Nieuw beleidsplan 2015

De kerkenraad heeft in de vergadering van 24 juni 2015 een nieuw beleidsplan goedgekeurd. In principe moet er iedere 4 jaar een nieuw beleidsplan worden opgesteld.

Het vorige beleidsplan dateerde van 2012. Inmiddels zijn er zoveel veranderingen in ons gemeente, o.a. door de komst van onze dominee dat een aantal zaken achterhaald en verouderd waren. De kerkenraad heeft daarom besloten niet te wachten tot 2016 met het opstellen van een nieuw beleidsplan maar dit nu al te doen.

Bij het volgende Klankbord zal het ook in papiervorm aan de gemeente worden gepresenteerd. Een commissie bestaande uit 3 personen Wouter Kunz, Marianne Soorsma en Tineke Hupkens zijn, na het beleidsplan, nu ook bezig om de plaatselijke regeling aan te passen. Aan het einde van dit jaar hopen we dit ook klaar te hebben en ter inzage voor de gemeente in de kerk te leggen.

Het nieuwe beleidsplan

Met vriendelijke groeten,

Tineke Hupkens

Geef een reactie