Liturgie van de Kunstviering 26 november 2017

Liturgie van de Kunstviering

 

Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek

op 26 november 2017

 

Thema: Gezicht krijgen

 

Gast: Nellie Baas

Muziek Kinderkoor de Vrolijke Uilen olv Marga Groot

Orgel: Jan Brieffies

Voorganger: Ds.Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Marianne Soorsma

Het koor zingt ‘Op de hele wereld’

                                                                                                          Welkom door Tineke

Openingslied (staande) De heer van de dans                               tekst Ben Sleumer, naar een tekst en muziek van Sydney Bertram Carter (1915-2004).

Ik danste die morgen toen de schepping begon.
Ik leidde de dans van de sterren, maan en zon.
De golvende velden en de deinende zee
en alles wat ademt, danste mee.

Refrein:Dans dan en doe maar mee met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

De dans werd vergeten het ritme verstoord.
Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.
Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin.
In Bethlehem zette de dans weer in.

Refrein:  Dans dan en doe maar mee met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.
Ik danste het lied van gerechtigheid.

Refrein: Dans dan en doe maar mee met mij
Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.
Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

 

Opening (staande)

Lief mensenkind, open je ogen en open je oren, open je hart voor alles wat op je af komt.

Beelden, woorden en een mens die vertelt over haar leven en haar kunst.

We vragen of de geest van God bij ons is en of zij ons troost en inspireert alle dagen van ons leven.

Amen

 

Het koor zingt  ‘Vriendelijk zijn….’

 

Kindertijd over het thema

 

Inleiding op de kunstviering

We hebben vandaag een vrolijke viering, kindergezang en een mooi verhaal van Nellie over haar ontwikkeling in de kunst. Een weg die  niet altijd over rozen ging zoals het gedicht beschrijft dat Nellie’s zus voor haar heeft geschreven. Maar het resultaat mag er zijn. Om ons heen is van alles te zien, beeld en schilderen, kleuren en licht om blij van te worden.

We hebben gekozen voor het thema ‘Gezicht krijgen’

En ik ga eerst iets met de kinderen bespreken over dat thema…..

 

Nellie Baas vertelt over haar kunst

 

Marina zingt lied 789 ‘Delf mijn gezicht op’

 

Lezing Gedicht

Voor jou dit gedicht

Ik zie jouw gezicht

Dat moest je nog vinden in de wereld van mist

Het was vechten en knokken

gevechten beslechten

je weg weer te vinden met familie en vrienden.

Gelukkig worden in een wereld van angst.

Alleen is een mens, toch alleen en het bangst.

Sterker worden, en je uiten in kleuren

en als weer voelen in kleuren en geuren

Tot het diepst van je ziel

moet een mens soms verzinken,

in drijzand en modder kan een mens soms verdrinken.

Maar is dan na jaren het gevecht toch gewonnen.

Is de wereld weer volop

met prachtige stralende zonnen.

 

 

Korte Overweging

Ik zie op het perron iemand staan en ik zie hem op de rug, het lijkt een jongen, een kind nog maar als hij zich omdraait en ik zie zijn gezicht, dan is het een zeer klein mens, een jongeman van dik in de twintig..misschien wel dertig…

Mensen lijken soms niet wat ze zijn. Je weet aan de buitenkant van een mens niet hoe het leven tot dusverre is verlopen. Dat weet je pas als je goed naar iemand kijkt en luistert, als iemand zich voor jou opent zoals Nellie in haar verhaal.

Dat is op zich al bijzonder dat openen, want vaak laten mensen zich niet zomaar zien. Dan moet je spitten, opdelven, ontmaskeren….

Want hoe kwetsbaar zijn we om onszelf echt te laten zien, ons echt te vertonen aan de ander.

Hoe teer is het verhaal van het ontvouwen van jezelf,de kreukels eruit, van jouw ontplooiing in het leven.

De een moet er eerst ver weg voor gaan, loskomen van ouders en opvoeding, een eindje weg wonen of een verre reis maken en daar gaan wonen. De ander ontdekt langzaamaan aan wat er in haar of hem zit.

Sta er eens bij stil. Wie ben jij geworden in het leven?

Wat laat jou stralen? Wat is  jouw weg en bestemming?

Als je oude foto’s gaat bekijken en nu in de spiegel kijkt, weet je waar het begon.

Het kan dat dat ontwikkelen en ontplooien niet zo goed gevallen is in  je familie of in de kerkelijke omgeving.

Als je je eigen weg gaat, kan dat wel eens een andere weg zijn dan mensen van je verwacht hadden: van een streng-christelijk nest naar een vrijere omgeving, een jong volwassene die homoseksueel durft te zijn, een priester die de liefde vindt en de vrijheid en daardoor uit de RK kerk geknikkerd wordt, we hebben het allemaal in huis hier.  En er is nog veel meer: die Friese jongen die naar het westen ging voor werk, maar Amsterdam en een meisje trof uit de tropen, sambal leerde eten. En dat meisje dat beschermd was opgevoed door ouders met een kampverleden en samen met die Friese jongen veel onzekerheid en schroom overwon.

Denk eens aan je eigen geschiedenis: waar heb jij gezicht gekregen en wie heeft je geholpen bij dat proces?

Vaak is de liefde een kracht die alles overwint, die korte metten maakt met de angst en de vrees om jezelf te zijn.

Als je wordt gewaardeerd, gezien om wie je bent en wat je kunt, dan krijg je gezicht, dan kom jij met al je verstopte liefde en talenten aan het licht.

In Bijbelse termen spreken we dan van een openbaring.

God maakt zichzelf kenbaar. Het goddelijke in jou als mens mag naar buiten komen.

Je schoonheid wordt zichtbaar, je gaat schitteren en stralen en je wilt gevonden worden. Je creativiteit en je intuïtie mogen stromen.

Je wordt zelf, je eigenste zelf, niets of niemand meer ten prooi.

Wat er in je zit, komt eruit en krijgt vorm zoals het werk van Nellie vorm heeft gekregen en zoals zij daarmee vorm heeft gegeven aan haar leven.

Bij de een gaat dat proces van ‘gezicht krijgen’ geleidelijk, bij de ander is het een worsteling,  een opnieuw geboren worden met weeën en geboortepijn.

De geest werkt in je zelf en als je je adem volgt en laat stromen, ontstaat er vanzelf leven, nieuw leven.

En dat nieuwe leven is sterk en onoverwinnelijk, dat gaat nooit meer stuk. Amen

 

Het koor zingt ‘Hoog op de top van een wolk’

‘k Heb vandaag zo’n wonderlijk gevoel,

of een vreemde golf mijn denken overspoelt.

En geen wolk houdt het licht

van mijn wachtend gezicht.

Is dit schijnsel nu het licht dat God bedoelt?

 

Alles wat mijn leven geven kan,

is nu waar geworden en ik zing er van.

Want een lied is ’t voor mij,

‘k voel me wonderlijk blij.

Is er ooit iets dichter bij de hemel dan?

 

Refrein:   Hoog op de van de wolken zie ik,

hoe mensen zijn beneden

maar ik leef tevreden

want ik weet:

Er is liefde in mij,

‘k voel in Jezus me vrij,

liefde brengt mij op de top van een wolk.

 

Ruist nu in de wind mijn naam heel vaag.

Alles lijkt zo vreemd, zo anders toch       vandaag:

In het spel van de wind

en de lach van het kind.

Is de stille vreugde, die ik in me draag.

 

Als vandaag dan toch voorbij moet gaan

en een nieuwe morgen breekt weer vragend aan,

hoop ik dat hij me geeft,

al wat nu in mij leeft.

En dat Hij weer naast mij op die wolk zal staan.

 

 

Stil gebed

 

Voorbeden

Barmhartige,

Wij bidden voor hen die in de knel zitten, voor hen die zich om de een of andere reden niet kunnen ontplooien, mensen die gevangen zitten in zichzelf of in hun lichaam.

Wij bidden voor de kinderen, de jonge mensen en oudere mensen, dat zij voor zichzelf en voor de ander gezicht mogen krijgen, gekend mogen worden als degene die je van binnen bent.

Wij bidden voor de mensen op deze wereld die angstig zijn, moeten vluchten voor oorlog en geweld, wij bidden om vrede en herstel.

Wij bidden voor Gerda en Freek, voor Rein en Hanneke, voor Tineke en Karel, voor Annie Smit, voor Antoinette, voor Henri en voor Bart en Alie Bakker-Smit.

 

 

Dankgebed

Eeuwige en Liefdevolle,

Wij danken u voor ons leven in vrede en liefde hier in dit land. In een land waarin we de tijd hebben om ruzie te maken over van alles en nog wat, maar waar we over het algemeen in vrede en veiligheid leven.

Wij danken u uit de grond van ons hart.

 

Onze Vader

 

Het koor zingt  Geloofsbelijdenis ‘Ik zie God’

                                                                                                                       

Mededelingen en Collecte voor diaconie  Vluchtelingenwerk Drechterland en de kerk

Tijdens de collecte zingt het koor ‘Ga je mee ?’

 

Slotlied  ‘De wereld is een toverbal’

De wereld is een toverbal
Geen mens weet hoe het worden zal
Maar een ding dat weet iedereen
Je kunt het niet alleen

 

Refrein
Zullen wij er samen
Iets van moeten maken
De wereld is een mooi , maar werkelijk ding
Dus zullen wij er samen
Iets van moeten maken
Hei hei hei , kom maar in de kring

Bekijk toch eens de wereldkaart
De mens is toch iets beters waard
Men zegt dat het een puinhoop is
Zo gaat het allemaal mis

Refrein

Zullen wij er samen
Iets van moeten maken
De wereld is een mooi , maar werkelijk ding
Dus zullen wij er samen
Iets van moeten maken
Hei hei hei , kom maar in de kring

Wij praten zus , wij praten zo
wij roepen ach en wee en och
Maar willen wij elkaar echt goed verstaan
Dan doen we er iets aan

Refrein

Zullen wij er samen
Iets van moeten maken
De wereld is een mooi , maar werkelijk ding
Dus zullen wij er samen
Iets van moeten maken
Hei hei hei , kom maar in de kring
Zegen voor jou

Zegen ons met een lach

zegen ons met liefde voor elkaar

zegen ons met een open blik naar de ander

zegen ons met aandacht en

zegen ons met de vrijheid om te zijn

wie we ten diepste zijn.

 

Gezongen Amen, amen, amen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *