Liturgie van de Viering op 14 mei 2017

Liturgie van de Viering

 In de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

 op 14 mei 2017

 Thema : Ons kent ons

 

Muziek: Kleine Cantorij

Orgel Renee Campfens

Voorganger: Ds.Marina Slot

Ouderling: Wouter Kunz

Diaken: Marianne Soorsma

 

De Kleine Cantorij zingt It is good, Lord to be here

Welkom door Wouter

Openingslied 837: 1 en 2

Opening

Wij zijn hier bij elkaar in de Naam van de Ene die ons liefheeft en in de Naam van Jezus van Nazareth die ons geleerd heeft om mens te zijn op aarde.

En in de Naam van de Geest die ons troost en inspireert alle dagen van ons leven. Amen

Lied 837: 3 en 4

Kindertijd

Inleiding op de viering 

‘Ons kent ons’ is het thema van vandaag, vaak weet je bij familie en goede vrienden allang wat ze gaan zeggen of doen. Je kent ze toch? Maar dat kan ook helemaal verkeerd uitpakken, dat je de mensen in je omgeving op de plaats houdt waar zij waren. Dat je hen niet de ruimte geeft en gunt om hun vleugels uit te slaan. Of dat je zelf geen ruimte krijgt in je familie en kleine kring om je heen, omdat mensen toch wel weten wat jij kunt of niet kunt. Zo ging het met de kleine ijsbeer ook, maar hij liet zien wat hij kon en hoe moedig hij is.

De Bijbeltekst van vandaag gaat over Jezus en de Vader en hoe je in hen kunt geloven en op hen kunt vertrouwen.

Hoe ziet dat er dan uit, als een gewone mensenfamilie? Maar het klinkt toch anders, daarom zingen we naast de Bijbeltekst ook het lied van de dansende God. Daarmee kunnen we beter begrijpen wie God is.

We zijn bij elkaar, we overwegen, bidden, herdenken haar die van ons die heen zijn gegaan, Marie Loots en ook deze week Tineke Praamsa, twee bijzondere  vrouwen, we delen brood en wijn, én onze gebeden en onze goede gaven. We zijn weer blij om hier te zijn.

Goddank dat we elkaar hebben.

 

Samen horen

 

De Kleine Cantorij zingt Ubi Caritas O.Gjeilo

                                                                                                    Lezing Johannes 14:1-14 Jezus​ brengt je bij de Vader

Jezus​ zei tegen zijn ​leerlingen: ‘Wees niet bang. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Daar mag je op vertrouwen. Want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken.

En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal gaan.’ Toen zei ​Tomas: ‘Maar ​Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?’

Jezus​ zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft.  Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen.

Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien.’

Filippus wil de Vader zien

Filippus zei: ‘Heer, laat ons de Vader zien! Dat is voor ons voldoende.’ Jezus​ zei tegen hem: ‘Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds niet? Jij zegt: ‘Laat ons de Vader zien.’ Maar als je mij gezien hebt, dan heb je ook de Vader gezien. Want de Vader is in mij, en ik hoor bij hem. Dat geloof je toch wel? De dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van mijzelf. Alles wat ik zeg en doe, komt van mijn Vader.

Geloof me, de Vader is in mij, en ik hoor bij hem. Dat kun je zien aan alle wonderen die de Vader mij laat doen.

Luister heel goed naar mijn woorden: Als jullie in mij geloven, zullen jullie net zulke wonderen doen als ik. Ja, zelfs nog grotere wonderen. Want ik ga naar de Vader. En ik zal doen wat jullie vragen, omdat jullie bij mij horen. Zo zal ik de hemelse macht van mijn Vader laten zien. Ik zal doen wat jullie mij vragen, omdat jullie bij mij horen.

 

Lied 839: 1, 2, 3 en 4

 

Overweging

Lieve mensen, in een gezin zijn zo van die patronen, de een heeft altijd het hoogste woord, de ander luistert, weer een ander houdt de boel bij elkaar en je weet het van elkaar. Je vertrouwt er op dat het zo blijft.

Als het goed is thuis, wil je het liefst dat er niks verandert Dat je gewoon thuis kunt komen, aan kunt schuiven, dat er niets moet, dat je even weer kind mag zijn en je mag laten voeden en koesteren bij de bron van liefde waaruit je bent opgegroeid.

Als ouders overlijden, wordt het anders. Er gebeurt veel, de gewone dingen kunnen doorgaan maar het kan ook anders worden. Soms doen broers en zusters anders dan je gewend bent, dan wordt je positief of negatief verrast. Dan moet je soms alle zeilen bijzetten om het goed te houden met elkaar, zeker in de tijd van ziek zijn en overlijden want de vermoeidheid, de spanning van verzorgen, waken en er bij blijven eisen zijn tol.

 

Jezus is zijn leerlingen aan het voorbereiden op zijn definitieve vertrek, hij wijst hen de weg naar het contact met de Vader. Hij schenkt hen het vertrouwen dat dat wel goed komt, want je kent mij toch? Hij werkt eraan dat zij thuis kunnen komen bij de Vader die hem zoveel kracht en liefde heeft geschonken. De Vader die in hem is.

Als je zo over God de Vader en Jezus Christus hoort en leest, dan komt direct de vraag op: “maar hoe ziet dat er dan uit.” Dezelfde vraag die de leerlingen hebben.

Als je hen hoort, zouden ze het liefst een afspraak hebben met de Vader.

“Kunnen we niet zaterdag om 14.00 u afspreken? Om kennis te maken?”

Zij zijn in paniek, want hoe gaat het dan als Jezus definitief vertrekt? Wat moeten zij  dan? “Wat moeten wij dan?” zeggen Filippus en Tomas en de anderen tegen Jezus. Want Jezus heeft hen mee genomen op zijn  spannende levenspad en ze waren een beetje familie geworden van elkaar. ‘Ons kent ons’ Petrus had altijd het hoogste woord, Johannes was liefdevol op de achtergrond en zei weinig maar net het goed.

 

Jezus zegt nogmaals, dat zij God door hem hebben leren kennen. Door zíjn kracht, door zíjn wonderen, door zíjn liefde die hij uit die grote oneindige bron heeft ontvangen. De Vader is in jou en in mij, je mag erop vertrouwen, dat je kracht krijgt, dat je liefde sterker is dan je denkt en dat je wezenlijk op God lijkt, we zijn naar zijn beeld en gelijkenis geschapen.

 

Wat voorbeelden :

  • Iemand vertelde dat zij na een gesprek met een wildvreemde vrouw bij de glasbak, haar zomaar omhelsd had omdat dat in haar opkwam,
  • een ander had een doodzieke vrouw die net een baby had gekregen en wiens man tegelijkertijd was overleden, zó goed verzorgd, dat zij er zelf nu nog versteld van stond.
  • Weer een ander had na de opvang van ouders bij de dood van een klein kind een brief geschreven naar de ouders. Hij hoorde veel later dat die brief hen jarenlang tot steun was geweest.

 

Als wij de liefde laten opkomen in ons en haar volgen, gaat het goddelijke zijn gang.

Als we ons niet laten weerhouden door regels en hoe het hoort, is er zoveel liefde in ons dat het er zomaar uitstroomt.

Maar hoe ziet het er dan uit, die Vader en Jezus en de Geest niet te vergeten? Want in dit verhaal komt de Geest niet ter sprake, maar zij is er wel. Ze is altijd aanwezig waar mensen samenkomen.

Geleerden hebben eeuwenlang hun hoofd erover gebroken, ze hebben zelfs gediscussieerd over de vraag of de drie-eenheid, God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest op de punt van een naald pasten.

De beelden die wij hebben lijken op de beelden van de mensenfamilie en dat klopt een beetje, want in onze gezinnen weten we ook precies wie veel van vader en wie veel van moeder weg heeft.

Je herkent karaktertrekken en gewoontes bij elkaar.

Maar helemaal klopt die vergelijking ook weer niet.

We zongen zo even het lied van de Heer van de dans.

Dat is één van mijn beelden van die goddelijke drie.

Als mensen dansen, gaan ze vaak in elkaar op.

In één wervelende beweging zijn de individuen niet meer te onderscheiden van elkaar. Ze worden één.

Die goddelijke dans waar zoveel door in beweging komt, dat maakt los, breekt fatsoen open, maakt conventies overbodig. Aan die goddelijke dans mogen wij meedoen omdat God in ons is en wij in Hem. We mogen dansend de weg opgaan die Jezus is, wij mogen zijn waarheid onderzoeken en het leven leiden waar wij door de dans naar toe worden getrokken. Daar waar Jezus zijn discipelen nog aan de hand nam en begeleidde, mogen wij zelf op pad gaan met Jezus als ons grote voorbeeld. En in de wetenschap dat God in ons is.

We krijgen het niet gemakkelijk, we hebben allemaal een kruis te dragen en we mogen opnieuw geboren worden, opstaan. En misschien wel strompelend verder dansen of in een rolstoel of booster meegaan.

Je mag thuiskomen bij God want er is plek genoeg.

Je mag vertrouwen op de liefde die er in overvloed is voor jou en voor je naaste. En er is altijd de Geest die bij jou en mij is en die ons troost op de dagen dat het leven ondraaglijk lijkt te zijn.

‘Wees niet bang’ zegt Jezus ‘Vertrouw op God en vertrouw op mij’

Als je durft te geloven dat die diepe bron van vertrouwen nooit opdroogt, wordt onze levensweg begaanbaar.

Dan durven we ook een volgende stap te zetten in het leven. Grote of kleine stappen, wat maar bij je past, vol vertrouwen.

Moge het zo zijn

 

 

                                                                                                         De Kleine Cantorij zingt A Clare Benediction

 

Afkondiging overlijden Maria Loots-Schild Op 24 april j.l. is in haar woning aan het Raadhuisplein 24 overleden Maria Loots-Schild geboren op 22 oktober 1934 in Enkhuizen.

Zij was echtgenote van IJsbrand Loots, moeder van Clasien, Kees die jong overleden is, Roel en Gert en ze was oma. Een lieve sterke moeder, schoonmoeder en oma, vol humor en altijd zorgzaam voor allen van wie ze hield. Op zaterdag 29 april was haar afscheid in het Crematorium in Haringhuizen.

De familie heeft haar een mooi afscheid bereid samen met pastor Louise Kooiman die mij verving tijdens mijn vakantie. Boven de rouwkaart stond

“ ’t is mooi weest”

Het is mooi geweest dat ze bij ons was, dat zij lief kind van God, heeft geleefd en bestaan volgens haar eigen zeggen.

Ze heeft het zwaar gehad in het leven en ze heeft genoten. Met IJsbrand en de kinderen en kleinkinderen, met de  kaartclub, de vrienden, bij de soos, maar het leven werd de laatste jaren door haar ernstige gezondheidsklachten wel moeizamer.

 Begin september vorig jaar maakte ik een column over ‘Hete dagen’ waarin ik Marie citeerde:

“Maar als ik naar de kerk loop, zie ik al weer de fietsen staan van alle vrijwilligers van de soos. En o wonder, daar komen de dames en heren achter de rollator aan om te gaan kaarten, handwerken en knutselen.

Ze worden juichend ontvangen, want niemand verwacht veel volk met dit weer. Ik spreek een van onze gemeenteleden aan en prijs haar om haar moed om door deze warmte over het hete plein naar de kerk te komen.

‘Ach’ zegt ze ’ het is overal heet’.

Zo eerlijk en nuchter, én maar doorgaan, zullen we haar Marie herinneren.

Levensboom noemen…..

 

Afkondiging overlijden Tineke Praamsma-Kool

Afgelopen woensdag 10 mei overleed Tineke Praamsma, geboren op 2 januari 1928 in Bilthoven.

Jarenlang was zij aan ons als gemeente verbonden.

Ze heeft veel gedaan voor onze gemeenschap en er was een nauwe band met onze diaconie vanwege al haar maatschappelijke activiteiten.

Helaas brak ze door de onenigheid die jaren geleden ontstond. Toen hoefde het niet meer voor haar.

Maar niet alleen voor de kerk was zij van grote waarde. Samen met haar man Johannes was zij jarenlang moeder en vader van het weeshuis de Schuilhoeve in Grootebroek.

Als moeder van twee van haar drie kinderen, die schizofreen waren, heeft zij met alle macht zich sterk gemaakt voor een dichtbije, beschermde en gewone plek in de samenleving voor mensen met een psychose gevoeligheid. Ze pleitte en werkte als boegbeeld van Ypsilon in Westfriesland voor een woonplek voor hen en heeft de oprichting van de Til in Enkhuizen als kroon op haar werk mogen zien.

Vanmiddag is er gelegenheid tot condoleance bij haar thuis Pastoor Konijnstraat 44 van 14.00 u -15.30 u.           

Op dinsdag 16 mei is er bijeenkomst in de Aula van de Begraafplaats den en Rust in Bilthoven, waarna zij bijgezet zal worden in het familiegraf.

Manny en Toos zingen het Ave Maria van J.Haagh


 Tafelgebed

A:     Barmhartige God,

Wij bereiden ons voor op breken en delen.

Met elkaar, hier in onze gemeenschap en daarbuiten.

Wij weten allemaal onze moeiten daarmee.

De omstandigheden zijn vaak niet ideaal.

Wij weten soms niet hoe ze te veranderen.

Wij willen soms ook helemaal niet anders.

V:     En toch gaan wij het elke dag weer aan:

het leven delen met onze naasten, met vrienden

met onbekenden, met mensen zoals wijzelf.

Mens zoals ook Jezus mens is geworden.

A:     Jezus, mens van vlees en bloed,

met alles wat menselijk is in zich,

met hart voor mensen,

die met verstand het volk leerde over leven,

die zijn gevoel niet onder stoelen of banken stak,

die in woede ontstak als hij onrecht herkende.

V:    Jezus die de werkelijkheid op zijn kop zet  voor wie hem omringen.

Hij deelt zijn leven, zijn geloof, zijn inspiratie ook met ons.

En hij geeft ons een teken ter gedachtenis.

A:     Voor hij de aarde verliet, was er een maaltijd,

net als vandaag.

Jezus sprak de gelijkenis van zijn leven

Hij brak brood als vlees en deelde wijn als bloed.

Tekenen van leven en van samen.

V:     Wij delen brood en wijn,  omdat wij mens willen zijn van vlees en bloed

en omdat wij het leven willen delen met anderen. Amen.

Uitnodiging

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn vrienden. Hij deelde zijn leven met hen en met ons.

We kunnen er op vertrouwen dat we niet alleen zijn.

Dat we onze weg in het leven mogen gaan in de wetenschap dat God met ons is.

We delen brood en wijn, tekenen van leven en van samen omdat wij het leven willen delen met alles erop en eraan.

Kom maar want alles staat klaar.

 

Breken en delen

 

De Kleine Cantorij zingt ‘Als wij blijven delen’

 

Stil gebed

 

Voorbeden

Eeuwige,

Wij bidden voor ons zoals we hier zitten, sommigen van ons zijn ziek, anderen hebben hun moeder, oma, verloren. We hebben zo allemaal onze eigen zorgen en last die we meetorsen. Geef ons kracht om te dragen, geef ons liefde om ons heen om het leven lichter te maken. Sterk ons als we dreigen om te vallen of te struikelen. Want het leven valt lang niet altijd mee.

Zo bidden wij zingend

Krachtige,

Wees met de mensen in het dorp, wees met de mensen om ons heen, onze familie dichtbij en ver weg. Wij bidden voor hen om liefde en steun. We bidden voor goede verhoudingen en groei aan en met elkaar. We bidden om het doorbreken van vastgeroeste beelden en relaties die verbroken zijn.

Wij bidden om blijdschap en betrokkenheid in onze naaste omgeving. Wij bidden om eerbied en respect voor elkaar.

Wij bidden voor zielerust voor Marie Loots en Tineke Praamsma. Wij bidden voor de familie en vrienden van Marie en van Tineke.

Geef hen een lieve kring van mensen om hen heen, geef hen kracht om het verlies te verwerken en ook alles praktisch te regelen, want wat komt een mens toch veel tegen als je het huis van je moeder moet opruimen.

Zo bidden wij zingend

 

Tedere,

Wij bidden voor de wereld, voor de mensen die in honger en oorlog moeten leven. Wij bidden voor alle mensen die een naaste nodig hebben. Geef hen steun en hulp. En help de verdrukking en vernedering van uw schepselen te stoppen.

Help ons in de strijd tegen racisme en discriminatie, in de strijd tegen armoede hier en ver weg. Help ons uw rijk te vestigen op aarde.

Zo bidden wij zingend

 

Dankgebed

Wij danken voor alles wat ons gegeven is, lieve familie, dappere moeders en vaders, helpende broers en zusters, goede buren en verre vrienden.

Dank voor uw liefde en genade die in ons mag wonen, dank voor de ruimte die u ons geeft om thuis te komen bij U.

Dank voor ons leven met elkaar!

Zo bidden wij zingend

 

De Kleine Cantorij zingt rondom de gebeden Father, hear the prayer van B.Ferguson

 

Onze Vader

 

Mededelingen en collecte voor kerk en diaconie

 

Slotlied Tel uw zegeningen

 

 

Gezongen Zegenwens samen met de Kleine Cantorij:

 

 

De Kleine Cantorij zingt O sing unto the lord van Morly

Ontmoeting onder het genot van koffie en thee

                           

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *