Liturgie Kerstnacht 2016

Liturgie Kerstnacht 2016

van de protestantse gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud

Vredeslicht

Mmv Byzantijns Koor Indrik olv dirigent Sergé Latychev

De scouting van Grootebroek

Orgel Renee Campfens

                                       Voorganger Ds.Marina Slot

                Ouderling Wouter Kunz

 Diaken Marianne Soorsma en Jaap Klasen

 

Koor zingt Oekraïens Kerstlied  Nebo i zemlja

 

                                                               Welkom door Wouter

Openingslied 483 Stille nacht (samenzang staande)

 

Opening (staande)

Blij met de komst van een kind, blij met de komst van het licht in deze donkere nacht, het vredeslicht uit Betlehem dat vieren we vannacht samen.

Wij zijn bij elkaar in de naam van de Barmhartige God die leven geeft,

en in de naam van Jezus, die ter wereld kwam met de naam vredevorst, licht der wereld en die ons de liefde leerde van dag tot dag.

En in de naam van de Geest die waait waarheen zij wil en die ons troost en inspireert alle dagen van ons leven. Amen

 

Lied 477 Komt allen tezamen (samenzang)

 

Inleiding

Rond kerst zijn veel mensen bezig met goede wensen en draaien acties voor goede doelen op volle kracht.

Zo was er in 1986 in Oostenrijk een actie rond kerst voor gehandicapte kinderen.

Deze actie ‘Licht ins Dunkel’ van de Oostenrijkse omroep was de aanleiding voor de actie ‘Vredeslicht’.

In dat jaar vertrok de directeur van die omroep, dhr. Obermayer, samen met 14-jarige gehandicapte kinderen naar Israël om het vredeslicht te ontsteken aan de vredesvlam in Bethlehem.

Per vliegtuig ging dit licht naar Linz om daar verspreid te worden door groepen die zich spontaan hadden aangemeld waaronder de Oostenrijkse Scoutingorganisatie.

De actie Vredeslicht was geboren.

Scouts zorgen vanaf het begin van de actie voor de verspreiding tot in de kleinste dorpen.

In 1988 verliet het vredeslicht voor het eerst Oostenrijk en brachten Scouts het naar Duitsland, Italië, Frankrijk en Zwitserland.

In 1989 na de val van de Berlijnse muur bereikte het Vredeslicht via Scoutingleden de voormalige communistische buurlanden.

In 1996 kwam het vredeslicht voor het eerst naar Nederland waar Scouting Wellerlooi het ontving via een Duitse Scoutinggroep.

Wat klein begon is vandaag de dag uitgegroeid tot een grote Internationale actie die door Scoutinggroepen over de hele wereld wordt ondersteund.

Afgelopen jaar kwamen 5.000 Scouts vanuit 25 Europese landen naar Wenen om het licht persoonlijk in ontvangst te nemen, om het vervolgens aan andere groepen door te geven.

Zo bereikt het licht vandaag de dag in enkele dagen ook landen zoals de Verenigde Staten en Japan.

Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan onze opdracht ons voor de vrede in te zetten.

Het Vredeslicht is een teken van hoop. Het is in een betrekkelijk korte tijd van een klein lichtpuntje uitgegroeid tot een zee van licht. Miljoenen mensen komen in aanraking met het Vredeslicht.

Ook dit jaar heeft een groep met de bus het Vredeslicht in Wenen opgehaald en nu is het hier in onze kerk en wordt straks binnengebracht door scouts uit Grootebroek.

Vanavond steken wij voor het eerst onze Paaskaars aan met het Vredeslicht. Het licht dat haar oorsprong heeft in de vredesvlam van Bethlehem, de plaats waar het allemaal begon 2016 jaar geleden.
 

Het Vredeslicht wordt binnengedragen en de Paaskaars wordt aangestoken 

 

Koor zingt Oekraïns kerstlied Nowa radistj

 

De eerste kaars wordt door de kinderen aangestoken

Lezing Lukas 2 De geboorte van Jezus                          Jozef en Maria gaan naar Betlehem

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

Jezus wordt geboren

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

 

Koor zingt Kerstkondak Dewa dnes

 

 

De tweede kaars wordt door de kinderen aangestoken

Vervolg lezing Herders horen het goede nieuws

Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.

Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

 

Het koor zingt het Cherubijnenlied

 

De derde kaars wordt door de kinderen aangestoken

 

Vervolg lezing De herders gaan naar Betlehem

Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar: ‘Kom, we gaan naar Betlehem. Want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken.’

Ze gingen meteen naar Betlehem. Daar vonden ze Maria en Jozef, en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde, was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden.

De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.

Een week later werd het kind besneden.  Maria en Jozef noemden hem Jezus. Dat was de naam die de engel genoemd had, nog voordat Maria zwanger was.

 

De vierde kaars wordt door de kinderen aangestoken

 

Overweging

Geschreven op een papieren gebaksbordje: een Bijbeltekst wellicht uit Jesaja dat het licht de duisternis altijd overwint

Plaats: de herdenkingsplek bij de Gedächtniskirche in Berlijn. Zingende mensen bij de plek des onheils, Duitsers en vluchtelingen samen en natuurlijk ook protest om geen meer vluchtelingen binnen te laten.

Verwarring in de wereld, verwarring over licht en duister en wat het sterkste is en wat het beste is… met elkaar zingen of de grenzen dicht doen op de plek waar eens bijna 30 jaar lang een muur heeft gestaan tussen West en Oost.

Vandaag steken we het vredeslicht aan hier in Hoogkarspel en in Westwoud eerder op de avond.

Wat is dat eigenlijk Vredeslicht? Wat stellen we ons erbij voor? Voor mij is het een licht dat moet blijven branden en nooit mag doven liefst letterlijk maar vooral in ons hart. Voor mij staat het voor het geloof dat er vrede mogelijk is tussen mensen in het klein en in het groot. Het staat voor hoop en vertrouwen en wat worden die op de proef gesteld in deze wereld.

Waar put jij je levensmoed en energie uit? Waar haal jij de spirit vandaan om weer blijd op te staan na Parijs, Brussel, Berlijn?

De geboorte van een kind soms, van nieuw leven in je gezin, in je familie, in de straat of in de buurt?

Vannacht laven we ons aan de verwachting en de geboorte van een eeuwenoud kind, een bijzondere babyshower die wereldwijd wordt gevierd en druk wordt bezocht. Wat is het toch dat we daar allemaal nog steeds warm voor lopen ? Wat doet dat kind met ons en onze wereld? Het maakt zachter en milder, het roept gevoelens van liefde en warmte op naar de mensen om ons heen.

Misschien maken we er wat van met een hart vol verdriet, want ook met Kerst gaat ziek en zeer onze deur niet voorbij.

Maar wellicht genieten we zonder grote zorgen samen van een warm en gezellig kerstmaal, en dan willen we zeker wel denken aan mensen die ziek zijn, alleen zijn, gevlucht en ontheemd zijn.

En hier steken we ook snel de handen uit de mouwen, we doen er wat aan.

Vandaag wint de kracht van het kind het van de macht van geld en goed.

Omdat het licht altijd wint van het duister, duister verdwijnt als het licht komt. Bedenk dat en geef het licht de ruimte om te schijnen in jouw leven en in de wereld. Want in het licht verdwijnen ook mensen met duistere plannen, kwade bedoelingen. Zij houden niet van licht omdat ze dan betrapt kunnen worden.

Vredeslicht, licht van vrede, opluchting, blijdschap, vieren, dansen, spelen, omarmen…..

Herinner je die momenten in je leven, creëer vrijheid en vrede om je heen heb het licht lief!!

Houdt dit vredeslicht brandende bij jou en geef het door in de dagen na deze kerstavond omdat dit licht de kracht heeft die wijzelf het geven.

En niet voor niets wordt Jezus van Nazareth het licht der wereld genoemd in het Johannes evangelie.

Want hij heeft een tegenkracht ontwikkeld die nu nog steeds werkzaam is. In navolging van oude profeten zoals Jesaja die zijn komst voorzegden en die die kracht al kenden. In het Johannes evangelie zegt Jezus “Ik ben het Licht van de wereld. Wie Mij volgt zal niet wandelen in het duister, nee, die zal het licht van het leven hebben!” (Joh.8:12)  Geloof je er nog in? Weet je wel dat het echt waar is?  Heb je nog het vertrouwen dat vrede mogelijk is en niet alleen in jouw eigen hart, maar ook hier tussen mensen en elders in de wereld?

Als er zoveel jonge mensen uit de hele wereld naar Wenen gaan om het vredeslicht op te halen, als er zoveel mensen elkaar helpen dag in dag uit, dan moet het toch mogelijk zijn, als die doodzieke Tijn meer dan 5 miljoen { stand 24 december 2016) bij elkaar krijgt door nagels te lakken….. noem maar op…

Alleen misschien hebben we elk jaar weer dat levenslicht van dat kleine kind nodig om ons te herinneren aan het licht in de wereld. Daarom is kerstmis nodig, niet alleen voor een kerstbestand of wapenstilstand van 2 dagen, maar voor dat kleine, grote licht dat in ons en over ons schijnt elke keer weer. Amen.

 

Orgelspel

 

Lied 473 Er is een roos ontloken verzen 1, 2 en 3

 

 

Koor zingt Dobryj Vetsjir tobi

 

Lied 476 Nu zijt wellekome verzen 1 t/ 4

 

 

Voorbeden met door het koor gezongen Heer ontferm u

Barmhartige, wij bidden voor de wereld die nog niet in vrede is, voor de slachtoffers en nabestaanden van aanslagen en geweld. Wij bidden voor een dak boven het hoofd van mensen op de vlucht, voor eten en drinken, kleding en andere eerste levensbehoeften.

Wij bidden voor goed onderwijs voor meisjes en jongens in de hele wereld. Voor gelijke kansen en rechten voor ieder mensenkind. Voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Voor acceptatie van ieder mens zoals je bent.

Zo bidden wij zingend

 

Krachtige en Tedere,

Wij bidden voor zieken, voor mensen in de rouw, voor hen die hun krachten af voelen nemen en die moeite hebben om het leven te leven.

Wij bidden voor hen die het leven moe zijn, die niet meer kunnen en willen, geef hen rust en aandacht zonder druk. Een luisterend oor is al genoeg.

Wij bidden voor hen die een zwaar leven hebben met veel ziekte en zorg. Geef hen verlichting en mooie ontmoetingen in deze tijd.

Zo bidden wij zingend

 

 

Ene God met de vele namen,

Wij bidden voor ons zoals we hier bij elkaar zijn, voor hen die ons lief zijn. Wij bidden om kracht om ons leven te leven. Om liefde zodat wij onszelf en onze naaste kunnen omarmen. Om licht en vrede in ons hart en in ons gezin en onze familie.

Wij bidden om vredeslicht bij ieder van ons, aangestoken in deze nacht en voor eeuwig houdbaar.

Zo bidden wij zingend

 

Het koor zingt het Onze Vader

 

Collecte voor Kinderen in de knel

De opbrengst van de Kerstcollecte gaat naar allerlei kinderprojecten van Kerk in Actie.

Deze kinderen brengen Kerst vaak door op straat, achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor geweld. Voor veel teveel kinderen is Kerst geen feest.

Hun jonge leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing.

Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen onze bijzondere aandacht en steun.

Deze Kerstcollecte is daarom heel belangrijk voor de kinderprojecten.

 

Koor zingt Oekraiens Kerstlied  Dnjes pojoesjtsje

 

Delen van licht 

Uitnodiging

Lief mens, straks gaan wij het vredeslicht uitdelen aan iedereen, niet dat we met elkaar door een licht te delen de vrede op aarde kunnen maken.

Maar wel is het vermeerderen van het licht van de vrede een stimulans om de vrede ook in je eigen leven vorm te geven. Werk eraan, leef het voor, knok voor de vrede en steun de mensen die vredemakers en lichtbrengers zijn in deze wereld.

Kom maar want er is genoeg en dat hele kleine vlammetje van jou en mij en van ons allen is een teken van hoop en vertrouwen elke dag weer.

En het verbindt ons met elkaar en met een wereld waarin vrede een plek heeft.

 

Delen van het Vredeslicht voor en achter in de kerk

 

Het Koor zingt Oekraiens Kerstlied  Po wsomoe switoe

In alle stilte is een wonder geschied. De maagd Maria heeft een Zoon gebaard.

Met hooi droogde Zij Hem, in een kribbe legde Zij de Zoon des Heren.

De maagd Maria vroeg God: Waarin zal ik mijn Zoon wikkelen?

O Gij Hemelse Koning, Uw geschenken zijn gekomen voor Christus de Messias.

Engelen daalden af uit de Hemel op de aarde, Zij brachten geschenken voor de Maagd Maria:

drie waskaarsen en ook zijden kleren voor Christus de Messias.

Er scheen een ster uit de hemel op de aarde de engelen begroeten de Maagd Maria.

Zij zingen liederen voor Haar, de Bruid des Heren, en brengen vreugde.

 

Slotlied Samenzang Ere zij God

 

Zegen met gezongen Amen

Lief mens,

In het licht van de vrede vraag ik om vrede voor jou
gezegend ben jij
gezegend het gras onder je voeten.

In het licht van de vrede vragen wij om vrede voor jou, jou en jou

gezegend zijn wij als wij elkaar op onze weg ontmoeten,

gezegend met de glans van het vredeslicht.

Amen

Koor zingt Na nebi zirka

 

 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar

 

 

 

U bent van harte welkom bij de Oecumenische Vesper in de protestantse kerk van Westwoud op zaterdag 31 december om 19.00 u voorbereid door de Oecumenische Werkgroep mmv het koor Eigenwijs.

In het nieuwe jaar vieren wij op 8 januari om 10.00 u onze eerste viering in Hoogkarspel, voorganger Ds.Marina met muzikale medewerking van Trees Kuin, zang en gitaar en na afloop Nieuwjaarsreceptie

 

Foto’s en een presentatie van het koor alsmede de jongeren van de scouting vind u hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *