Liturgie Kerstnacht 2017

Liturgie Kerstnacht 2017

van de protestantse gemeenschap van Hoogkarspel en Westwoud

Thema:  Wek mijn zachtheid weer

 Mmv het koor Spiro Musica

 olv dirigent Hilda Wiarda

 Orgel Renee Campfens

 Voorganger Ds.Marina Slot

 Ouderling Wouter Kunz

Diaken Jaap Klasen

 

Kerstzang door het koor, keuze uit

Candelight Carol, Coventry Carol, O come all ye faithful, Ding dong marrily

Koor zingt Benjamin Britten, A Hymn tot the virgin

Welkom door Wouter

Openingslied Lied 477 Komt allen tezamen (samenzang)

1 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,

komt nu, o komt nu naar Bethlehem !

Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.

Komt, laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden, die Koning.

 

2 De hemelse eng’len riepen eens de herders

weg van de kudde naar ’t schamel dak.

Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.

Komt, laten wij aanbidden.

komt, laten wij aanbidden,

komt laten wij aanbidden, die Koning.

 

Opening (staande)

 

In deze nacht van alle nachten komen we bij elkaar om de geboorte van een bijzonder kind te gedenken en te vieren. We ontvangen dit kind van liefde en vrede graag samen. Om de zachtheid in ons te wekken en te verwelkomen.

Moge het zo zijn.

 

Lied 483 Stille nacht 

1 Stille nacht, heilige nacht,

Davids Zoon, lang verwacht,

die miljoenen eens zaligen zal

werd geboren in Bethlehems stal,

Hij, der schepselen , Heer. (2x)

 

2 Hulploos Kind, Heilig Kind,

dat zo trouw zondaars mint,

ook voor mij hebt G’ uw rijkdom ontzegd,

wordt op stro en in doeken gelegd,

Leer m’ U danken daarvoor. (2x)

 

3 Stille nacht, Heilige nacht,

vrede en heil wordt gebracht

aan een wereld verloren in schuld,

Gods belofte wordt heerlijk vervuld.

Amen, Gode zij eer ! Amen, Gode zij eer !

 

Lezing Lukas 2 De geboorte van Jezus                          Jozef en Maria gaan naar Betlehem

In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis.

Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazaret in Galilea naar Betlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David, en David kwam uit Betlehem. Jozef ging samen met Maria naar Betlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen, en ze was zwanger.

 

Koor zingt O Magnum Mysterium

Jezus wordt geboren

Toen Jozef en Maria in Betlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria’s eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek, en legde hem in een voerbak voor de dieren. Want er was voor hen nergens plaats om te slapen.

 

Lied 476 Nu zijt wellekome verzen 1 t/ 4

Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyriëleis.

Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,

daarmeed’ ook onze leisen beginnen vrij.

Jezus is geboren op de heilige kerstnacht

van een maged reine, die hoog moet zijn geacht Kyrieleis.

 

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet.
‘Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth’lem is de stede, daar is ’t geschied voorwaar.’
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z’offerden ootmoediglijk  mirr’, wierook ende goud
t’eren van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

 

Vervolg lezing Herders horen het goede nieuws

Die nacht waren er herders in de buurt van Betlehem. Ze pasten buiten op hun schapen.

Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang. Maar de engel zei: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen: het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld.’

En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden: ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’

 

Het koor zingt A Spotless Rose

 

Lezing Een stille getuige   © Wilma van Ophem

Het waren roerige tijden in die tijd.

De vrede ver weg en het volk onderdrukt.

Maar zij hielden zich vast aan een laatste strohalm.

De komst van een Verlosser. Hij zal hen bevrijden van het juk van de keizer en heel de wereld in een ander ‘licht’ zetten.

In eerste instantie hechtte ik weinig waarde aan hun woorden. Maar ergens diep van binnen was er dat merkwaardige gevoel.

Een klein sprankje hoop. Ik raakte er zelfs door bewogen en vroeg mezelf af:

”Zal er dan tóch iets van waar zijn, van die geruchten?”

Stilzwijgend sloot ik me aan bij de massa, die hun weg vervolgden in het donker.

En ik spitste mijn oren om maar niets te hoeven missen van hun vertellingen.

Tot ik die twee mensen zag. De man hield aan zijn hand de teugels vast van een ezel.

Zorgzaam keek hij naar zijn vrouw, die daarop zat.

Iedereen kon zien, dat zij hoogzwanger was.

Ik hoorde hem zachtjes tot haar mompelen:

“Zal er ginds nog plaats zijn in de herberg?”

En zij antwoordde stilletjes: “Ik hoop het.”

Toen ben ik hen uit het oog verloren.

Zij gingen op in de menigte, het was ook zó druk!

Die hele avond bleef het beeld van dat echtpaar

op mijn netvlies gegrift. Op één of andere manier

had ik zó met hen te doen!

Stel je toch eens voor

dat er geen plaats was in de herberg.

Waar moesten zij hun kind dan krijgen?

Ja, het waren roerige tijden in die tijd.

Maar díe nacht was anders dan alle andere…

Want plots verscheen er aan het firmament een helder, stralend licht.

En een hemels lied klonk boven de valleien.

Het beeld op mijn netvlies maakte plaats

voor diepe ontroering. Nooit eerder beleefde ik zo intens het gevoel van gelukzaligheid.

En met een hart vol vreugde sloot ik

mij opnieuw aan bij de massa,

die hun weg vervolgden naar dat licht.

Toen zag ik dat beeld weer terug op mijn netvlies.

Van die man en die hoogzwangere vrouw op die ezel. Maar… nu was het ánders.

Want zij had inmiddels het geheim van leven prijsgegeven. Dat teken van hoop voor een volk, onderweg.

Een geschenk aan de wereld, een Kind in een kribbe.

En ik… mocht erbij zijn, als stille getuige.

 

 

Overweging

Het risico van een zoetig praatje ligt op de loer met kerst, een praatje dat er niet in gaat bij mensen van nu, door de wol geverfd, gepokt en gemazeld door het leven in een harde en commerciële maatschappij.

We weten hoe het leven in elkaar zit, we maken soms harde grappen om te overleven.

Want wat moet je met zachtheid, dat is goed voor kleine kinderen en oude mensen.

En toch kiert er in ons leven soms wat zachtheid naar binnen, en inderdaad dikwijls door de uitspraak van een kind, of het kijken naar een baby.

En toen ik donderdag de kerstviering in het Noorderland- huis deed en een hele oude dame met haar jongste dochter zo lief samen op de eerste rij zag zitten, voelde ik de ontroering opkomen. “Wij zijn altijd bij elkaar als er iets belangrijks is”, zeiden ze in koor, toen ik hen later sprak.

‘Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van een kind’

Een kind ziet goed en alles, een kind spaart niet, zegt ook geen dingen om te kwetsen. Een kind is gewoon eerlijk en oprecht. Nog niet gewapend en geharnast tegen de tegenvallers van het leven.

Dat is de stevige kant van het kerstkind: het roept op tot eerlijk zijn, liefde geven, recht doen.                                   

Het vraagt: mag ik ook bij jou binnenkomen, in jouw herberg?

Ben ik welkom bij je? Mag ik bij je eten, mag ik uitrusten om weer verder te kunnen?

Soms doen mensen in het gewone leven ook zo’n beroep op je, mag ik even bij je schuilen, heb je onderdak letterlijk en figuurlijk. En wat zeg jij dan?

Mijn dochter vertelde dat ze op haar reis door Zuid-Amerika heeft geleerd dat mensen daar altijd wat geven aan iemand die op straat leeft. De mensen daar zeggen: wij moeten met elkaar voor deze mensen zorgen, het is ons aller verantwoordelijkheid, dat ze eten kunnen kopen. Hier in Nederland hebben wij daar allemaal instanties voor, en dan is het soms moeilijk om te voelen wat jouw verantwoordelijkheid is en wat niet.

Ik werd wel aan het denken gezet door haar verhaal.

En ook door het verhaal van een vrijwilligerscoördinator die deze week werd gebeld door een mevrouw die zei dat ze eenzaam was en niemand had om voor haar de boodschappen te doen met Kerst. Die mevrouw had gegoogled en zomaar iemand opgebeld. En gelukkig is er hulp voor haar ingeschakeld.

 

Wek mijn zachtheid weer,  gezongen

geef mij terug de ogen van een kind,

dat ik zie wat is

en mij toevertrouw

en het licht niet haat

 

En wat is het nodig een beetje zachtheid toelaten in onszelf en in ons samenleven. Kinderen bloeien op, jonge mensen krijgen ruimte om hun eigen leven op te bouwen, volwassenen ontmoeten elkaar en zijn er voor elkaar, en ouderen varen wel bij de zorg en aandacht die die zachtheid en liefde met zich meebrengt.

Sommige jonge mensen ontvluchten onze samenleving, ze gaan op reis om te proeven van het ‘wij’ gevoel en de samen-cultuur in andere landen. Het elkaar helpen en de ruimte en liefde die mensen voor elkaar hebben.

Hier moeten ze op social media vooral laten merken dat het allemaal supergoed gaat, ook al zitten ze diep in de puree. Hier moeten ze zoveel en wat krijg je ervoor terug?

 

“Dat ik zie wat is”, misschien is dat wel het moeilijkste, dat je ziet wat een puinhoop je ouders er van gemaakt hebben, dat je ziet wat een rommel en rotsooi er in de wereld is, hoe egoïstisch mensen zijn geworden.

Moeilijk om dan het licht niet te haten, het licht van het kerstkind, van de liefde die dat kind met zich meesjouwt en zo graag aan ons wil slijten.

 

Vannacht gaat dat misschien nog wel met die mooie kerstliederen, de kaarsjes en het licht, maar morgen en overmorgen?

Houdt de zachtheid erin de komende dagen en wellicht lukt het je om het nieuwe jaar in het teken van liefde en zachtheid te zetten.

En met zo’n doel in je leven zal het de ene dag wel lukken en de andere dag niet, maar met elkaar maken we een olievlek van licht en liefde hier in onze eigen stukje van de wereld.

En dat kan aanvoelen als het paradijs.

Moge het zo zijn.

 

Koor zingt All Bells in Paradise

Voorbeden

Liefdevolle en Tedere,

Wij bidden voor alle kinderen op deze wereld,

Wij bidden om zachtheid en zorgzaamheid naar hen,

Wij bidden dat ze in liefde en aandacht op mogen groeien. Wij bidden voor kinderen die op de vlucht zijn met hun ouders, voor kinderen die hun ouders zijn kwijtgeraakt onderweg, voor kinderen die opgroeien in een sfeer van oorlog of geweld.

Wij bidden voor kinderen in de knel.

 

Krachtige en Barmhartige,

Wij bidden voor alle mensen die ziek zijn hier in onze gemeente, onze parochie en onze dorpen.

Wij bidden voor hen die in grote geestelijke of lichamelijk nood verkeren. Geef hen hulp en bijstand, steun hen in de vaak lange en zware weg die ze moeten gaan.

Wij bidden voor de mensen in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Dat zij in zachtheid verzorgd mogen worden en dat de liefde van verzorgenden, kinderen en kleinkinderen voelbaar mag zijn en genezend voor hen.

Wij bidden voor hen die verlies hebben geleden, die hun liefste hebben verloren.

Wij bidden voor Rein en Hanneke Frima, voor Mirjam May, voor Freek en in gedachtenis aan Gerda, voor Wabe en in gedachtenis aan Rinske, voor Johan en Tineke om herstel en aansterken en voor Bart Nieuwenhuijs en zijn gezin.

Onnoembare,

Wij komen hier met al onze zorgen, met al ons verdriet en onze pijn. Ook met onze vreugde en blijdschap zijn wij hier aanwezig. En wij denken aan onze geliefden en vrienden dichtbij en ver weg.

Geef hen ook de zachtheid en het licht van kerst waar ook ter wereld. Amen

 

Collecte voor Kinderen in de knel

De opbrengst van de Kerstcollecte gaat naar allerlei kinderprojecten van Kerk in Actie.

Deze kinderen brengen Kerst vaak door op straat, achter een naaimachine in een donker kledingatelier of in angst voor geweld. Voor veel teveel kinderen is Kerst geen feest.

Hun jonge leventje wordt getekend door oorlog, misbruik, kinderarbeid of verwaarlozing.

Juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen onze bijzondere aandacht en steun.

Deze Kerstcollecte is daarom heel belangrijk voor de kinderprojecten.

 

Het koor zingt tijdens de collecte ‘To morrow shall be my dancing day’

 

Lied 925 Wek mijn  zachtheid weer                           tekst: Huub Oosterhuis

Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat

Vredesmaal

 

Tafelgebed

Verlangend naar vrede bidden wij vannacht

om eenheid en heelheid van onze wereld.

Wij bidden dat dit vredesmaal een aanzet zal zijn

om de zachtheid in onszelf te nestelen

en ook in onze omgeving te verspreiden.

Wij delen ook de moeite om bij elkaar te blijven,

want heilig zijn we niet!

Wij bidden dat liefde ons vervuld,

dat wij elkaar durven liefhebben,

met hart en ziel en al ons verstand.

Moge het zo zijn.

 

Uitnodiging Vredesmaal

Ooit eens was er een maaltijd van Jezus met zijn discipelen in een spannende en hectische tijd.

Hij brak het brood en schonk de wijn en deelde zijn liefde en vriendschap met zijn vrienden en vriendinnen.

Wij doen dat hier ook op dit uur, we delen onze liefde en vriendschap, we vieren dat we gemeenschap zijn met elkaar.

En we hopen met de geboorte van dit kind dat vrede zal vermeerderen én dat liefde, zachtheid en licht een grotere plaats krijgen in onze wereld.

In de naam van dat vredeskind Jezus van Nazareth, mag ik jullie uitnodigen aan het Vredesmaal van de Kerstnacht.

Kom maar want alles staat klaar…..

Breken en delen voor en achter in de kerk

 

Het Koor zingt diverse kerstliederen

 

Slotlied Samenzang Ere zij God

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

 

Ere zij God in de hoge

Ere zij God in de hoge

Vrede op aarde, vrede op aarde

Vrede op aarde, vrede op aarde

In de mensen, in de mensen een welbehagen

In de mensen een welbehagen, een welbehagen

 

Ere zij God

Ere zij God

In de hoge, in de hoge, in de hoge

Vrede op aarde

Vrede op aarde

In de mensen een welbehagen.

Amen, amen.

 

Zegen

Gezegend zijn we met liefde en zachtheid,

Gezegend zijn we met helderheid en licht,

Gezegend ben je en opnieuw geboren,

vandaag met dat kleine kerstkind in een donkere wereld.

met gezongen Amen

 

Koor zingt Hark the Harold Angels sing

 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *