Helpt u ons?

De Oecumenische Werkgroep Hoogkarspel organiseert al vele jaren de jaarlijkse dodenherdenking, waarbij steeds ook de leerlingen van de groepen 8 van de driebasisscholen worden betrokken. Hiervoor wordt er door de werkgroep aan de scholen steeds een klein voorbereidingsproject aangeboden rond het jaarlijkse herdenkingsthema.

De werkgroep heeft nu het initiatief genomen tot het maken van een boekje  van circa 100 bladzijden, waarin een wandelroute wordt beschreven langs een twintigtal plekken in Hoogkarspel. Deze plekken zijn gekozen vanwege een bepaalde gebeurtenis  uit de Tweede Wereldoorlog of vanwege een persoon die toen in ons dorp een belangrijke rol speelde. De werkgroep wil dit  boekje de komende vier jaar gratis verstrekken aan de leerlingen van groep 8 van de drie basisscholen, maar ook aan hun leeftijdsgenoten uit Hoogkarspel die andere (bijzondere) scholen bezoeken. Jaarlijks zal er rond wisselende gedeelten uit het boekje een schoolprojectje worden aangeboden. Leerkrachten hebben reeds enthousiast gereageerd op ons initiatief.

Gerrit Besseling heeft met veel inspiratie het boekje voor de schooljeugd geschreven en voorzien van zeer veel foto’s uit het verleden en het heden. Wij willen het boekje nu in een flink aantal laten drukken. Hiervoor is reeds een subsidie toegezegd door de gemeente, en giften ontvangen van de beide kerken en enkele privépersonen.  We missen echter nog een bedrag van ruim 1000 euro. We hopen dat ook u enthousiast bent geworden en ons wilt steunen met een gift. U kunt deze overmaken naar bankrekeningnummer NL35 ABNA 0978 5617 32 t.n.v. Diaconie Prot Gem Hoogkarspel o.v.v. Boek WO II.

Alvast bedankt!

Gerrit Besseling, Nico Bregman, Ria Visser, Greet Schaaf, Mariet Vet, Margreet Kievit, Jules Post en Marina Slot.

Wist u dat?

In 1960 werd in de tuin naast de toenmalige boerderij op de hoek Streekweg/Julianastraat,  waar op 6 februari 1945 vijf onschuldige mannen als represaille door de Duitsers werden doodgeschoten, een oorlogsmonument geplaatst. Toen de boerderij werd gesloopt voor de bouw van een bankgebouw, werd in 1968 het monument verplaatst naar de huidige plek even verder in de Julianastraat op de hoek met de Kranenburglaan.

Geef een reactie