Welkom

Kerkdiensten kunnen met ingang van 15 december 2020 helaas niet bezocht worden

De online dienst van zondag 9 mei 2021 is vanaf 09.45 op onderstaande link te zien en te beluisteren

youtu.be/d-E6_SV0Ts8

Wij wensen u een hele fijne viering toe.

Oecumenische werkgroep Hoogkarspel

Waar iedereen gehoopt had om in 2021 weer in groten getale samen te kunnen herdenken,  en in Hoogkarspel op 4 mei om 20.00 uur, samen met velen uit onze gemeenschap, het monument op de hoek Streekweg/Duijvenbrug te  bezoeken, is landelijk besloten dat dit door Corona helaas nog niet mogelijk is. De burgemeester zal samen met een lid van de oecumenische werkgroep Hoogkarspel op 4 mei een krans leggen namens de gemeente en een bloemstuk namens de kerken. Zo eren en herdenken wij de slachtoffers en hen die hun leven gaven voor onze vrijheid. We kunnen dit jaar helaas niet met zijn allen tegelijk naar het monument toe, maar wel ieder op zijn eigen moment. Wij nodigen u dan ook uit om in de eerste week van mei op uw eigen tijd het monument te bezoeken en er een bloemetje neer te leggen.

Attentie

Laatste Corona nieuws

De regels voor de kerkdienst zijn weer aangepast per 15 december.

  • Er zijn geen bezoekers welkom bij de diensten

De Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek vormt een levendige gemeenschap waarin delen voorop staat, delen van lief en leed, maar ook van voedsel en gaven die de nood lenigen bij hen die dat nodig hebben. In de kerk staat een grote kist waar gemeenteleden elke dag hun producten voor de Voedselbank kunnen geven. Wij vatten onze taak van dienstbaar zijn aan de samenleving op door zowel dichtbij als in ons land en in de wereld doelen te steunen, waar de kwetsbare mens wordt opgericht.

Ook individuele noden worden voortvarend aangepakt. Daarmee proberen wij met elkaar het eerste en enige gebod van Jezus ‘Heb uw naaste lief als uzelf’ waar te maken.

Wij vieren elke zondag samen met de Protestantse Gemeente van Westwoud dat wij bij elkaar zijn in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die ons zo ook voedt en zegent.

Wij gebruiken in de vieringen en in onze publicaties aansprekende en gewone taal die voor ieder mens verstaanbaar is, want wij staan midden in de wereld en wij hebben hier veel te doen. Heb je zin om mee te doen, laat het ons weten! Of woon een keer een viering bij!

Disclaimer