Liturgie 25 oktober 2015

Liturgie van de

 

de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

 

Viering van de Oogstzondag

 

op 25 oktober 2015

 

 

Thema: Danken en delen, kunnen we dat nog?

25okt

 

 

 

 

 

 

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Loes Siedenburg

Diaken: Marianne Soorsma

Organist: Renee Campfens

Muzikale medewerking door Harpduo Tessel en Anna

 

Het Harpduo speelt Pins de Chariannes van H.Renié

 

 

Welkom door ouderling Loes

 

Openingslied (staande) 993: 1, 2, 3, 5, 6, 7

 

Opening (staande) Wij zijn bij elkaar in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die ons met liefde en genade tegemoet treedt

en in de Naam van Jezus van Nazareth een mens die oog en aandacht had voor ieder mensenkind,

en in de Naam van de Geest die hoofd en hart raakt met haar troost en inspiratie.

Amen

 

Lied  809 Blijf niet staren op wat vroeger was

 

Inleiding op de viering

Vandaag oogsten we wat gezaaid is, en brengen we bij elkaar in schuren wat we ontvangen hebben.

Daar zijn we dankbaar voor hier op de plek waar we dicht op het land leven, het land dat vruchtbaar is en waar we van mogen delen.

We leven op rijke grond en genieten van de gewassen en de bloemen.

We weten hoeveel inspanning het kost om al die groenten, al dat fruit en die mooie bollen en bloemen te oogsten en we zijn nog niet klaar. De kolen staan rijp op het land, boerenkool, rode kool, groene kool en nog veel meer.

En toch zeggen we vandaag dank je wel voor al die groei en bloei, voor wat we mogen ontvangen.

Vandaag is duidelijk dat de vluchtelingenstroom ook ons Westfriese land heeft bereikt, In Hoorn en Zwaag, in Koggenland en Schagen, zijn de opvangplaatsen bevolkt met velen uit Syrië en Eritrea en andere verre streken.

Hier in Westfriesland krijgen al die mensen die we op televisie hebben gezien, een naam en een gezicht. Het zijn niet meer de vluchtelingen, de vreemdelingen, het zijn Rasha en Hashim die hier terecht zijn gekomen na een lange reis met veel gevaren.

We raken door alle informatie die er op ons af komt in de war, worden heen en weer geslingerd.

Er is angst, onzekerheid, zorg en ook mededogen, moed, zin om te helpen.

En dat terwijl we ons leven misschien wel lekker op orde hadden.

Maar we hebben geen keus, zei iemand van de week bij de voorbereiding: ze zijn er, we zullen ze met liefde en respect ontvangen.

In de overweging kom ik er op terug en ik ben heel blij dat naast Peter Moes we nog een gast hebben, Marjan van Kampen, inwoner van Hoogkarspel en burgemeester van Schagen; zij heeft gisteren vele vluchtelingen in haar gemeente mogen ontvangen en vertelt daarover na mijn  korte overweging.

Dan hebben we nog meer op het programma, de herbevestiging van een de ambtsdragers, Tineke en Loes, Rein Wouter en het afscheid van Simon en Egbert. En daar beginnen we mee:

 

Herbevestiging ouderlingen Tineke Hupkens, Loes Siedenburg, ouderling-kerkrentmeesters Rein Frima en Wouter Kunz

Vandaag mogen we onze ouderlingen Tineke Hupkens, Loes Siedenburg, ouderling-kerkrentmeesters Rein Frima en Wouter Kunz herbevestigen in hun ambt van respectievelijk ouderling en ouderling-kerkrentmeester.

Naar het voorbeeld van de eerste christengemeenten waarin mensen met verschillende gaven geroepen werden om de gemeente te dienen, hebben wij verschillende ambten in de gemeente: ouderlingen die voor de vieringen en het pastoraat zorg dragen samen met de predikant, ouderling-kerkrentmeesters die naast de pastorale zorg ook het beheer van kerk en goederen en het personeelsbeleid onder hun hoede hebben en de diakenen die zorg dragen voor de noden van individuele mensen en groepen mensen in Nederland en in de wereld.

Tineke heeft naast haar taak van ouderling de rol van voorzitter van de kerkenraad en Loes is scriba van de kerk, secretaris van onze kerk en kerkenraad.

Die taken willen zij allen opnieuw vervullen voor een periode van 4 jaar zo de gezondheid het toelaat.

Wij zijn heel blij dat zij bereid zijn en zijn dankbaar voor alles wat ze voor de gemeente hebben gedaan tot dusver.

Bij dezen bevestigen ik namens de gemeente van Christus jullie opnieuw in jullie mooie ambt en vragen wij in een gebed om Gods zegen over jullie werk.

 

Zullen we bidden:

Onnoembare, wij zijn dankbaar dat Tineke, Loes, Rein en Wouter wederom bereid zijn om te werken in uw gemeente. Wij bidden dat zij de moed en de kracht ontvangen om er elke dag weer te zijn om samen met de gemeente uw grootse liefde in de wereld te brengen.

Wij bidden u ook om wijsheid bij het leiding geven aan de Gemeente van Christus, want soms valt het lang niet mee. Er zijn vragen en problemen die we alleen met elkaar en met uw steun en stem op kunnen lossen. Zegen hen, Krachtige en Tedere en zegen hun werk. Amen

 

Het Harpduo speelt O’ Carolans Concerto van T. O’Carolan

 

Viering van het woord

 

Lied 313: 1,2, 4 en 5

 

Lezing Deuteronomium 10 :17-19

De Eeuwige handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Ook u moet vreemdelingen met liefde  behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

 

 

Harpduo speelt Hongaarse Dans van J.Brahms

 

 

Gedicht van Peter Moes

 

Jij bent, wij zijn

Jij bent aan de dood ontsnapt
Op een haar na geraakt
Het vuren werd daar
nooit gestaakt

Bombardementen
Van oost en van west
donderden zonder pardon
volle vaten testosteron

Haat wordt gezaaid
en goed ontvangen
Waar wil jij heen
en wat verlangen?

Waar zal je landen
na je lange tocht?
Maak je niks wijs
Waar eindigt je reis?

Is er honing voor je
Is er hoop?
Of eindig je met
een kansloze levensloop?

Kom hier, wij willen geven
iets van ons eigen leven
Zout, dat smaak geeft aan
het zoet van ons bestaan

Wij zullen delen
Met jou en met de velen
Soms tegen beter weten
Twijfelend over delen en geweten
Wij zijn de rijken
Al 70 jaar
Vrede zonder zorgen
In alle rust geborgen

In blijdschap levend
Met liefde gevend
Zo moet het einde zijn
Een brandend blij refrein

Maar of wij dat redden
Of het werkelijk zo zal gaan
Ik voel de strijd al komen
De strijd om het bestaan

De wetten en de waarden
Zijn niemands eigendom
Er is de kans op falen
Waar is het brandend stralen?
Het begin van een nieuw lied?
Over mij en medemensen
over zoeken van de grenzen
van een liefderijk gebied

Ik wil de laatste zijn
om te verhalen
van de beperking van het mijn
Ik wil mijn liefde geven
de vrede van het zijn

 

 

Overweging

De Griekse filosoof Heraklites heeft gezegd: alles is altijd in verandering. De enige constante in ons leven is verandering. Als je dat beseft, weet je dat je in je leven met de stroom mee moet gaan.

Want als we dat gegeven dat ‘alles in verandering is’ niet accepteren, lijden we aan het leven. En dan lijden we onnodig omdat verandering bij het leven hoort.

En daar wil ik het wat meer over zeggen:

Wij hebben ons leven vorm gegeven met vastigheid, met huizen van steen en vaste banen, met relaties die bevestigd zijn met ringen en officieel papier met handtekeningen.

Wij betrekken onze tenten alleen nog voor een paar weken zomervakantie.

En wij zijn gewend aan warmte en comfort, aan spullen, maar ook aan de mensen die we altijd bij ons hebben.

En dat mensen die wij lief hebben, ziek worden en dat wij hen verliezen, dat weten we heel goed.

En dat wij angstig zijn omdat wij ons geld en goed bedreigd zien, dat kennen we nog onlangs van de economische crisis, maar nu zijn er andere kapers op de kust.

Het lijkt er op uit te draaien dat wij de oogst die wij net binnen hebben gehaald, letterlijk en figuurlijk moeten gaan delen met anderen en dat is nieuw.

We hebben bijna geen tijd om dankbaar te zijn voor wat we ontvangen hebben, want we moeten het weer uit handen geven.

We wanen ons heer en meester over ons land en over wat erop groeit. We beslissen over wat wel en niet in consumptie gaat en nog steeds wordt er veel voedsel weggegooid in dit land omdat het er niet mooi genoeg uitziet, de scheve wortels, de aardappels die te klein of te groot zijn.

 

We leven in een wereld vol verandering en dat maakt angstig.

We zijn bang in Nederland voor vluchtelingen met een islamitische achtergrond, we zijn bang omdat het er veel zijn, omdat ze moeten integreren, omdat we niet weten wanneer de stroom ophoudt, omdat ze misschien niet meer weg gaan.

Omdat onze banen ingepikt worden, omdat we  misschien wel te weinig hebben om te delen.

Omdat we al in een wijk wonen met alleen maar vreemdelingen die een ander taal spreken zoals in de grote steden van ons land.

Ik geloof dat het grootste probleem is vandaag dat we niet in alle rust die angst in de ogen mogen kijken, want angst moet je serieus nemen.

Neen, de angst wordt enerzijds weggepraat en anderzijds door de media alleen maar vergroot.

We hebben er geen verweer tegen, we hebben niks om die angst en verwarring tegen te gaan.

 

Ik heb ook geen antwoord op alle vragen en al die dure deskundigen die van alles denken te weten, hebben ook de wijsheid niet in pacht.

Maar wat ik wel weet is dat in de Bijbel, dat oude boek al heel lang en heel vaak gezegd is dat wij vreemdelingen met liefde moeten ontvangen.

Misschien kunnen we het ons indenken omdat we zelf vreemdelingen zijn geweest, zoals het volk Israel in Egypte want velen van ons zijn afkomstig van ouders en grootouders die uit andere landen naar Nederland zijn gevlucht en ook zij hebben geluk en vrede gezocht in het verleden.

De vluchtelingen van nu zijn kwetsbare mensen, ontworteld, ieder mens die voor oorlogsgeweld is gevlucht, heeft recht heeft op een veilige plek.

Want ondanks hun doorzettingsvermogen en kracht, alle goede opleidingen en educatie valt het niet mee als je alles kwijt bent en als je in een land komt waar je de taal niet spreekt, de gewoonten niet kent.

Ze komen hier naar toe voor een toekomst voor henzelf maar vooral voor hun kinderen, maar hoe moeten ze verder?

Willen wij die hier wonen hen werkelijk ontvangen, hen ontmoeten en helpen om een nieuw leven op te bouwen in een veilig en vredig land als Nederland? Zolang als het nodig is, want velen zullen terugkeren naar hun vaderland als de kust veilig is.

 

De liefde voor de naaste is de sterkste kracht die we kunnen inzetten om onze angst en verwarring onschadelijk te maken. Want als je angstig en verward blijft, komt er niets uit je handen en kan je de liefde niet verspreiden en vermeerderen.

Dan blijf je hangen in vijandsbeelden en angstdromen. En daar wordt niemand beter van, jijzelf niet en anderen niet.

Klamp je niet vast aan een verleden wat al voorbij is,

Wees niet bang voor de mens die op je pad komt. Open staan voor het nieuwe, het andere, kan je zoveel bieden wat je nog niet kende.

 

Ik hoorde gisteren over het Ricciotti Ensemble, een ploeg van 41 jonge musici; ze vertelden dat ze een week op toermee gaan langs vluchtelingen- opvangcentra in Nederland.

Toen ze aankwamen bij het opvangcentrum en waren de mensen blij met hun komst. Ze wilden de muziek van hier horen, en ze begonnen te zingen, ook hun eigen liederen, een Syrische zanger trad op en over en weer gaven ze elkaar muziek cadeau.

Een muzikale ontmoeting die rijk aanvoelt, zelfs al hoor je er alleen maar over op de radio.

Als we op zo’n manier de liefde kunnen laten stromen en van onze menselijke rijkdom mogen delen, is er niks om bang voor te zijn.

Moge de liefde in deze tijd onze angst overwinnen. Amen            

 

 

Het Harpduo speelt Morning Mood van Edward Grieg

                        

Stil gebed

 

Voorbeden

Voorbede voor ambtsdragers

Eeuwige, Wij bidden voor hen die weer een nieuwe taak op zich hebben genomen. Voor een periode van jaren.

Wij bidden voor hen en wij bidden om steun voor hen en uithoudingsvermogen in moeilijke tijden.

Wij hopen dat de komen de tijd de blijdschap overheerst in uw gemeente.

 

Voorbede voor de vluchtelingen

Barmhartige, Wij bidden voor hen die alles achter zich hebben gelaten om de vrijheid en de vrede op te zoeken.

Wij bidden voor hen die hier aangekomen zijn en die nu afhankelijk zijn van overheid en vrijwilligers om hier te landen en te aarden.

Wij hopen dat wij met elkaar hen een welkom durven toeroepen. Wij bidden dan wij niet blijven hangen in twijfel, angst door de haatzaaierij en dubbelzinnige informatie van een aantal mensen waaronder notabene sommige politici.

Wij bidden om helderheid en wijsheid bij hen die in hun werk de verantwoordelijkheid hebben om dit tot een goed einde te brengen ten gunste van velen die hier berooid en vermoeid aankomen.

Wij bidden voor ons dat wij met liefde durven denken en kijken naar de mens die tegenover en naast ons is ook al spreekt hij niet onze taal en heeft zij een andere cultuur en godsdienst als wij.

 

Voorbede voor mensen in de kerk

Tedere, Wij bidden voor allen die vermoeid en belast zijn, voor allen die verdrietig zijn en alleen.

Wij bidden om gezondheid en geluk voor onze gemeenteleden en hun kinderen en kleinkinderen en allen die ons lief zijn hier en waar ook ter wereld.

Wij bidden om moed om te helpen, om kracht om te vragen.

 

Dankgebed

Onnoembare, Wij danken voor overvloed, voor goede oogsten en rijke gaven van de natuur. Wij danken voor allen die daarbij geholpen hebben om dit binnen te halen, Nederlanders, Polen en andere vreemdelingen die ons helpen met het dagelijks werk.

Wij danken voor liefdevolle zorg en genegenheid.

Wij danken voor het gevoel van gemeenschap wat we steeds weer ervaren als wij hier aanwezig zijn met elkaar.

 

Het Rijk der Hemelen                            Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,

een koninkrijk dat mijn huis is,

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook. Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,

waar de wind in de bomen en het vuur in huis

vergeving van alle schuld is,

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde

dat zonder mij braak zou liggen;

een plek die mij niet in verzoeking leidt;

die mij verlost van angst.

Amen

 

Afscheid diaken Simon Oudt en Egbert Russchen

 

Mededelingen en collecte voor Vluchtelingenwerk Nederland

Het Harpduo speelt tijdens de collecte Duo 1 Opus 10 van P.J. Hinner

 

Slotlied 718 alle verzen (staande)

 

Zegen voor jou (staande)

De Eeuwige zegent ons en behoedt ons

De Ene met de vele Namen laat haar gelaat over ons lichten en is ons genadig,

De Barmhartige verheft haar gelaat over ons en geeft ons vrede.  Amen

 

Na de viering bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee om even na te praten en elkaar te ontmoeten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *