Welkom

Attentie

De kerkdiensten gaan weer door!

De regels voor het hervatten van de kerkdiensten zijn per 1 juli versoepeld. De kerkenraad heeft daarom besloten om de kerkdiensten per 12 juli te hervatten. Natuurlijk moeten wij ons nog steeds aan een aantal regels houden. Vriendelijk verzoeken wij u om hieraan mee te werken. Voorlopig zingen we de eerste weken nog niet. We willen eerst kijken hoe het e.e.a. zich gaat ontwikkelen. Een aantal liederen worden door Wilma van Ophem en Els Muijen in de diensten gezongen. Bij de ingang van de kerk staan de ouderling en de diaken van dienst om mensen de regels uit te leggen. Hieronder staan de regels waarin wij en u ons moeten houden.

· Vanaf 1 juli mag er een onbeperkt aantal bezoekers in de kerk aanwezig zijn mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd. Bij meer dan 100 mensen, moet bij de ingang van het gebouw, de triage worden toegepast.

· Bezoekers moeten erop gewezen worden dat de handen met vloeibare zeep of gel moeten worden gereinigd. Er staat handgel bij de ingang van de kerk.

· Er mogen geen handen worden gegeven. Een knik of lichte buiging is prima.

· Er mag niet worden gezongen. Dit geldt voor binnen en buiten. Voorzang door een kleine groep is wel mogelijk maximaal 4 zangers. De afstand tussen voorzangers en gemeenteleden moet tussen de 3 en 5 meter zijn.

· Op de tafels worden kaartjes gelegd waarop bezoekers hun naam en adres kunnen schrijven. Deze kaartjes moeten ongeveer 3 weken bewaard blijven en worden daarna vernietigd. dit i.v.m. een eventuele uitbraak van het virus.

· Kerkgangers worden verzocht plaats te nemen op de gereedstaande stoelen.

Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

· Er mag niet gecollecteerd worden met zakken of lange stokken. Bij de uitgang staan schalen.

· Na de dienst koffiedrinken mag weer maar de afstand van 1,5 meter moet gewaarborgd zijn. Koffiedrinken is aan de tafels waar u zit, kopjes zijn neergezet, er wordt rond gegaan met kannen koffie/thee.

De Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek vormt een levendige gemeenschap waarin delen voorop staat, delen van lief en leed, maar ook van voedsel en gaven die de nood lenigen bij hen die dat nodig hebben. In de kerk staat een grote kist waar gemeenteleden elke dag hun producten voor de Voedselbank kunnen geven. Wij vatten onze taak van dienstbaar zijn aan de samenleving op door zowel dichtbij als in ons land en in de wereld doelen te steunen, waar de kwetsbare mens wordt opgericht.

Ook individuele noden worden voortvarend aangepakt. Daarmee proberen wij met elkaar het eerste en enige gebod van Jezus ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ waar te maken.

Wij vieren elke zondag samen met de Protestantse Gemeente van Westwoud dat wij bij elkaar zijn in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die ons zo ook voedt en zegent.

Wij gebruiken in de vieringen en in onze publicaties aansprekende en gewone taal die voor ieder mens verstaanbaar is, want wij staan midden in de wereld en wij hebben hier veel te doen. Heb je zin om mee te doen, laat het ons weten! Of woon een keer een viering bij!

Disclaimer