Liturgie van de Buitenviering op 11 juni 2017

Liturgie van de Buitenviering

 de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

 op 11 juni 2017

 Thema : Even op adem komen in de kas

Zang en gitaar: Marcel Visser

Keyboard: Bets Conijn

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Loes Siedenburg

Diaken: Jaap Klasen

Marcel zingt ‘What a wonderful world’van Louis Armstrong

 

Welkom door Loes

 

Morgenlied      melodie van ‘Morning has broken’ van Cat Stevens      

 

 

Opening

Wat zijn we blij met elkaar op deze bijzondere plek met een dak van glas, open naar de hemel en stevig op de aarde. Blij om hier te zijn met mensen van goede wil, die geloven dat er meer is tussen hemel en aarde.

Geef ons voeding en inzicht, liefde en troost.

Wees met ons in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen

Lied 276: 1, en 2  Zomaar een dak boven wat hoofden

Kindertijd

Inleiding op de viering

Wat leuk dat we hier kerk mogen zijn in de kas met ieder die maar mee wil doen.

Het thema is “Even op adem komen”, een thema wat bij de zomer past, er is een pauze, een reces in de politiek, in het vergadercircuit, koren hebben vakantie, mensen trekken er op uit naar verre streken en vreemde landen. Ze gaan even uit hun dagelijkse leven, zo niet sleur weg en laten de stress en de spanning achter zich. Ze keren de zorgen de rug toe en hopen op ontspanning, zwemmen, zonnen, niks doen. lachen en blijdschap,

Dat doen we in de kerk ook, we zijn even naar buiten gegaan, naar Lutjebroek naar de kas net zoals vorig jaar en we hebben een goed uur samen in het licht van de zon, met mooie klanken en tedere woorden. Geniet ervan!

 

Marcel speelt ‘Wonderful life’ van Black 

Samen horen

Psalm 91 van David, Vrij van Huub Oosterhuis

Wie woont onder de hoede van…

overnachtend in de schaduw van

een god – zo machtig.

Die zegt:

Mijn toevlucht jij

God van me, op jou bouw ik.

Hij jaagt ze weg, de vogelvangers met hun strikken

Hij stopt je onder zijn vleugels,  dat je daar veilig zit

zijn wieken schild en betrouwen.

De nacht valt, met haar spoken,

wees niet bang –

nieuwe morgen, weer een dag, er wordt

op je geschoten, wees niet bang –

koorts gloeit aan in de middag

pest waart rond in het donker

wees niet bang.

 

Hij beveelt uit de hemel zijn boden

dat zij waken over al je wegen

dat zij jou op handen dragen.

 

Mijn toevlucht jij

God van me, op jou bouw ik.

 

Verheven en geheiligd worde

zijn grote Naam in deze wereld

dat Hij ons regeren zal

en in de komende die spoedig komen zal

zeg amen.

Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja.

Boven alle zegenspreuken lofgezangen

boven elke troost.

Verheven zij de Naam in eeuwigheid o ja.

Omdat jij mij gekend hebt bij mijn Naam

antwoord ik jou, zegt Gij

je komt erdoor ik til je er hoog boven uit.

Het touw dat je nekt maak ik los

en je staat weer, in ere.

 

Lied 747: 1, 5, 6 en 8

 

Lezing Gedicht over een kloosterbezoek

                                       op adem komen   van Aukje Wijma

in velp

onze namen geschreven op steen

liggen te midden

mos en licht

wij

hier samen gekomen

rond het Licht

gaan

een ongeplaveide  weg

waarlangs

ons oriëntatiepad

gaandeweg

zichtbaar zal worden

hier delen wij

en voeden ons

met Wind en Vuur

op nieuwe krachten

mogen wij weer gaan

met tochtgenoten

naar het Heilig weten

onze Waker

zal niet sluimeren

of slapen

Korte Overweging

Even op adem komen, hoe doe jij dat? Koffie met een shaggie of sigaret was vroeger heel gewoon. Effe bijkomen van een drukke tijd, een volle werkweek.

En daarna het eerste biertje van het weekend….

Of wandelen in de mooie vrije natuur, muziek maken, lekker naar de sauna, yoga, dansen, zingen en luisteren naar mooie muziek. Sommige mensen gaan graag op retraite in een klooster. Allemaal dingen die even de dagelijkse stress verjagen.

Want van mensen die in het arbeidsproces zitten wordt vaak veel gevraagd. De snelheid van werken en handelen is groot, je moet je steeds aanpassen aan nieuwe situaties en structuren. En als je dat niet kunt of wilt, mag je gaan en zit je zonder werk en zonder knap inkomen.

Mensen in de zorg en in het onderwijs staan onder grote druk omdat ze met te weinig mensen te veel werk moeten doen.

En als je ouder bent, met pensioen kan er rust zijn. Maar ook dan is er zorg: jijzelf wordt ziek of je partner en dan moet je wéér van alles regelen. Zorg en hulpmiddelen en je moet het volhouden als mantelzorger en dat valt niet mee. Je komt soms adem tekort in onze samenleving. Dan ben je er aan toe om even op adem te komen

 

Vroeger gingen de moeders van grote gezinnen graag naar de kerk. Dan had je een uurtje niks…geen gejank en gezeur aan je kop. Nu zitten we in de kas van Pieter, een plek waar meestal hard wordt gewerkt. Maar waar ook natuurlijke pauzes vallen. En je weer even op adem kan komen voor de volgende ronde. Dat is het ritme van het land. Achter elkaar stevig buffelen en dan weer een periode van rust.

Even op adem komen in veiligheid en omringd met liefde… Dat is waar de psalm over spreekt. Je ziet het voor je, de vogel die haar jonkies onder haar vleugels behoedt voor gevaar. Je ziet de meerkoetjes zwemmen met hun pulletjes, hun vleugels wijd uitgespreid om ze te behoeden voor de grote boze reiger die alles verslindt.

 

Zo waakt de Eeuwige over jou en over mij. En als de nacht valt en de zorgen je soms aanvliegen, de spoken van de nacht, dan komen engelen over je waken, dan mag je je overgeven aan de liefdevolle zorg en aandacht van de God die liefde heet.

We zeggen vaak, het was alsof ik een engeltje op mijn schouder had, als je voor het ergste bent behoedt. Engelen zijn in ieder geval in ons spraakgebruik een werkelijkheid. En dikwijls wordt het je toegewenst. Deze week kreeg ik een smsje van een goede vriendin: “Engelen op je weg” en dat doet goed, want het is geen loze kreet, als je in de penarie zit, komen er vaak engelen op je weg. In welke vorm dan ook.

 

Even op adem komen in de kas, in de stilte en met goede woorden, voor jong en oud, bij mooie zang en muziek.

Even weer samen, eenheid zonder onderscheid. Het leven delen met elkaar in  vreugde en verdriet.

Misschien wordt je geraakt door een woord, een lied en kan je ervaren dat er een toevlucht is voor jou. Dat Gods Geest, in het oude testament Gods adem, je inspireert, dat je een ingeving krijgt over een vraag of een probleem gewoon ook omdat je even stil bent.

 

Omdat je bij jezelf komt en bij je God. Je staat weer, je wordt in ere hersteld.

Je wordt opgetild en op handen gedragen. Wees niet bang. Kom tot rust, land in jezelf, geef je over aan Gods liefde en genade. En luister naar de woorden van het lied dat Marcel gaat zingen, want daar gaat in het menselijk leven vaak om: Make you feel my love, dat jij mijn liefde voelt, en onze God wil niet anders dan dat wij aangeraakt worden door zijn koesterende liefde.

Open je en luister naar de tedere klanken van dit lied…

 

Marcel zingt ‘Make you feel my love’van Adele

 

Samen delen van  brood en wijn, gebeden en gaven

 

Tafelgebed                                        Marjoleine de Vos

Hoewel al jaren weg, bleef je hier toch.

Soms was je een herinnering

die binnenin in leven bleef,

soms was je nergens,

want het duister ingegaan,

van ons vandaan.

 

Hoe wij hier staan,

omdat we willen denken aan hoe jij er was,

we willen zijn als jij,

met jou erbij en ons aaneen.

 

Wij zijn hier echt, we denken jou,

we delen woorden, zeggen brood

en even zijn wij samen één.

 

Daarom steeds weer in dankbaarheid,

een dronk op jou,

op ons,

op straks,

als je weer komt – je bent er al,

want altijd hier,

altijd nabij,

altijd bij haar,

bij hem, bij mij.

 

Uitnodiging

 

Breken en delen

 

Stil gebed/ Meditatie

 

Lied Die mij droeg op adelaarsvleugels

 

Gebed  

Barmhartige, Wij bidden voor de zieken hier in het dorp, en in onze omgeving, voor hen die geestelijk of lichamelijk kwetsbaar zijn.

Wij bidden voor de partner en de familie van Vincent Reus, die zo plotseling, zo jong is overleden.

Wij bidden voor allen die iemand moeten missen uit hun binnenkring, geef hen troost en liefde om hen heen om te rouwen en weer op te kunnen staan.

Zend engelen op hun weg om hen bij te staan.

 

Ene God met de vele namen,

We bidden voor onszelf om in het licht van de liefde te mogen staan. Hoor de lichte klank van de liefde en ga er achter aan. Wees waakzaam op je stappen in het leven, let op je gedachten, welke kant ze opgaan, gedachten over jezelf en over de ander.

Spreek met liefde en vrijheid over jezelf en over anderen, heb mededogen, laat je bron van liefde open en wees je bewust dat jij en ieder van ons een eigen bron hebt, dat die in je is alle dagen van je leven.

 

Liefdevolle en Tedere,

Dank voor liefde en vriendschap in ons leven, dank voor de mens die naast ons is en elke keer weer ja zegt op de vraag: heb je me lief? Dank voor onze broeder Jezus die met ons meegaat in al die menselijke dingetjes van ons, en die ons toch altijd weer weet uit te tillen boven ons zelf, dank voor de Geest die met ons en in ons is, die maakt dat wij ons zielsdiep laten raken en dat wij ons getroost weten in de wetenschap dat we niet alleen zijn. In het uur van de vreugde en in het uur van verlies, in het uur van geboorte en in het uur van de dood is er een die zegt ik ben bij je, mijn naam is “Ik zal er zijn”.

Onze Vader Gebed Het Rijk der Hemele     Liselore Gerritsen   

Onze Vader die in de hemel zijt

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,

een koninkrijk dat mijn huis is,

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven,

waar dan ook.

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,

waar de wind in de bomen

en het vuur in huis

vergeving van alle schuld is,

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde

dat zonder mij braak zou liggen;

een plek die mij niet in verzoeking leidt;

die mij verlost van angst.

Mededelingen en collecte voor St. Merakel en de kerk

 

Marcel zingt ‘Alles kan een mens gelukkig maken’ van Rene Froger

 

Slotlied 704 : 1, 2 en 3

 

Zegen voor jou

Droom de wereld open

Zing tegen beter weten in

Zing en droom van de mens

die je mag zijn in Zijn Naam

 

Gezegend is je hand

die uitreikt naar de ander.

Gezegend je woorden

die de ander gelukwensen.

Gezegend je voeten

op weg naar de ander

op weg naar liefde en licht

en naar recht en vrede.  Amen

 

Marcel zingt ‘Happy Together’ van The Turtles

 

Ontmoeting onder het genot van koffie en thee

 

                                                                                    

 

          

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *