Welkom

Kerkdiensten kunnen met ingang van 15 december 2020 helaas niet bezocht worden – u kunt de diensten via internet volgen.

Eerste collecte: Klimmen voor MS Maak uw donatie over aan : Diaconie – NL32 RABO 0143 8970 39

Tweede collecte: Onze kerk. Maak uw donatie over aan Protestantse kerk Hoogkarspel – Lutjebroek – NL66RABO0329301160

Wij danken u hartelijk voor uw donatie

Vanaf 13 december worden alle kerkdiensten van PKN Hoogkarspel – Lutjebroek online via deze website uitgezonden. U kunt dit live bekijken of later via terugkijken. Terugkijken kan tot een week na de uitzending

Attentie

Laatste Corona nieuws

De regels voor de kerkdienst zijn weer aangepast per 15 december.

  • Er zijn geen bezoekers welkom bij de diensten
  • De diensten gaan wel door zonder bezoekers en worden live uitgezonden via deze website
  • U kunt deelnemen aan de collectes door een bedrag over te maken aan de kerk en/of de diaconie. De betaalgegevens vindt u in de stream van de kerkdienst.

De Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek vormt een levendige gemeenschap waarin delen voorop staat, delen van lief en leed, maar ook van voedsel en gaven die de nood lenigen bij hen die dat nodig hebben. In de kerk staat een grote kist waar gemeenteleden elke dag hun producten voor de Voedselbank kunnen geven. Wij vatten onze taak van dienstbaar zijn aan de samenleving op door zowel dichtbij als in ons land en in de wereld doelen te steunen, waar de kwetsbare mens wordt opgericht.

Ook individuele noden worden voortvarend aangepakt. Daarmee proberen wij met elkaar het eerste en enige gebod van Jezus ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ waar te maken.

Wij vieren elke zondag samen met de Protestantse Gemeente van Westwoud dat wij bij elkaar zijn in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die ons zo ook voedt en zegent.

Wij gebruiken in de vieringen en in onze publicaties aansprekende en gewone taal die voor ieder mens verstaanbaar is, want wij staan midden in de wereld en wij hebben hier veel te doen. Heb je zin om mee te doen, laat het ons weten! Of woon een keer een viering bij!

Disclaimer