Geridderd 26-04-2016

Jaap en TruusJaap en Truus

 

Vandaag zijn Jaap en Truus Groot onderscheiden met de koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje Nassau. Zij kregen de onderscheiding o.a voor het vele werk dat zij voor de Protestantse Kerk hebben gedaan en nog doen. Jaap en Truus van harte gefeliciteerd. Jullie hebben het verdiend. De kerkenraad is super trots op jullie.
-Tineke Hupkens

De gemeente Drechterland verwoord dit als volgt:

De heer Jacob Groot
De heer Groot is vanaf 1959 actief binnen de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek. Zo was hij tot 1995 diaken in het College van Diaken in de kerkenraad. En secretaris van de Commissie Grondzaken van de toenmalige Streekkerkenraad. Ook was hij koster van de Protestantse Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek. De heer Groot had zitting in de Stuurgroep van de Protestantse Gemeente Hoogkarspel–Lutjebroek en was voorzitter van het College van Diaken.
De heer Groot was vrijwilliger tot eind 2010 voor Wonenplus Noord-Holland. Hij verzorgde het tuinonderhoud en bracht warme maaltijden bij ouderen thuis. Momenteel is de heer Groot adviseur voor de kerkenraad en medeorganisator van de oecumenische maaltijd. Ook is hij betrokken bij het tot stand komen en het verspreiden van het kerkenblad.
Mevrouw Geertruida Marianne Groot-Rol
Mevrouw Groot-Rol heeft zich in totaal 40 jaar geheel vrijwillig ingezet voor de Nierstichting. Mevrouw Groot-Rol is sinds juli 2001 actief als vrijwilligster in Omring, locatie Nicolaas. Zij geeft extra ondersteuning in de zorg voor de bewoners/cliënten. Mevrouw Groot-Rol zet zich in voor de vieringen op zondagochtend in de protestantse kapel en neemt deel aan de kerkgroep en klankbordgroep van Nicolaas.
Vanaf 1995 is zij actief binnen de Protestantse Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek en tot 2009 actief geweest als pastoraal ouderling binnen de kerkenraad. Tot 2013 was zij actief bij de kerkdiensten in het Noorderlandhuis. Sinds 1995 maakt zij deel uit van een groep vrijwilligers die vanuit pastoraal oogpunt bezoeken brengen bij gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek. Ondanks de hoge leeftijd van mevrouw Groot-Rol is zij nog steeds erg actief als kerkvrijwilliger bij het tot stand komen en het verspreiden van het kerkenblad.
Bron: Gemeente Drechterland

Geef een reactie