Liturgie van 22 oktober 2017

Liturgie van de

 

de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

 

Viering van de Oogstzondag en Heilig Avondmaal

 

op 22 oktober 2017

 

Thema: ‘Vertrouw maar’

 

Oogst van leven

 

 

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Jaap Klasen

Muzikale medewerking door Muziekensemble  van Piet en Olga Duin

Het Muziekensemble speelt Triosonate Andante Moderato van J.J.Quantz

 

Welkom door ouderling Tineke

 

Openingslied 838: 1 en 2

 

Opening

In het Licht van de Eeuwige met vreugde in ons hart zijn wij bij elkaar om te bidden en te zingen, te luisteren en te spelen, te delen en te ontmoeten.

En de Geest zal met ons zijn. Amen

 

 

Lied 838: 3 en 4 

Kindertijd, een gesprekje over vertrouwen

Inleiding op de viering

Lieve mensen, Heerlijk om hier weer te zijn, het is Oogstzondag vandaag dat vieren we op een speciale manier. Natuurlijk zijn we ook dankbaar dat de groenten en het fruit weer binnen zijn, dat we verrijkt zijn met producten van ons goede land. Maar we vieren ook de oogst van ons leven. En daar hebben we het straks over.

Wij vieren dat we een nieuwe ambtsdrager mogen bevestigen in ons midden: Wilma van Ophem wordt diaken in onze gemeenschap.

Onze diaconie telt nu Marianne en Wilma en ook Jaap als adviseur. Een mooie sterke ploeg die veel aan kan en dat is ook nodig want er is veel nood onder de mensen. Dat zie je niet altijd, maar gelukkig zijn er mensen die vragen, die tips geven, je moet eens met die en die gaan praten, we hebben de Hulpverlening Westfriese kerken die een beroep op ons doet en natuurlijk zijn er ook de noden in onze eigen regio, in het land en in de wereld waar voor we wat kunnen doen.

Er is ook verdriet, een van ons is heengegaan, Iets Veerman-Miedema is afgelopen vrijdag overleden.

We zullen deze sterke en bijzondere vrouw die op het laatst zo kwetsbaar was gedenken.

Ik wens ons een mooi uur toe.

 

Het Muziekensemble speelt Triosonate Larghetto van J.J. Quantz

 

Bevestiging diaken Wilma van Ophem  

Presentatie van de te bevestigen ambtsdrager,

Gemeente, tot tweemaal toe heeft de kerkenraad jullie de naam bekend gemaakt van Wilma van Ophem die bevestigd gaat worden als diaken.

De kerkenraad heeft geen bezwaren tegen haar bevestiging ontvangen. Zij is dus waardig om in het ambt bevestigd te worden waartoe de kerk van Christus haar geroepen heeft.

 

Inleiding op de bevestiging, gelofte en verbintenis 

Naar het voorbeeld  van de eerste christengemeente zijn  er ook nu nog mensen die zich geroepen weten om de ander te dienen in het licht van de liefde van Christus.

 

De apostel Paulus schrijft in zijn Korinthebrief

‘Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar Jezus is voor ons één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God, die alles in allen tot stand brengt.

En de apostel Petrus zegt:

‘Dient elkaar, een ieder naar de gaven die zij ontvangen heeft’.

 

Wij zijn heel blij Wilma, dat jij mee de gemeente wilt  leiden als lid van het kerkenraad en dienstbaar wilt zijn aan onze gemeenteleden en aan hen die ons omringen.

 

 

 

Vraag aan Wilma om naast mij te komen staan:

Wilma, nu jij klaar staat, om je ambtswerk te aanvaarden: herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus’ eigen gemeente is die jou wordt toevertrouwd en dat je temidden van je geloofsgenoten je mooie werk mag verrichten

Aanvaard je taak met blijdschap, voed jezelf met het woord van God, volhard in het gebed, en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

 

Vragen                                                                                            Aan jou die nu geroepen wordt tot het ambt van diaken in onze gemeente wil ik vragen:

–   Geloof je dat wij in de gemeente – vanuit het evangelie  –  geroepen zijn om met onze inzet God en elkaar te dienen?

Wilma antwoordt: Ja, ik geloof oprecht dat wij geroepen zijn om elkaar te dienen, met de talenten die ons gegeven zijn.

    Als wij ons inzetten naar het voorbeeld van Jezus, die het woord betekenis heeft gegeven, door zijn leefwijze van liefde en trouw.

    Dan mogen wij de godsbron ervaren.

    Dan ‘gebeurt’ God in ons midden.

    Dan vormen wij samen een gemeenschap van toekomst en vrede, die verder zal reiken.

–   Aanvaard jij de Bijbel als inspiratiebron van het geloof ?

Wilma antwoordt: Ja, ik geloof n de bijbel als inspiratiebron.

    Vooral als ik mij terugtrek in mijn eigen stilte.Dan stromen soms woorden door me heen.

    Dat doet mij geloven dat het woord in ons geworteld is en dat we daar houvast uit mogen putten. Ze zijn onze voeding. Vooral als het donker en leeg is, in ons bestaan.

    Die woorden geven het vertrouwen, dat wij er niet alleen voor staan. Daar hecht ik veel geloofswaarde aan. Daar haal ik inspiratie uit, uit die bron die in ons is en die ons het Woord heeft toevertrouwd als leidraad in ons leven.

–   Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die door God op je weg worden gebracht, beloof je geheim te houden wat je wordt toevertrouwd en beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

 Wat is daarop je antwoord, Wilma?

Wilma antwoordt met een voluit en luid ‘Ja’

 

De ambtsdrager ontvangt de zegen

God, de Eeuwige en Barmhartige, geve jou, Wilma zijn heilige Geest tot vervulling van het ambt van in de gemeente van Jezus Christus in Hoogkarspel-Lutjebroek.  Amen.

 

Bevestigingsgebed

God van liefde, u bent een God van mensen en daarom bidden wij U,

Vandaag heeft Wilma ja gezegd om haar taak als ambtsdrager in onze gemeenschap te vervullen. Dat zij haar werk met hart en ziel mag doen, dat zij weet dat zij mag vertrouwen op uw beloften, dat uw naam is: “ik zal er zijn”.

Dat u met haar mee wilt gaan op de weg die voor haar ligt. Dat Wilma vrijmoedig haar taak mag invullen.

Moge  God, die liefde is, jou en onze gemeente verlichten met zijn Geest en je kracht geven; moge zijn Geest en kracht zo bij je zijn in het vervullen van je ambt  dat je daarin trouw en vruchtbaar werkzaam kunt zijn tot eer van God en van Jezus Christus, de gezalfde die ons heeft voorgeleefd wat waarlijk menszijn is.

 

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente   (zo  mogelijk staande)

vg: Gemeente van Jezus Christus, dit is jullie nieuwe ambtsdrager Wilma die haar werk in onze gemeente begint.

Beloven jullie haar te aanvaarden, te omringen met je medeleven, te dragen in je gebeden, en met haar en alle ambtsdragers mee te werken in het werk in de Gemeenschap van gelovigen?

Willen wij Wilma in ons midden ontvangen en haar respecteren in haar ambt?

Wat is daarop jullie antwoord?

 

Allen: Ja, dat willen wij van harte.

Wees dan bereid om in woord en daad gemeente van Christus te  zijn, in vertrouwen met elkaar te bouwen aan de toekomst van Gods Rijk van Liefde en Gerechtigheid.

 

 

Viering van het woord

Anima Mea zingt ‘Vertrouw maar                                                                                  (Mon ancre et ma volle) Wilma van Ophem/David Durham Arr: Guy Barblan

Als je hulpeloos en kwetsbaar bent
en angst slaat om je heen,
als er niemand is die jouw pijn erkent,
voel je dan niet alleen.

Vertrouw maar op Mijn woord,
jouw stem heb ik gehoord,
in je diepste angst ben Ik nabij,
je hoeft niet bang te zijn.

Als je door de tijd beschadigd bent
en ’t leven je benard,
als de hoop en moed zich heeft afgewend,
zoek Mij dan in je hart.

Vertrouw maar op Mijn woord,
jouw stem heb Ik gehoord,
in je diepste angst ben Ik nabij,
je hoeft niet bang te zijn… 2x

Gezongen lezing Lied 67a : 1 t/m 4 met voorzang

 

Overweging

In de afgelopen weken zijn we weer begonnen met onze ontmoetingsgesprekken. We spreken over het mooie en soms ook moeilijke thema ‘Voltooid leven in de brede zin van het woord’, want naast alle discussies in politiek en pers die ook aan de orde komen en de wensen over een gekozen levenseinde, is er het leven zelf.

Wat een rijke levens zijn er geleefd in ons midden. Wat zitten velen van ons in de oogsttijd van hun leven.

Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, geluk en verdriet om op terug te kijken, worsteling en verwerking om de dingen die zwaar waren en soms nog zijn om te dragen. En dat levert de mooie en intieme gesprekken op.

En mooie liederen, want Wilma heeft een lied geschreven als oogst van haar leven nu en we zijn blij om haar met haar talenten in ons midden te hebben.

Nog een oogstmoment in de afgelopen weken toen de burgemeester van Amsterdam overleed en velen hierdoor geroerd waren.

 

Waarom heeft burgemeester Eberhard van der Laan zo’n diepe indruk bij inwoners van Amsterdam, maar ook bij mensen uit heel Nederland achtergelaten? Omdat hij te vertrouwen was. Hij zei wat hij dacht en dat was soms heel lief en soms keihard. Hij wilde mensen helpen, problemen oplossen en dat deed hij. Omdat hij van mensen hield en niet alleen van zichzelf zoals sommige politici in Nederland en daarbuiten.

Daar krijg je als mens een warm gevoel bij; bij zo’n mens weet je zeker dat je niet belazerd wordt.

Want wat hebben we het gauw door. Dat iemand niet deugt, dat hij of zij met meel in de mond spreek, dat diplomatie belangrijker is dan eerlijk zijn tegen de ander.

Als je weet hebt van angst en onderdrukking door wie dan ook, als je in je jeugd in de knel hebt gezeten, geminacht bent als mensenkind, dan voel je nog veel beter aan wie je kunt vertrouwen of wie niet.

Daar heb je een zesde zintuig voor ontwikkeld. Dat ruik je op een kilometer afstand.

 

In het contact met andere mensen wordt dat vaak heel helder, en bij onszelf?

Zijn wijzelf te vertrouwen? Is dat geloof, die liefde in onszelf zo echt en stevig verankerd dat wij betrouwbaar durven zijn.

Dat we op onszelf durven bouwen, dat we weten dat het goed komt, dat we zelfvertrouwen hebben en de toekomst met hoop en vreugde tegemoet durven zien?

En hoe is ons vertrouwen op God, want zowel in het lied van Wilma als in de psalm, de beide liederen die zoëven gezongen zijn is er sprake van een groot vertrouwen in de Eeuwige en Barmhartige.

Durven we echt te geloven dat Gods Naam is ‘Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal’, wat betekent “Ik zal bij je zijn alle dagen van je leven”

De Naam van God is Liefde en in de liefde is de Eeuwige aanwezig in de wereld. Die grote liefde daar mag je een beroep op doen als je verlies hebt geleden, als je ziek bent, als de pijn te erg wordt.

‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt.’ Het is de centrale zin in het prachtige stuk van Paulus’ 1e Korinthebrief over de liefde.

We lazen het gisteren met ruim 30 jongeren in de Levensschool in de tempel van Onderdijk en één van hen zei: ik weet uit eigen ervaring dat dat zo is. Dat dát het belangrijkste is, dat je grote pijn en lijden kunt dragen als er ook liefde is.

Dat is mijn ervaring ook, maar het is niet altijd even gemakkelijk om daarbij te komen. Wat als het vertrouwen weggezakt is, als er een o- punt is in je relatie met de Eeuwige en Barmhartige.

Dan mag je er op vertrouwen dat jíj gezocht wordt, dat er iemand aanklopt of dat je mag vragen aan diegene die net bij je langs komt om hulp, om steun, om een arm om je schouder. Want we kennen het dat er soms zomaar iemand voor je deur staat, opbelt, langs komt en je had ze niet geroepen, maar ze komen als geroepen.

Het is alsof je soms gestuurd wordt en dat je mag volgen. Ik maak dat vaak mee, ik krijg een ingeving en ik volg het signaal. En dan is er altijd wat te doen, je mag er zomaar voor iemand zijn. Kijk om je heen of je oor naar de ander mag luisteren, of je een oogje in het zeil mag houden over iemand, of je de hand van de ander mag pakken en tot steun zijn.

Zo vaak is er een stille roep om liefde, een zachte kreet van wanhoop, een teken van radeloosheid en als je dat hoort, ziet of opvangt, mag je de liefde doorgeven aan een ander.

En als het jezelf overkomt, als je radeloos bent, wanhopig, mag je roepen, bellen, schreeuwen om hulp en dan wordt je vast gehoord.

Want we zijn allemaal engelen van God op aarde en wat is het heerlijk als je dat mag zijn voor een ander mens.

En we kunnen zoveel betekenen voor elkaar, als je luistert en kijkt naar elkaar en als je er op vertrouwt dat jij de mens bent die de anders naaste is en dat jouw naaste ook vast in de buurt is, ook als je het niet verwacht. Houdt deze woorden in je hart: ‘Vertrouw maar, vertrouw me maar’ en leef er mee.

Moge het zo zijn.

 

 

Het Muziekensemble speelt en zingt ‘Be still my soul’ van Sibelius met globale vertaling

1.Wees rustig mijn ziel, God is je altijd nabij  bij

draag met geduld het kruis van verdriet en pijn

laat het aan God over om je te troosten

in alle veranderingen is hij trouw nabij

wees rustig mijn ziel je hemelse vriend

zal je leiden over een doornig wegen

naar zijn eigen domein

 

2. Wees rustig mijn ziel, God heeft het plan opgevat om je gids te zijn, zoals het was in het verleden

Laat niets je van de wijs brengen!

Alles wat nu onduidelijk is, zal straks klaarheid worden.

 

3.Wees rustig mijn ziel, wanneer dierbaren je ontvallen en alles donker is.

en alles duister is in een tranendal

dan zul je ondervinden dat Hij je niet in de steek laat

maar je zorgen en angsten komt verzachten.

In zijn tijd zal hij alles wegnemen.

Viering van het delen

Stil gebed

Heer erbarm u over ons ( Taizé)

 

Voorbeden gevolgd door Heer erbarm u over ons Barmhartige wij bidden bij verlies: Iets Veerman, bidden voor Aafke en Sipke, en de broers en familie van Aafke, voor Patric en Ilona, Heleen en haar gezin en de kleinkinderen

Wij bidden voor Henri, die zijn Antoinet nog maar pas heeft verloren en voor Tanja, de oudste dochter van Antoinet die te horen heeft gekregen dat zij kanker heeft.

 

Wij bidden voor onze zieken Annie Smit, Johan Hupkens, Gerda Veerman, Antoinet van den Brink, Rein Frima.

Wij noemen de naam van Klaas de Jong in onze gemeenschap en wensen hem beterschap en sterkte bij het herstel.

Zo bidden wij zingend: Heer, erbarm u over ons

 

Voorbede

Wij bidden voor hen die arm zijn, ziek zijn, honger en dorst hebben, geen dak boven hun hoofd. Wij bidden voor slachtoffers van bosbranden in Spanje en Portugal, voor mensen die in de verdrukking zitten. Wij bidden voor slachtoffers van onderdrukking en geweld, van seksueel misbruik en willekeur.

Wij bidden voor ieder die uw en onze hulp en steun nodig heeft.

Moge hun vertrouwen niet beschaamd worden en hun hoop op de toekomst niet vergeefs zijn.

 

Zo bidden wij zingend: Heer erbarm u over ons

 

Dankgebed

Lieve God,

Dank dat wij hier samen zijn en mogen delen van brood en wijn, leeftocht voor onderweg.

Dank dat wij bij elkaar mogen zijn in zang en woord, in gebed en gedachte. Dat wij in vrede mogen leven met elkaar en dat met alle zorg die wij geven en ontvangen, het leven zoveel meer kan zijn dan we wel eens denken.

Wij danken voor liefde ons gegeven, voor aandacht en warmte die op ons af komt.

Wij danken dat u bij ons bent en blijft in voor- en tegenspoed en dat u ook in de dagen dat het niet meevalt naast ons staat.

Dank voor alles,

Amen

 

Het Muziekensemble speelt en zingt ‘Dank sei dit Herr’van G.F. Händel

 

Mededelingen en collecte voor Stichting Hulpverlening Westfriese kerken en voor onze kerk

Het Muziekensemble speelt  Andante cantabile van F.Mendelsohn                                                       

 

Tafellied 656: 1 en 3

Tafelbezinning TOT VOEDSEL                  © Wilma van Ophem
Toen ik honger had,
vulde jij de schaal
met voldoende brood
om van te eten.

En je sprak:
“Kom, eet nu maar!”

Maar nog bleef ik hongerig.

Toen ik dorst had,
vulde jij de beker
met voldoende wijn
om van te drinken.

En je sprak:
“Kom, drink nu maar!”

Maar nog bleef ik dorstig.

Toen liet je mij ‘proeven’
van jouw gave,
jouw opgave,
jouw overgave.

Zo werd jij mij tot ‘voedsel’.

En nog stil je mijn honger
en nog les je mijn dorst.

Uitnodiging

Lief mens, je bent welkom aan de tafel om te vieren dat we met elkaar het leven mogen delen, het leven met haar vreugdevolle en verdrietige tijden. En dat doen we omdat iemand onze angst heeft verstaan en omdat wij in diepe nood altijd weten dat er een uitgestoken hand is.

Omdat wij weten dat er perspectief is van een leven in liefde en gemeenschap.

In deze liefdevolle gemeenschap delen wij vandaag brood en wijn tekenen van leven en van samen.

Alles staat klaar voor jou en voor jou en voor jou..

 

We breken het brood en delen de wijn

Het Muziekensemble speelt Concert van Haydn in D groot voor fluit en piano

 

Wij bidden Het Rijk der Hemelen                 Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,

een koninkrijk dat mijn huis is,

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook. Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,

waar de wind in de bomen en het vuur in huis

vergeving van alle schuld is,

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde

dat zonder mij braak zou liggen;

een plek die mij niet in verzoeking leidt;

die mij verlost van angst. Amen

 

Voorganger: Wij danken u en roepen u aan:

Zang: Jesu Christe van W.A. Mozart

 

Slotlied 791: 1, 2 4 en6

Zegen voor jou (staande)                                                                 Vg en cantor De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig
De Levende verheffe
zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.

Allen:            Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht                                        e                    en geef ons vrede

Het Muziekensemble begeleidt ons met de muziek Alla Brève van J.J. Quantz naar de koffie, thee en limonade. Welkom, want dat hoort voor ons ook bij kerk zijn. Even napraten en elkaar ontmoeten.

Met dank aan het Muziekensemble!

 

De leden van het Muziekensemble zijn

Piet Duin                                      piano

Olga Duin                                     piano

Magret Wiering                            zang

Vincent Veenstra                        cantor

Marjo Smit                                   dwarsfluit

Coraline van Velzen                   dwarsfluit

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *