Liturgie 27 september 2015

Liturgie van de

Viering ‘Kunst en Kerk’
van de Protestantse Gemeente van
Hoogkarspel-Lutjebroek

op 27 september 2015

Thema: Wat een talent!

talent
mmv het koor Eigenwijs olv dirigent Ruud Hoogenboom
met aan de piano Hans Weenink
Voorganger: Ds.Marina Slot
Ouderling: Wouter Kunz
Diaken: Marianne Soorsma

Welkom door ouderling

Openingslied ‘Dit huis van glas en steen’ (staande)

Opening (staande)
Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige en Onnoembare die ons liefde geeft en in de Naam van Jezus van Nazareth die ons zijn levenskunst leerde, en in de Naam van de Geest die ons inspireert tot schoonheid en warmte en die ons troost alle dagen van ons leven. Amen

Lied ‘Weer als toen’

Inleiding op de viering
We hebben weer een primeur, onze eerste viering van Kunst en Kerk, een combi die vroeger meer voor de hand lag dan nu.
In de afgelopen eeuwen was religie dé inspiratiebron van veel componisten, schilders, beeldhouwers, schrijvers en dichters en andere kunstenaars.
Vandaag hebben we iemand uitgenodigd uit onze eigen gemeente om over haar talent te vertellen. Jeltje de Jong en wat ze maakt en creëert daar kan zij veel beter over vertellen als ik.
Als het gaat over talenten in de bijbel, dan kennen we een gelijkenis die daarover gaat. Maar het bijbelgedeelte dat Wouter straks gaat lezen over de bouw van de tempel is minder bekend. Het gaat over vaklieden, mensen die wat kunnen, maar daarover later.
We hebben heerlijke vrolijke muziek van Eigenwijs, we mogen genieten met elkaar van deze viering.
En dat is heerlijk want met al de ellende die er in de wereld is, voel je je soms bijna schuldig als je gelukkig en blij bent.
Dat is niet de bedoeling van het leven, levenskunst is juist dat alles naast elkaar kan bestaan. Vreugde, verdriet, want er is altijd wel wat in het leven.
Vandaag mogen we vrolijk zijn, maar er is ook iemand overleden in onze gemeente, Mevrouw Gré de Greeuw, ons beter bekend als de tante van Cor en Manny de Greeuw is woensdagochtend in geslapen op de gezegende leeftijd van 91 jaar.
We gaan haar gedenken met goede woorden en een indrukwekkend lied.
Wij collecteren vandaag voor de vluchtelingen en zullen over hen en hun komst spreken en voor hen bidden. Veel meer kan op dit moment nog niet.
Ik wens ons een mooie inspirerende viering toe.

Viering van het woord

Jeltje de Jong over haar talent

Lied All things bright and beautiful

Lezing Exodus 31: 1-11
De EEUWIGE zei tegen Mozes: ‘Ik heb mijn keuze laten vallen op Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. Ik heb hem uitzonderlijke talenten geschonken, wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze in goud, zilver, koper en brons uitvoeren, hij kan stenen snijden en zetten en hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. Oholiab, de zoon van Achisamach, uit de stam Dan, stel ik als zijn medewerker aan. Allen die hun vak verstaan heb ik wijsheid geschonken, zodat zij alles kunnen maken waartoe ik opdracht heb gegeven: de ontmoetingstent, de ark voor de verbondstekst, de verzoeningsplaat die erop moet liggen, alle voorwerpen voor de tent, de tafel en de voorwerpen die erbij horen, de lampenstandaard van zuiver goud en de bijbehorende voorwerpen, het reukofferaltaar,het brandofferaltaar met het gerei, het wasbekken, het onderstel ervan, de ambtsgewaden, de heilige kleding voor de priester Aäron en de kleding die zijn zonen als priester moeten dragen, de zalfolie en het geurige reukwerk voor het heiligdom. Laat hen alles uitvoeren zoals ik het je heb opgedragen.’

Korte Overweging
Wat een heerlijk enthousiast verhaal van Jeltje over haar talenten en over hoe ze zich ontwikkeld heeft.
Jong begonnen en altijd bezig zijn met veel plezier, maakt dat je ergens goed in wordt.
Je ontwikkelt je ambacht, je vakvrouwschap en het wordt van waarde voor veel meer mensen dan voor jou alleen.
Bij de bouw van de tempel heeft de Eeuwige ook mensen met talenten uitgekozen om het huis van God en mensen te mogen bouwen, versieren, verfraaien. Mensen die kunnen ontwerpen en uitvoeren, mensen die met verschillende materialen uitstekend uit de voeten kunnen. Oholiab, zijn naam betekent ‘tent van de vader’ en de tempel was ook een tent met een voorhof en de tabernakel.
Hij, Oholiab, mag de tabernakel maken waar ook het heilige der heiligen zich bevindt, onder leiding van Besaleël, de man wiens naam betekent ‘in de schaduw/ in de bescherming van God’
De levende God van Israël heeft mensen uigezocht die over talenten beschikken die hen geschonken zijn: wijsheid, vakmanschap en inzicht op allerlei gebied.
Staan wij wel eens stil bij wat ons aan talenten is geschonken? Wat kan je goed, waarvan je misschien zelf denkt dat het heel gewoon is??
Als ik om mij heen kijk, zie ik zo een aantal mensen van wie ik weet wat ze goed kunnen, ik zie mensen met de wijsheid en inzicht van vele levensjaren. Ik zie mensen die hun vakmanschap met liefde hebben uitgeoefend en in hun werk of in vrijwillgerswerk veel hebben neergezet.
Wat zouden we zijn zonder de inspiratie en de schoonheid van kunst en cultuur, van vakmanschap en de mooie ambachten die de wereld mooier maken.

Als we goed durven kijken, zien we ook mensen die
naar Europa vluchten, die veel in hun mars hebben: goed opgeleid en met veel talenten kunnen ze onze westerse samenleving op een andere manier verrijken dan we tot nu toe doen.
Misschien kan de vluchtelingencrisis onze bankencrisis oplossen, omdat wij soms niet meer weten wat echt van waarde is in de wereld, het lijkt of in onze gehaaste, commerciële maatschappij die wijsheid en dat inzicht ontbreekt waar hier sprake van is.
Wij zijn tot veel in staat, wij worden geïnspireerd om onze gaven te gebruiken, om aan elkaar te leren en te ontdekken in de bijzondere ontmoetingen die het leven biedt.
Ontdek wat er in je is van waarde, vergeet niet te oefenen, steeds beter te worden in dat wat de genade van de Levende ons heeft meegegeven.
Want de Geest van God is in ons en met ons en inspireert ons om grenzen te verleggen, dingen te doen, die je nog nooit gedaan hebt, te oefenen en nog eens oefenen
En het is van belang zoals bij alles, dat mensen zeggen hoe goed het is dat je dat doet.
Een compliment waar je op door gaat, net zoals uit de Bijbeltekst enorme positiviteit en vertrouwen spreekt.
Want afbranden gebeurt gauw genoeg, maar elkaar stimuleren en met liefde coachen en motiveren is iets wat we met elkaar mogen leren.
Met de liefde van de Levende in ons lijf en met als voorbeeld de levenskunst van Jezus van Nazareth, moet dat toch lukken.
Amen

Pianomuziek van Hans Weenink: Die Kinderszenen van Robert Schumann

Viering van het delen

Vredeswens
Wij wensen elkaar de vrede toe, delen van de wereld zijn vol onrust en geweld en daar denken wij aan.
Wij zijn ook blij en dankbaar voor het leven in vrede hier, dankbaar voor de rust en welzijn, blij dat we mogen genieten van het leven en onze kracht en liefde geven aan hen die in hun leven minder gezegend zijn.
Daarom delen wij hier de vrede en vermenigvuldigen het met elkaar, hoe meer hoe beter!
Vrede voor jou

Tijdens het elkaar vrede wensen zingt Eigenwijs een Vredeswens

Lied Come, O Jezus

Tafelgebed Tekst : Marjoleine de Vos

Hoewel al jaren weg, bleef je hier toch.
Soms was je een herinnering
die binnenin in leven bleef,
soms was je nergens,
want het duister ingegaan,
van ons vandaan.

Hoe wij hier staan,
omdat we willen denken aan hoe jij er was,
we willen zijn als jij,
met jou erbij en ons aaneen.

Wij zijn hier echt, we denken jou,
we delen woorden, zeggen brood
en even zijn wij samen één.

Daarom steeds weer in dankbaarheid,
een dronk op jou,
op ons,
op straks,
als je weer komt – je bent er al,
want altijd hier,
altijd nabij,
altijd bij haar,
bij hem, bij mij.

Uitnodiging
Zijn wij klaar om te delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen?
Zijn wij klaar om te delen van het leven met haar vreugde en haar verdriet?
We leven in de aanwezigheid van hem die het eerst brood en wijn deelde met vrienden, met mensen die met al hun talenten op pad werden gestuurd om de liefde van Christus te vermenigvuldigen.
Ben je er klaar voor om ook op pad te gaan met de liefde en de genade van de Levende God in je rugzak?
Kom want iedereen is welkom bij hem die nabij je is, iedereen zonder uitzondering, hoe je ook in elkaar steekt, maakt niks uit.
Kom, want alles staat klaar!

Breken en delen
Pianospel door Hans Weenink

Lied ‘God is liefde’

Afkondiging van overlijden (staande)
In de vroege morgen van 23 september is in het Noorderlandhuis overleden mevrouw Gré de Greeuw door haar ouders genoemd Grietje, zij was 91 jaar oud en woonde sinds 2011 in Hoogkarspel.
Zij is geboren op 5 mei 1924 in Medemblik in een gezin van 5 kinderen, waarvan alleen haar jongste broer Gerrit nog in leven is. Zij heeft het grootste deel van haar leven gewoond in Hoogwoud, waar ze werkzaam was als wijkverpleegkundige.
Wij in Hoogkarspel kennen haar meer als Tante Gré, de tante van Cor en Manny, die met veel liefde samen met de andere neven en nichten voor haar hebben gezorgd.
Waarvoor zij ook heel dankbaar was.
Gré hield erg veel van klassieke muziek zoals velen in het muzikale gezin waarin zij was opgegroeid.
Om te danken voor haar leven en voor de lieve zorg om haar heen, laten we het lied van Bach horen gezongen door Aafje Heynis, Dank sei dir herr,
het lied waarin dank wordt uitbesproken voor de leiding en voor de veiligheid door de Eeuwige ons geschonken.
en u mag lekker gaan zitten om ervan te genieten, zoals Gré ook altijd deed.
We nemen morgen afscheid van haar om 13.00 u in het crematorium in Hoorn. U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Moge de Barmhartige broer Gerrit en zijn vrouw Hilde, en neven en nichten Cor en Manny, Hessel en Annie, Johan en Simon en Arnold en Alma vrienden alle kracht geven om dit verlies te dragen.

Stil gebed

Voorbeden
Voorbede voor de vluchtelingen
Barmhartige God,
We bidden voor allen die op de vlucht zijn, die op weg zijn naar een nieuwe toekomst zonder oorlog en geweld en wat gunnen we ieder mens vrede en ontwikkeling.
Zij doen een beroep op ons om te delen van onze welvaart, zij maken ons in de war in ons opgeschudde leventje. Zie de mens, die bij ons binnenkomt, die ons nodig heeft, maar niet in afhankelijkheid wil leven.
Zij bieden ons een spiegel van wat onze samenleving waard is.

Voorbede voor de familie van Gré de Greeuw en voor
Wabe en Rinske
Levende en Tedere God,
Wij bidden voor de familie van Gré de Greeuw, voor onze Cor en Manny, zij moeten morgen afscheid nemen van hun tante en wij bidden om liefde en kracht. Geef hen ook sterkte om met dit verlies verder te leven.
We bidden voor Wabe en Rinske Schaper- de Jong en hun kinderen, weer een jaar samen, al 68 jaar en Rinske bijna 91 jaar. Veilig samen wonend met de goede zorgen van de mensen van het Noorderlandhuis bij de hand. Wij wensen hen nog goede dagen, maanden en jaren toe in liefde en genegenheid. Wij wensen hun kinderen toe groei en ontwikkeling, geborgenheid en veiligheid en een mooi feest met elkaar vanmiddag.

Voorbede voor de mensen in de kerk
Lieve God, wij zien elkaar hier in de gemeente, in het dorp en daarbuiten allen mensen met kleine zorgen en grote zorgen, met kleine pret en grote blijdschap.
Wij vragen om ons te zien in wie we zijn en ons dat ook te leren. Er zijn zo vaak beelden op het dorp van mensen, die niet kloppen, die van vroeger zijn.
Of die nooit geweest zijn. Geef ons een frisse nieuwe blik om elkaar en elkaars talenten te zien en om open te staan voor hen die nieuw in ons dorp komen wonen.

Dankgebed
Dank voor goede zorgen voor onze zieken en ouderen, dank voor de liefde die er in onze gemeenschap voelbaar is. Laten we onze pijn en onze kwetsbaarheid mogen tonen, laten we onze vreugde en blijdschap mogen delen in dit huis van God en mensen.
Dank voor de talenten ons gegeven, dank voor de ontwikkeling die we met elkaar mogen doormaken, zelf alleen, maar ook in de relatie met mensen om ons heen, in onze woonomgeving en in onze gemeenschap hier.
Dank voor schoonheid en troost ons gegeven door de Geest die we niet elke dag herkennen, maar die wel aanwezig is in ons.

Onze Vader

Wabe en Rinske waren afgelopen vrijdag 68 jaar getrouwd en ik wil jullie vragen om samen met het koor voor hen te zingen Lang zullen ze leven

Mededelingen en Collecte voor Vluchtelingen
Eigenwijs zingt Lied Colours of the wind

Slotlied Samen zingen we staande het lied Kleurrijk

Wegzending en Zegen
Moge de zegen van de Krachtige en Tedere ons een kleurrijk leven schenken,
Moge de genade van de Levende ons vervullen want wat krijgen we veel in het leven.
Moge de Ene God met de vele namen ons in vrede en recht samen laten leven met allen die met ons hier wonen en allen die ons komen versterken en verrijken met hun talenten en met hun cultuur.
met Gezongen Amen, amen, amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *