Liturgie 08 januari 2017

Viering voor jong en oud

 

In de Protestantse Kerk van Hoogkarspel-Lutjebroek

 

   op 8 januari 2017      

                                          Schatten                                                 

 

 

 

 Zang en gitaar: Therèse Kuin

Voorganger: Ds. Marina Slot                 

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Marianne Soorsma

Organist: Renee Campfens

 

Therèse zingt ‘Een beetje vrede’

 

Welkom door Tineke

 

Openingslied (staande) 518: 1, 4 en 5

 

Opening (staande)

Aan het begin van het nieuwe jaar komen we verwachtingsvol bij elkaar, wat zal het ons gaan brengen. Welke schatten heeft het voor ons in petto?

Wij zijn blij om hier bij elkaar te zijn om vrolijk het feest van Driekoningen te vieren met jong en oud.

Dat de Zegen van de Eeuwige op ons samenzijn mag rusten, dat het leven van Jezus ons mag blijven inspireren en dat de Geest bij ons mag zijn. Amen

 

Lied 520: 1 t/m 7

 

Kindertijd

Op deze eerste zondag dat wij bij elkaar zijn vieren we het driekoningenfeest. Als protestanten hebben we niet zo’n traditie hierin. We weten wel dat op 6 januari de kerstboom echt de deur uit moet.

Maar het is niet alleen een kerkelijke feestdag maar ook een kinderfeest. Het Driekoningen-zingen bestaat al heel lang. In Brabant is het op de nationale lijst van immaterieel erfgoed is geplaatst.

Daar gaan kinderen verkleed als de drie koningen al liedjes zingend langs de huizen. Aan een lange stok hangt een verlichte ster. Daar gaat het kinderverhaal vandaag over ….

 

Therèse zingt ‘Aan het eind van het jaar’

 

Inleiding

Nog een Driekoningentraditie is het bakken van een driekoningenkoek. In deze koek zit een boon verstopt. Of een pudding waar een noot in zit verstopt.

Wie de boon of de noot vindt, is voor die dag de koning. Meestal mag de gelukkige de spelletjes uitkiezen of bepalen wat er die dag gegeten wordt.

Bij de oecumenische nieuwjaarssamenzang van afgelopen donderdag hadden we ook cakes met 3 bonen erin, 2 witte en 1 donkere boon omdat er 2 witte koningen waren en 1 donkere, zo hadden we 6 koningen en koningen in ons gezelschap.

Een verrassing die nog een geschenk opleverde, een roos en een blijde glimlach bij de ontvangers.

Het bijbelgedeelte dat we straks gaan lezen is op zichzelf al een verrassing, het past helemaal niet in de stijl en opbouw van het Mattheus evangelie. Het wonderlijke verhaal met een sterke symboliek.

Dit verhaal dat onze zintuigen prikkelt en gevoelens oproept, laat ons op een bijzondere wijze het nieuwe jaar beginnen.

Een verhaal over vreemdelingen die na een lange en onzekere reis in het licht van die ene ster met hun schatten aan komen bij een jonge koning, een kind nog.

En het gedicht van Jogchum Dijkstra voegt daar nog het nodige aan toe.

Laten we kijken wat deze viering ons brengt met klank en woord, met zang en gebed. Om elkaar daarna te ontmoeten op een andere manier.

Veel plezier!

 

Lied 501: 1 t/m 4

 

Lezing Mattheus 2: 1-12  Wijzen zoeken een kind

Jezus werd geboren in Betlehem, een stad in Judea. Herodes was op dat moment koning.

Niet lang na de geboorte van Jezus kwamen er wijzen in Jeruzalem aan. Ze kwamen uit het oosten, uit een ver land.     Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem: ‘Waar is de koning van de Joden die kortgeleden geboren is? We hebben zijn ster gezien. Die kwam aan de hemel omhoog. En nu zijn we gekomen om de nieuwe koning te eren.’

Toen koning Herodes dat hoorde, schrok hij vreselijk. Ook de andere mensen in Jeruzalem schrokken.

Herodes liet alle priesters en wetsleraren bij elkaar komen. Hij vroeg aan hen: ‘Waar zal de messias geboren worden?’          Ze zeiden: ‘In Betlehem in Judea, want dat wordt al verteld in de heilige boeken. Daar staat: ‘Luister, Betlehem in Judea, jij hoort bij de belangrijkste steden van het land. Want uit Betlehem komt de leider van Israël. Hij zal zorgen voor het volk van God, zoals een herder voor zijn schapen zorgt.’

De wijzen vinden het kind

Toen liet Herodes de wijzen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer ze de ster voor het eerst gezien hadden. Daarna zei hij: ‘Ga naar Betlehem en zoek uit waar het kind precies is. Als jullie hem gevonden hebben, moet je dat aan mij komen vertellen. Dan kan ik ook naar hem toe gaan om hem te eren.’

Na het gesprek met Herodes gingen de wijzen op weg. En opeens was daar de ster weer die ze al eerder gezien hadden. Toen ze de ster weer zagen, waren ze erg blij. De ster wees hun de weg. Hij bleef staan boven het huis waar het kind was.

De wijzen gingen naar binnen. Daar zagen ze het kind bij zijn moeder Maria. Ze knielden voor hem en eerden hem. Ze gaven hem de dure geschenken die ze meegebracht hadden: goud, wierook en mirre.

’s Nachts kregen de wijzen een droom. In de droom zei God tegen hen: ‘Jullie moeten niet teruggaan naar Herodes.’             En dus gingen ze langs een andere weg terug naar hun land.

 

Therèse zingt ‘Schlafe mein Prinzchen’ van W.A.Mozart

 

Gedicht van Jogchum Dijkstra 

ik wil leven

zuiver als de lucht

die geurt naar aarde

 

stil als het meer

dat de adem inhoudt

als de vissen spelen

 

helder als het water

dat het lage zoekt

in nietige beekjes

en eindeloze oceanen

 

open als het dal

de levensader

in versteende luister

 

ruim als de hemel

de grenzeloze heerbaan voor vogels

wolken en gedachten

 

stralend als de sterren

die zonder voorkeur schijnen

 

lachend als iemand

die trouw is aan zichzelf

                     

Overweging

Wat neem jij mee als je op kraambezoek gaat ?

Een knuffel, een speeltje, als het een bijzonder kind is, je kleinkind misschien  wel een kettinkje van goud, een bijtring van been met zilver. Je past je kado aan aan de persoon voor wie het bestemd is. Je leeft je in in het gezin, in dat kleine mensje dat ter wereld is gekomen.

En dikwijls weet je heel goed wat je mee meebrengt voor dat kleine kind dat jij ook zelf  verwachtte. Je leefde mee tot de laatste puf van de moeder en de eerste schreeuw van de nieuwe boreling.

Je kende het kind  misschien al een beetje.

De wijzen of magoi zoals in Matheus staat, komen met schatten aan, goud, wierook en mirre, ze komen uit het oosten met als wegwijzer één ster. Astrologen die de sterren konden lezen en iets bijzonders in het heelal hadden ontdekt. Ze komen van ver en zijn samen met eenvoudige herders de eerste getuigen van de geboorte van de gezalfde.

Hoe is het mogelijk dat deze misschien wel schatrijke mensen afkomstig uit de drie toen bekende werelddelen met zintuigstrelende geschenken aankomen bij dat kleine mensje.

Zij vertegenwoordigen niet alleen mensen uit alle windstreken van de aarde, maar staan ook voor jong en oud en alles wat er tussen in zit.

Melchior, de oudere man komt uit Europa en brengt schitterend goud mee, Balthasar de oudste wijze en donkere man uit Saba (Ethiopië) brengt wierook mee, een prikkeling van de reuk, een allesomringende geur. Caspar, de jonge man uit Azië brengt heerlijke mirre mee, koningsbalsem een bijzondere geur, maar ook een heerlijk gevoel.

Hun namen hebben ook een bijzondere betekenis:

Melchior betekent ‘Koning van zijn stad’, Balthazar betekent ‘God beschermt’ en Caspar betekent ‘Schatbewaarder’

Wijzen die staan voor hoofd, hart en handen, de kennis, de liefde en de daad.

Zo is de komst van die drie wijzen een allesomvattende gebeurtenis met veel symboliek. Hun komst staat voor heel de mens, met gedachten, gevoelens en daden. Zij zijn zelf het geschenk dat naast de komst van Jezus Messias, de Gezalfde, de wereld verrijkt.

Als we soms in zitten over ons land, als we de problemen gepresenteerd krijgen door politici die op winst uit zijn. Dan kan je angstig worden, benauwd, dan ga je  misschien wel de deur dicht doen. Dan weet je ook niet wat voor een grote rijkdom zo maar binnen kan komen lopen. Vreemdelingen die ons leven verrijken met de schatten van hun gedachten, gevoelens en hun kleurrijke creativiteit. Als je niet bang bent voor het vreemde, het onbekende, dat licht dat in het duister schijnt, komen er schatten op je pad. Wordt je zomaar schatrijk zonder dat je er om gevraagd hebt. Als mensen een naam en een gezicht krijgen, kun je zien wat de winst is voor iedereen. Maar dat is lang niet gewoon.

Ik las een krantenkop gisteren ‘Kansloze asielplaag ongehinderd verder’ Als je mensen die op de vlucht zijn zo benoemd en hen in Europa van hot naar her laat trekken, dan staat dat heel ver af van de komst van de wijzen en hun ontvangst.

In Denemarken moeten mensen zelf hun schatten inleveren als ze binnenkomen en willen blijven.

Ik droom vannacht dat ik in een vluchtelingenkamp ben, ik help mensen, een gewonde man, maar ik weet niet wie er te vertrouwen is. Ik zie mannen en vrouwen uniform, maar weet niet of ze mij zullen helpen of niet.

Voor een vreemdeling is de macht vaak niet te vertrouwen en wij, wij zijn nog steeds heel angstig voor het vreemde, het andere, het onbekende.

De wijzen van toen kennen de machten van deze wereld, zij weten heel goed voor wie ze hun vondst moeten verbergen, wie er goed doet en kwaad doet aan de mensheid als geheel. Zij weten hoe ze willen leven, helder als het water, open als het dal, stralend als de sterren. Ze komen in al hun zuiverheid om eer te bewijzen. Zij blijven trouw aan zichzelf en gaan niet terug naar de machtige koning Herodes.

Ze brengen schatten, maar zijn ook zelf schatten die hun liefde, eerbied en respect niet verpakken.

Lachend en blij komen ze bij ons aan, want eigenlijk zijn ze ook een beetje bij ons op bezoek gekomen.

Vol verwachting, stralend en lachend: zoals je zou wensen dat het nieuwe jaar zal zijn en zal blijven.

Een voorbeeld van ideaal samenleven, gemeenschap pur sang, heling van wat gebroken is, verzoening van tegenstellingen, met elke dag aandacht voor het wonder dat leven heet. Moge het zo zijn

 

Therèse zingt ‘Het wonder’van Toon Hermans

 

                                                                                                              Stilte voor meditatie of gebed

 We bidden voor

Lieve God, wij bidden voor allen hier aanwezig, voor allen die wij liefhebben. Wij bidden voor de blije mensen, de dwaze mensen, de sombere mensen, de gekke mensen, de angstige mensen, de sterke mensen, de kwetsbare mensen, de verdrietige mensen. Dat ze licht doorgeven aan elkaar, een beetje, meer en heel veel, zoveel als je kunt.

Dat wij in het licht van het nieuwe jaar staan en genieten van de schatten die we gekregen hebben en van de schatten van mensen om ons heen.

Wij bidden voor onze zieken, Lien Buijsman, mevrouw Platje, Trien Compas, Antoinet van Riesen en al die anderen die wijzelf in onze gedachten hebben. Wij bidden om steun en liefde voor hen en deskundige hulp en zorg.

 

Barmhartige God,

Wij bidden voor de wereld, voor mensen en kinderen in oorlogsgebieden en op de vlucht. Wij bidden om een beetje vrede in 2017. Om balans en evenwicht in de wereldpolitiek en wijsheid bij de machthebbers in onze wereld. Wij bidden om uw nabijheid voor ieder mens die om hulp roept. Wij bidden dat mensen de handen uit de mouwen steken als er hulp nodig is.

Wij bidden voor de vrijwiligers en beroepskrachten van Hospice Dignitas, zij doen zulk mooi werk voor mensen in hun laatste levensfase. De zorg is op dat moment zo kostbaar als alle schatten op aarde.

Wij bidden ook voor hen die zijn opgenomen in dat huis. Wij bidden om rust en vrede in hart en ziel. Om overgave aan het leven en het komende afscheid.

Wij bidden om vreugde en blijdschap in de dagen die nog komen.

 

En nu gaat Therese een gebed zingen: Ave Maria

 

Therèse zingt ‘Ave Maria’ van Parkinson

1) Als ik voor U kniel, als ik mijn hoofd buig in gebed,

neem deze dag en maak het de jouwe,

En vervul mij met uw liefde.

Refrein: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu

2) Alles wat ik heb, geef ik u.

Iedere droom en wens is de uwe, Moeder van Christus

Moeder van  mij. Schenk ze aan mijn Heer.

Refrein

3) Als ik kniel voor U, als ik uw glimlachende gelaat zie.

Iedere gedachte en ieder woord is opgenomen in uw omarming Refrein (2x)

 

 

Dank je wel

Krachtige en tedere, dank voor liefde en vriendschap, gezelschap en genegenheid.

Dank voor de schoonheid en de troost die wij mogen ontvangen in ons leven. Dank voor zorg en aandacht van hen die ons verzorgen, thuis en in het Noorderlandhuis.

Dank voor ons leven in vrede en veiligheid, dank dat wij hier mogen zijn samen in gemeenschap met al die mensen die vieren over de hele wereld.

 

En omdat we die gemeenschap hier ook ervaren, bidden wij samen het gebed dat Jezus ons heeft geleerd.

 

Onze Vader

 

Mededelingen

 

Collecte voor Hospice Dignitas te Hoorn en voor de kerk

Orgelspel

Slotlied 526: 1

Zegen voor jou

God geeft jou…
Voor elke storm een regenboog.
Voor elke traan een glimlach

Voor elk verdriet een belofte.
Voor moeilijke tijden een zegen.
Voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te steunen.
Voor elke zucht een prachtig lied.
En voor ieder gebed een antwoord.
                                            Ierse zegen

 

 

Therèse zingt ‘Hoog op de top van een wolk’ naar ‘On the top of the World’van The Carpenters

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *