Liturgie 27 november 2016 van de kunstviering en 1e advent

Liturgie van de Kunstviering en 1e Advent

 

Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek

 

op 27 november 2016

 

passie 

 

Thema: Passie

Gast: Nanja Pol

Orgel: Bets Conijn

Fluit: Paula Snoeijer

Voorganger: Ds.Marina Slot

Ouderling: Rein Frima

Diaken: Jaap Klasen

 

Welkom door Rein

Openingslied  433: 1, 2 3 en 4  (staande)

Opening (staande)

Blij om weer bij elkaar te zijn, staan we hier in afwachting van wat komt, van wie tot ons komt vandaag,

wij zijn hier bij elkaar in de naam van God die liefde heet,

en in de naam van Jezus van Nazareth een goddelijk kind dat mens wordt en de wereld redt en bevrijdt,

en in de naam van de Geest die waait waarheen zij wil en die ons troost en inspireert alle dagen van ons leven.

Lied 23c: 1, 2 en 5

Kindertijd  Rupsje nooit genoeg en praten over Passie, doen wat je heel graag doet en waar je geen genoeg van kan krijgen.

 

Inleiding op de kunstviering

We hebben reden om bij elkaar te komen, we staan aan het begin van de Advent, de eerste zondag waarin we toeleven naar Kerst, om de komst van een bijzonder kind te gedenken.

De eerste kaars is aangestoken van de Adventskrans, we hebben als thema voor de Advent gekozen:

In Jezus is God mens is geworden:  Maar wat betekent dat voor ons?
Wat betekent het mens te worden, waarlijk mens te worden, goddelijk in het diepst van je wezen?

Welke eigenschappen, kwaliteiten horen daarbij : Passie, Overgave, Teken van Hoop en Inspiratie.

Dat is het wat ons tot het soort mens maken zoals we bedoeld zijn: mens die het goddelijke in zich draagt en uitstralen kan.
Verwonder je, God is mens geworden – ook in jou.

Vandaag vieren we in deze kunstviering dat we met Passie mogen leven en dat die passie tot iets groots, iets moois kan leiden in je leven.

We hebben Nanja Pol uitgenodigd om te vertellen over haar Passie: de kunst van het koken.

En als lezing hebben we nog zo’n stukje kunst, een deel uit de Messiah van Händel, And he shall feed his flock een  de weergaloze uitvoering van de zangeres Kiri te Kanawa, vrouw van Maori afkomst die het tot Dame gebracht heeft door haar passie te volgen en zingen tot kunst heeft verheven.

En omdat we samen zijn, willen ook delen met elkaar, het leven delen, met brood en wijn.

Jong en oud, groot en klein. Ik wens ons een mooi uur toe.

 

Lied 463 alle verzen

kunst 

Nanja Pol vertelt over haar Passie: de Kunst van het koken

 

Lezing Aria uit de Messiah van Händel

20. Aria (versie II: Alt) – Jes. 40:11, Mattheüs 11:28-29
He shall feed His flock like a shepherd and He shall gather the lambs with His arm and carry them in His bosom, and gently lead those that are with young. Come unto Him, all ye that labour, come unto Him, ye that are heavy laden and He will give you rest. Take His yoke upon you and learn of Him for He is meek and lowly of heart and ye shall find rest unto your souls. Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden. Komt tot Hem, allen, die vermoeid en belast zijt en Hij zal u rust geven; neemt zijn juk op u en leert van Hem, want Hij is zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen.

 

Korte Overweging

Afgelopen week stond er een artikel in de krant over leren. De schrijfster vertelde dat we vooral leren door passie. Dat wat onze oprechte aandacht heeft, gaat naar het langetermijngeheugen, de rest is een soort ruis.

Passie is dat je je verbindt met heel je hart aan datgene waar je mee bezig bent, voluit ervoor gaat en dat tijd geen rol speelt. Zoals bij kinderen die lekker aan het spelen zijn, de tijd vliegt, zoals bij jezelf als je met iets leuks bezig bent, de afgesproken tijd zomaar voorbij is.

Passie heeft ook te maken met liefde, je ontwikkelt liefde voor dat wat je doet, voor daar waar je mee bezig bent.

En dat hoor je ook in alles in het verhaal van Nanja, er komt iets wat er mooi uitziet en wat lekker smaakt.

En dan is het aan de ander om te proeven, te genieten, je te verwonderen over al dat moois en lekkers.

De kunstkenners die jouw werk tot iets bijzonders maken. En dat jouw bedoeling als kunstenaar dan begrepen wordt, is ook heerlijk.

Want het kan maar één keer gemaakt worden en genuttigd. Het gaat om het bijzondere moment, een kunstig ogenblik.

In de muziek van de Messiah wordt Jezus beschreven als de herder die lammeren in zijn armen verzamelt en ze in zijn schoot draagt. Het is een herder die jou volgt en die je in zachtheid leidt.

Dat is in de wereld van Jesaja en ook in die van ons, een zegen. Een harde wereld waar je als mens bijna onderuit gaat, waar je moet vechten voor je bestaan. En dan zo’n zachtmoedige leider die je de weg wijst, die je opneemt in zijn armen als je moe wordt of gestruikeld bent.

Dat is het beeld van de mens Jezus die een leider is zoals geen ander.

Die hart heeft  voor mensen, die zich niet zelf kunnen redden, de lammeren, de kleinen en kwetsbaren onder ons. En dat geldt voor ons allemaal, want ieder mens heeft perioden in zijn leven of in haar bestaan dat je het niet redt alleen, dat je een kontje moet krijgen, een zetje in de goede richting.

Respectvolle zorg, stimulans om bij je passie, bij je bestemming uit te komen.

Maar dat juk dan, die last dragen, wat moeten we daarmee? Hoe verbindt je dat met passie?

In bijbelse tijden sloeg het woord ‘juk’ in de eerste plaats op het koppelen van twee trekdieren. En dan gaat het niet in de eerste plaats om het trekken van een last, maar in de meeste gevallen vooral ook om het , ‘samengaan’ van die twee dieren.

Dat betekent dat we door die nieuwe mens Jezus uitgenodigd worden om sámen aan het werk te gaan en van hem te leren hoe je het beste kan leven in liefde en omwille van de gerechtigheid.

 

Passie en Kunst hebben ook met verbinding te maken, je verbindt je met dat waar je hart naar uitgaat en je maakt het voor de mensen die daardoor van jou en je product, je kunstwerk gaan houden.

Kunst is alleen maar kunst als er mensen zijn die ervan genieten, die het mooi vinden.

Dat is de kunst om te durven omarmen en omarmd te worden. Om samen te werken aan iets moois waar mensen vreugde van ervaren en waar hun hart van opspringt.

Daar beginnen we mee in de verwachting van een nieuwe geboorte. Want ook dat is een aanleiding om blij te zijn, om te vieren en te delen. Amen

 

Muziek

                                                                                                                        

Lied 793: 1, 2 en 3

Viering van het delen

Stil gebed     Voorbeden

Lieve God, wij bidden voor mensen dat zij bij hun passie en talenten mogen komen. Dat zij tot op hoge leeftijd plezier in het leven en in hun doen en laten mogen hebben. Ook al moet je soms de bakens verzetten omdat je iets niet meer kunt, toch komt er vaak wat voor in de plaats wat nog wel gaat.

Wij bidden voor de kwetsbaren, voor de kleinen, voor hen die zich niet durven te laten omarmen, de gekwetst zijn, beschadigd tot in het diepst van hun ziel en hun lichaam.

Wij bidden om genezing voor de zieken, om rust voor de vermoeiden, om koestering en zachtheid voor jonge ouders zodat zij dat door kunnen geven aan hun kinderen.

Barmhartige, wij bidden voor de wereld, voor mensen die angstig zijn, voor mensen die benauwd worden van de spierballentaal van grote wereldleiders.

Wij bidden voor hen die in oorlogsgebied wonen of zij die de oorlog nog in hun lijf voelen, ook al zijn ze nu veilig en wel.

Wij bidden voor allen hier aanwezig en voor allen die wij liefhebben.

Geef ons rust en vrede.

Dankgebed

Ene God met de vele Namen, Dank voor jouw aanwezigheid in ons leven, dank voor dat je dichtbij bent, met en in ons. Dank voor het herstel van Freek en van anderen die wij niet bij name noemen.

Dank voor goede zorgen tijdens ziekte van kinderen en kleinkinderen, van buur en vriend, van wie ook maar.

Dank voor dat we hier samen zijn en zo kunnen genieten met elkaar. Amen

 

Mededelingen en Collecte voor diaconie Vluchtelingenwerk Drechterland en de kerk

 

Lied 1010: 1, 2 en 3

Vredeswens

Wij wensen elkaar de vrede toe, delen van de wereld zijn vol onrust en geweld en daar denken wij aan.

Wij zijn ook blij en dankbaar voor het leven in vrede hier, dankbaar voor de rust en welzijn, blij dat we mogen genieten van het leven en onze kracht en liefde geven aan hen die in hun leven minder gezegend zijn.

Daarom delen wij hier de vrede en vermenigvuldigen het met elkaar, hoe meer hoe beter!

Vrede voor jou

Tijdens het elkaar vrede wensen muziek

Tafelgebed                            Tekst : Marjoleine de Vos

 

Hoewel al jaren weg, bleef je hier toch.

Soms was je een herinnering

die binnenin in leven bleef,

soms was je nergens,

want het duister ingegaan,

van ons vandaan.

 

Hoe wij hier staan,

omdat we willen denken aan hoe jij er was,

we willen zijn als jij,

met jou erbij en ons aaneen.

 

Wij zijn hier echt, we denken jou,

we delen woorden, zeggen brood

en even zijn wij samen één.

 

Daarom steeds weer in dankbaarheid,

een dronk op jou,

op ons,

op straks,

als je weer komt – je bent er al,

want altijd hier,

altijd nabij,

altijd bij haar,

bij hem, bij mij.

 

Uitnodiging

Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de wijn voor zijn vrienden, zijn leerlingen.

Mens geworden onder de mensen, vriend geworden met zijn vrienden en vriendinnen. Gepassioneerd, liefdevol en zoekend naar gerechtigheid.

Wij willen vandaag ook delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen . Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als gemeenschap.

Als mensen die zoeken naar een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid. Iedereen is welkom aan de Tafel, iedereen wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, voor God zijn we allemaal gelijk.

Komt dan want alles staat klaar voor jou.

 

Breken en delen

Muziek  

 

Onze Vader

 

Slotlied  435: 1 en 2

 

 

Zegen voor jou

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
bij alles wat ons te doen staat,
alles wat we beleven mogen,
alles wat ons overkomt.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in het leven dat we samen delen,
zo kwetsbaar als het is.
Mogen wij voor elkaar een zegen zijn,
in ons verschillen en ons gelijken,                                       vandaag ,morgen en overmorgen

 

met Gezongen Amen, amen, amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *