16 april 2017 Liturgie van de Paasviering van de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud

 

Liturgie van de

 Paasviering van de Protestantse Gemeente

 Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud

 op 16 april  2017

 

 

    Thema : Opstandig

 

Zang: Marleen Kunst en Mieneke Boots-Verhoef

Organist: Renee Campfens

Voorganger Ds. Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken   Jaap Klasen

Zang ‘You raise me up’

 

De kleine en de grote Paaskaars wordt binnengedragen

 

Welkom door Tineke

 

Allen Openingslied (staande) 624: 1, 2 en 3

 

Opening (staande)

Blij en verwonderd zijn we bij elkaar op deze mooie Paasmorgen, wij zijn met elkaar door het donker gegaan en mogen nu het licht ontvangen,

een nieuw begin is altijd mogelijk.

Wij koesteren ons in de warmte van Gods liefde.

Amen

 

Allen Lied 630: 1, 2, 3 en 4

 

Kindertijd

Paaskaarsjes!

Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.

Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.

Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!

De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?

Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?

Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.

De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.

Inleiding op de viering

Mijn oudste zus vertelde vorig jaar dat de dominee een grap vertelde met Pasen. Ik dacht dat kan ik ook.

Het is sinds de Middeleeuwen een goede gewoonte om met Pasen een mop te vertellen, een paasgrap. De risus paschalis heet dat in de traditie. We vertellen een grap om vandaag de lach het te laten winnen van de ernst.

Dominee, pastoor en de voorganger van de pinkstergemeente gaan gedrieën een dagje hengelen.
Bootje vaart een paar meter van de wal en ze gooien de hengels uit.
Na een half uurtje zegt dominee “ik zou wel een pilsje lusten – wacht ik haal ze even uit de koelbox in de auto”.
Hij stapt uit de boot, zo op het water en loopt naar de wal en terug met 3 blikjes bier.
Zegt de pastoor “je bent de blokjes kaas vergeten, wacht maar ik haal ze even”.
Ook hij stapt uit de boot, zo op het water en loopt heen en weer naar de auto.
De pinkster voorganger kijkt met grote ogen en weet dat het nu zijn beurt is en trekt wit weg rond de neus.
Zegt de dominee, nou da’s ook wat, we zijn de zak chips vergeten, nu ben jij aan de beurt collega.
Met de moed der wanhoop stapt de voorganger uit het bootje en zinkt weg in de diepte van het kanaal.
Zegt de pastoor tegen de dominee
“Kijk, geloof heeft hij wel maar het ontbreekt hem aan kennis, zullen we hem nu maar vertellen waar de paaltjes staan”.

Vanmorgen is ons thema ‘Opstandig’, het verschilt maar één letter van Opstanding, maar die ene letter maakt wel een groot verschil.

Op de voorzijde van het boekje staan mensen die opstandig zijn. Bewoners van het Chinese vissersplaatsje Wukan die 2 keer vlak achter elkaar wereldnieuws werden. Hun protest draait om landonteigening. Op veel plekken wordt land van mensen afgepakt door hoge heren, partijbonzen.

De kleine boeren en vissers wordt het brood uit de mond gestoten omdat ze hun groenten niet meer kunnen verbouwen, omdat ze hun producten van het land niet meer kunnen oogsten en verkopen.

Daar gaat het gedicht over ‘Opstand’.

En de lezing uit het evangelie van Johannes verhaalt over de dag van het nieuwe begin, nieuwe leven.

Geniet van de klanken en woorden, geef je over aan de gedachten die in je opkomen en laten we een mooi uur met elkaar beleven.

Viering van het woord

Lezing Johannes 20 :1-18 over Opstanding

Maria komt bij het ​graf

Na de ​sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het ​graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het ​graf​ kwam, zag ze dat de steen voor het ​graf​ weggehaald was.

Maria rende weg, naar Simon ​Petrus​ en de ​leerling​ van wie ​Jezus​ veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De ​Heer​ is weggehaald uit het ​graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

Meteen gingen ​Petrus​ en de andere ​leerling​ op weg naar het ​graf, ze renden erheen. De andere ​leerling​ liep sneller dan ​Petrus, en was het eerst bij het ​graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het ​graf​ niet in.

De ​leerlingen​ kijken in het ​graf

Kort daarna kwam ook Simon ​Petrus​ bij het ​graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van ​Jezus​ gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold.

De andere ​leerling​ ging nu ook het ​graf​ in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat ​Jezus​ was ​opgestaan.

In de ​heilige​ boeken stond al dat ​Jezus​ moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de ​leerlingen​ nog niet begrepen.

Toen gingen ​Petrus​ en de andere ​leerling​ terug naar huis.

Maria ontmoet ​Jezus

Maria bleef huilend bij het ​graf​ staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het ​graf. Daar zag ze twee ​engelen​ in witte ​kleren. De ​engelen​ zaten op de plaats waar het lichaam van ​Jezus​ gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. De ​engelen​ vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn ​Heer​ is weggehaald uit het ​graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was ​Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. Jezus​ vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: ‘Meneer, hebt u soms mijn ​Heer​ uit het ​graf​ weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’

Jezus​ zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: mijn meester. Maar ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik moet ​omhooggaan​ naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: ‘Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.’’

Toen ging Maria uit Magdala naar de ​leerlingen. Ze zei tegen hen: ‘Ik heb de ​Heer​ gezien!’ En ze vertelde alles wat ​Jezus​ tegen haar gezegd had.

Zang ‘Morning has broken’

 

Gedicht Opstand

Mensen in opstand, protesteren

tegen de onderdrukkingen

van hun leiders en het regiem

 

Er is geweld en er vloeit bloed

mensen slapen op straat en plein

delen verdriet over hen die vielen

 

Ze strijden, staan hand in hand

mensen alleen zijn breekbaar

samen kunnen ze heel sterk zijn

 

 

Overweging

Een van de mooiste aria’s uit de Mattheus passion is ‘Mache dir mein Herze rein, ich will Jesu selbst begraben…’, in het nederlands  Maak Gij mijn hart zuiver, ik wil Jezus zelf begraven.

Met deze woorden die op Goede vrijdag overal in het land hebben geklonken, komen wij dichtbij de tederheid van de volgelingen naar hun heer Jezus.

Jozef van Arimathea en de vrouwen waaronder Maria van Magdala hebben zijn lichaam verzorgd en in zijn graf gelegd.

De tekst van de aria zegt “Ik wil het zelf doen, hem verzorgen en begraven, mijn dierbare en geliefde!”

Wat een bijzonder gezelschap heeft hem, hun heer weggehaald uit de handen van zijn moordenaars, terug naar de liefde en de tederheid, om recht te doen aan deze mens.

Wat we zelf herkennen is dat rond de dood van een geliefde soms een mens dichtbij komt van wie je het niet had verwacht.

 

En we vragen ons af wiens stem het is die dit zingt?

Die van Jozef van Arimathea?

Hij was zelf notabene lid van de Hoge Raad die Jezus heeft veroordeeld. Maar hij was in het geheim christen.

Helaas toen het op stemmen aan kwam, heeft hij het niet kunnen redden.

Of was het de stem van Maria van Magdala, zij was een van de volgelingen aan wie een wonder was geschied. Jezus heeft haar genezen, bij haar heeft Jezus 7 demonen uitgedreven?

Of was het ​de stem van Nikodemus​? Hij was de man die in de nacht naar Jezus ging met al zijn vragen en die indringend met hem sprak.

Hij had meer dan 30 kilo geurige ​zalf​ meegenomen, gemengd met zoete kruiden. Jozef en ​Nikodemus​ wikkelden het lichaam van ​Jezus​ in doeken, met de geurige ​zalf, naar joods gebruik.

Allen hadden dit kunnen zingen…..

 

Maar één van hen, Maria van Magdala is de volgende ochtend al weer vroeg bij het graf. Je kunt je het zo voorstellen, ze heeft waarschijnlijk geen oog dicht gedaan!

En dan die ontdekking? Het graf is leeg en de tuinman is de tuinman niet.

Er is herkenning op het moment dat hij haar naam zegt. Maria! Dan zegt zij : Rabboeni, de innige aanspreektitel ‘Mijn meester’

Over Maria van Magdala is wel gezegd dat zij de geliefde van Jezus was, misschien wel zijn vrouw.

 

Op het moment dat zij hem weer terug krijgt, over de dood heen, zegt hij tegen haar: “Houd me niet vast.” Is dat niet een beetje wreed?

Het ligt in de lijn van het begin van zijn beweging: als hij in de tempel optreedt als 12- jarige jongen, onttrekt hij zich al aan de menselijke ouderlijke macht van Maria en Jozef en verbindt zich met zijn Vader in de hemel.

En ook zijn discipelen moeten vader en moeder, huis en haard verlaten om samen met hem hun nomadenbestaan te leven.

De goddelijke liefde overstijgt het familiegeluk.

Als je de wereld wilt redden, moet je niet thuis op de bank blijven zitten. Af en toe wel even rust nemen, maar dan weer verder.

Het verhaal van Jezus van Nazareth is een verhaal van leven, dood en opstandig.

En van opstandig zijn tegen de systemen van deze wereld.

In Jeruzalem worden de bankiers uit de tempel gemept door Jezus, de zogenaamd fatsoenlijke joodse leiders worden aan de kaak gesteld.

Pilatus die iedereen te vriend wil houden, wordt ontmaskerd als iemand die zijn handen wil wassen in onschuld.

Alles wat niet deugt, komt aan het licht.

 

Maar ook wat goed is, is beter zichtbaar,

onze weg van liefde en mededogen wordt zichtbaar in dit nieuwe licht, in het licht van de opstanding.

 

Wij hebben vanmorgen een nieuwe paaskaars aangestoken wel twee zelfs en we kunnen daarmee elkaar en ons als gemeenschap in het licht zetten.

Wij hebben de mogelijkheid om de liefde hier dichtbij  in het zonnetje te zetten.

En we mogen elkaar tot zegen zijn.

Het is van belang om dat alles te doen én in opstand te komen tegen hen die de ander vernederen, verloochenen, misbruiken, ter dood veroordelen, vermoorden.

Dat is de boodschap van Pasen, van de opstanding van Jezus de Christus, opstaan en opstandig worden. Moge het zo zijn.

 

Zang ‘The Rose’

 

Viering van het delen

Tafelgebed

 1. Toen hebt Gij, God die leeft,
  mijn droefheid in vreugde veranderd.
  Toen hebt Gij geroepen: o mens,
  en niet langer zwegen de stenen.
 2. Wij werden geboren
  Gij hebt ons mensen gemaakt, één voor één.
 3. Toen hebt Gij uw naam gegeven: “Ik zal er zijn.”
 4. Ik zal er zijn zoals brood,
  dichtbij als een mens, als een woord.
 5. Toen hebt Gij één van de velen geroepen
  en hem gevraagd
  of hij licht wilde zijn van uw licht,
  of hij mens wílde zijn
  zoals Gij de mensen bedoeld hebt.
 6. Hem vieren, zingen en gedenken wij,
  Jezus van Nazareth.
 7. Toen hij in zijn uur gekomen was,
  toen hij in grote angst was,
  heeft hij geroepen, omhoog naar U
  en om zich heen gekeken naar alle kanten
  en heeft geen helper gevonden.
 8. Toen is hij, uit de geest die in hem was,
  overeind gebleven tot het laatste
  en heeft roekeloos, zonder bedenken,
  het allergewoonste gedaan,
  als een mens die onverwoestbaar een mens is.
  Hij heeft zichzelf gegeven
  als een stem die weerklank zoekt,
  als iemand die zijn brood deelt met een ander
  en zegt, of niet eens zegt:
  dit is mijn lichaam,
  zoals een mens zijn beker laat gaan en zegt:
  “Hier ben ik,
  wil je van mij drinken.”
 9. Zijn naam – en wat hij heeft gedaan –
  gedenken wij,
  om ooit te worden wie hij was:
  Uw zoon –
  om ooit te komen waar hij is:
  bij U.
 10. Dus nemen wij dit brood
  en deze beker
  en zoeken naar elkaar
  om mens te zijn.

 

Zang ‘Baccarole’

Uitnodiging

Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de wijn voor zijn vrienden, zijn leerlingen.

Wat zij meemaakten, is onbeschrijflijk en immens.

En zij waren samen en wilden dat vieren op de momenten dat het kon en dat ze bij elkaar waren

Wij willen vandaag ook delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen.

Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als gemeenschap. Als mensen die zoeken naar een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid. En naar elkaar.

Iedereen is welkom aan de Tafel, iedereen wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, voor God zijn we allemaal gelijk.

Kom dan want alles staat klaar voor jou.

 

Breken en delen

Tijdens breken en delen zang ‘I don’t know how to love him’

 

Allen lied 653: 1, 2, 3 en 4

 

Stil gebed

 

We bidden voor

Eeuwige,

We bidden voor de jonge mensen in onze dorpen, dat zij de moed en de spirit vinden om hun leven te leven, elkaar te ontmoeten en hun weg te vinden op school en in werk waar ze blij van worden.

Wij bidden voor de ouderen die last krijgen van ziek en zeer, van de dingen die minder worden.

Wij bidden om steun en verlichting door hen die hen omringen en  dat zij nog kunnen genieten van de vreugdevolle ogenblikken met kinderen en kleinkinderen

 

Barmhartige,

Wij bidden voor de armen in de wereld, mensen van wie het kleine beetje dat zij hebben, nog geroofd wordt. Wij bidden om een dak boven hun hoofd, eten, medische zorg en onderwijs. Wij bidden om steun voor de ontwikkelingswerkers die elke dag bezig zijn met de verbetering van hun levensomstandigheden.

 

Krachtige en Tedere,

Wij bidden voor hen die ziek zijn, hen die in rouw verkeren. Wij bidden voor Marie Loots en haar gezin.

Zij ligt ernstig ziek in het Westfries Gasthuis en we hopen dat zij nog thuis mag komen in haar huisje om haar laatste weg te gaan.

We denken aan haar en bidden voor haar en ook voor haar goede vrienden hier in ons midden.

 

Dank je wel

Krachtige en Tedere,

Wij danken voor de liefde en de zorg die wij van elkaar en van andere mensen ontvangen.

Wij danken voor de aandacht en de warmte van familie om ons heen.

Dankbaarheid welt op als we in de mooie natuur zijn, als we om ons heen kijken in dit prachtige voorjaar met al die rijke bloemenpracht.

En wij zijn dolblij dat we in vrijheid leven, dat we genoeg te eten en te drinken hebben, een veilig thuis en lieve mensen om ons heen.

Dank voor het licht en de liefde die op deze dag van Pasen tot ons komt.

 

Onze Vader

 

Mededelingen en Collecte voor kerk en diaconie

Tijdens de collecte orgelspel

 

Allen Slotlied (staande) 634: 1 en 2  U zij de glorie

 

Zegen voor jou (staande)

Wij bidden om zegen voor elkaar

God zend ons nu dan op weg
als mensen die geloven,
de banden kunnen smeden,
die grenzen overschrijden,
die mildheid kunnen brengen,
die troosten en nabij zijn,
die vreugde kunnen geven,
die broeder en zuster durven zijn.

Zend ons dan nu op weg
als mensen die vertrouwen,
de toekomst tegemoet.

Gezongen Amen, amen, amen

Zang ‘Perhaps love’

 

Wij wensen jullie allen een gezegend Pasen toe en blijf maar een beetje opstandig en levendig

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *