Voorlopige akte tekening

Deze mensen hebben op 3 april de voorlopige akte getekend van de kavel ruil van een aantal stukken grond in Ursem waarvan een stuk grond in bezit was van onze Diaconie en wat nu geruild is tegen een ander stuk grond. Door deze ruil is het een aaneen gesloten stuk grond geworden.  Marianne Soorsma, Jaap Klasen en Tineke Hupkens waren hierbij, namens de Diaconie aanwezig. EriK Lingeman heeft de onderhandelingen voor de Diaconie gevoerd.  De overige personen op de foto zijn, een vertegenwoordiger van Stivas, de notaris en de pachters die bij de ruil betrokken zijn..

Op 2 mei wordt de definitieve akte getekend. Dan wordt het eigendom van de verschillende ruilkavels overgedragen.

Geef een reactie