Welkom

Kerkdiensten kunnen met ingang van 23 mei 2021 weer bezocht worden. Wel zullen er maar 30 bezoekers aanwezig mogen zijn. Aanmelden voor diensten is dan ook noodzakelijk. Kijk hiervoor de informatie in de rotonde van 20-05-2021 welke ook hier op de website staat weer gegeven. Ook zullen alle corona regels nog in acht genomen moeten worden.

Pinsterfilmpje.

Zondag 23 mei tijdens de dienst heeft onze voorganger ds. Henri pinkstermuziek laten horen aan het eind van de overdenking. Hier was ook een filmpje met muziek van en zou worden weergegeven tijdens de dienst. Echter doordat WIFI in de kerk haperde kon het filmpje niet zichtbaar worden gemaakt. Het is echter een bijzonder mooi filmpje, wat wij jullie toch niet willen onthouden. Deze kunt u hieronder alsnog zien en beluisteren.

Oecumenische werkgroep Hoogkarspel

Waar iedereen gehoopt had om in 2021 weer in groten getale samen te kunnen herdenken,  en in Hoogkarspel op 4 mei om 20.00 uur, samen met velen uit onze gemeenschap, het monument op de hoek Streekweg/Duijvenbrug te  bezoeken, is landelijk besloten dat dit door Corona helaas nog niet mogelijk is. De burgemeester zal samen met een lid van de oecumenische werkgroep Hoogkarspel op 4 mei een krans leggen namens de gemeente en een bloemstuk namens de kerken. Zo eren en herdenken wij de slachtoffers en hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. We kunnen dit jaar helaas niet met zijn allen tegelijk naar het monument toe, maar wel ieder op zijn eigen moment. Wij nodigen u dan ook uit om in de eerste week van mei op uw eigen tijd het monument te bezoeken en er een bloemetje neer te leggen.

De Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek vormt een levendige gemeenschap waarin delen voorop staat, delen van lief en leed, maar ook van voedsel en gaven die de nood lenigen bij hen die dat nodig hebben. In de kerk staat een grote kist waar gemeenteleden elke dag hun producten voor de Voedselbank kunnen geven. Wij vatten onze taak van dienstbaar zijn aan de samenleving op door zowel dichtbij als in ons land en in de wereld doelen te steunen, waar de kwetsbare mens wordt opgericht.

Ook individuele noden worden voortvarend aangepakt. Daarmee proberen wij met elkaar het eerste en enige gebod van Jezus ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ waar te maken.

Wij vieren elke zondag samen met de Protestantse Gemeente van Westwoud dat wij bij elkaar zijn in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die ons zo ook voedt en zegent.

Wij gebruiken in de vieringen en in onze publicaties aansprekende en gewone taal die voor ieder mens verstaanbaar is, want wij staan midden in de wereld en wij hebben hier veel te doen. Heb je zin om mee te doen, laat het ons weten! Of woon een keer een viering bij!

Disclaimer