Welkom

Dit is een opname van de dienst van 22 november 2020. U kunt dit bekijken tot en met zondag 29 november om 10u00 in de ochtend

Attentie

Laatste Corona nieuws

De regels voor de kerkdienst zijn weer aangepast per 11 oktober. Dit zijn de nieuwe regels.

 • Na de dienst wordt er geen koffie meer gedronken.
 • Na de dienst verlaat u de kerk per tafel.
 • Volg ten alle tijde de instructies van de ambtsdragers en/of de kosters.
 • De kerk is een openbare publieke ruimte. U wordt hier dus ook geadviseerd om een mondkapje te dragen. Het is echter niet verplicht.

Daarnaast blijven de volgende regels van kracht.

 • indien u koorts of verkoudheidsklachten heeft die niet aan andere aandoeningen gelinkt kunnen worden blijft u thuis.
 • houd anderhalve meter afstand tot anderen.
 • u zit per gezin aan een tafeltje.
 • er mag NIET gezongen worden. Er zijn wel zogeheten voorgangers.
 • Bij de ingang wordt u welkom geheten en krijgt u de regels uitgelegd.
 • U wordt verzocht uw naam en adres in te vullen op het briefje op uw tafel. Deze gegevens worden na 3 weken vernietigd.
 • Als er teveel mensen komen kan u de toegang geweigerd worden.
 • Uw wordt verzocht u handen bij binnenkomst te reinigen met handgel of zeep.
 • Er worden geen handen geschudt.
 • Er wordt niet gecollecteerd op uw zitplaats. In plaats daarvan staat er een collecteschaal bij de uitgang.

· .

De Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek vormt een levendige gemeenschap waarin delen voorop staat, delen van lief en leed, maar ook van voedsel en gaven die de nood lenigen bij hen die dat nodig hebben. In de kerk staat een grote kist waar gemeenteleden elke dag hun producten voor de Voedselbank kunnen geven. Wij vatten onze taak van dienstbaar zijn aan de samenleving op door zowel dichtbij als in ons land en in de wereld doelen te steunen, waar de kwetsbare mens wordt opgericht.

Ook individuele noden worden voortvarend aangepakt. Daarmee proberen wij met elkaar het eerste en enige gebod van Jezus ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ waar te maken.

Wij vieren elke zondag samen met de Protestantse Gemeente van Westwoud dat wij bij elkaar zijn in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die ons zo ook voedt en zegent.

Wij gebruiken in de vieringen en in onze publicaties aansprekende en gewone taal die voor ieder mens verstaanbaar is, want wij staan midden in de wereld en wij hebben hier veel te doen. Heb je zin om mee te doen, laat het ons weten! Of woon een keer een viering bij!

Disclaimer