Liturgie van de viering van 25 februari 2018

Liturgie van de viering van

 de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

 op 25 februari  2018

 Thema ‘Gewijde ruimte’

 

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Wouter Kunz

Diaken: Jaap Klasen

Muzikale medewerking door koor Echo Heerhugowaard

Dirigent: Erwin de Ruijter

Orgel en piano: Joke Tuinema

Echo zingt ‘Soms breekt uw licht’

 

 

Welkom door ouderling

 

Openingslied (zo mogelijk staande) Lied 62: 1, 4 en 5

 

Opening (zo mogelijk staande)

Wij zijn hier opgenomen in de liefde van God.

Wij mogen ons spiegelen aan de mens Jezus.

En wij mogen ons laten troosten en inspireren door de Geest alle dagen van ons leven. Amen

 

Lied 789: 1 en 2

                                                                                                  Kindertijd over een goede plek voor kinderen

Inleiding op de viering

Afgelopen vrijdag hadden wij de werkers van Merakel te eten in de Herberg. Merakel is een dag en nacht opvangplek in Lutjebroek voor kinderen /mensen met een meervoudige handicap. Het is 12 jaar geleden opgezet door 2 ouderparen die beiden een meervoudig gehandicapt kind hebben.

De cliënten zijn vaak jonge mensen, om een voorbeeld te noemen: een meisje van 19 jaar oud die verstandelijk en fysiek de leeftijd van 3 maanden heeft.

Iemand zei na afloop van de maaltijd: zo mooi heb ik het in tijden niet in de kerk gehad. Het was meer dan een viering! Ze waren blij en ontroerd met zo veel aandacht naar henzelf. Maar als je naar deze mensen kijkt, dan hebben ze zoveel liefde voor hun ‘kinderen’ zoals ze ze noemen, dat de liefde wat ons betreft wederzijds was.

We hebben elkaar ontmoet en kennis gemaakt en tussen de regels doorgelezen hoe mooi en hoe moeilijk het leven is voor mensen met zo’n handicap en voor hun ouders.

Vandaag lezen we ook een bijbelverhaal over een bijzondere ontmoeting. Personages in het verhaal zijn Jezus met zijn naaste bondgenoten, de discipelen Petrus, Jacobus en Johannes en o wonder, Mozes en Elia komen terug. En Godzelf komt ook langs. Een wonderlijk verhaal, magisch bijna en we zullen het ook niet kunnen doorgronden wat daar gebeurt, maar wel aanraken en aangeraakt worden.

Ik wens ons een mooi uur toe.

 

 

Viering van het woord

Echo zingt  ‘De Geest vuurt ons aan’

 

Lezing Marcus 9 : 2- 9 Jezus spreekt met Mozes en Elia

Zes dagen later ging ​Jezus​ een hoge berg op. ​Petrus, ​Jakobus​ en ​Johannes​ mochten met hem mee. Boven op de berg waren ze helemaal alleen. De ​leerlingen​ zagen dat het gezicht van ​Jezus​ veranderde. En zijn ​kleren​ werden zo wit als een helder licht. Geen mens kan ​kleren​ zo wit maken.

Opeens zagen de ​leerlingen​ ​Elia​ en ​Mozes. Die waren met ​Jezus​ aan het praten. Petrus​ zei tegen ​Jezus: ‘Meester, het komt goed uit dat wij hier zijn! We zullen drie hutten maken: één voor u, één voor ​Mozes, en één voor ​Elia.’ Petrus​ zei zomaar wat. Dat kwam omdat hij en de andere ​leerlingen​ erg geschrokken waren.

Op dat moment kwam er een wolk boven hen. En uit die wolk klonk Gods stem, die zei: ‘Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar hem!’ De ​leerlingen​ keken om zich heen, maar ineens zagen ze ​Mozes​ en ​Elia​ niet meer. Alleen ​Jezus​ was nog bij hen.

Jezus vertelt dat Elia is gekomen

Toen ze de berg weer af gingen, zei ​Jezus: ‘Jullie mogen aan niemand vertellen wat je gezien hebt. Eerst moet de ​Mensenzoon​ opstaan uit de dood. Pas daarna mogen jullie hierover praten.’

 

Echo zingt ‘Locus iste’

Vertaling: Deze plaats is door God gemaakt

Door God is hij gemaakt tot een onschatbaar heiligdom

Hij is onberispelijk

 

Overweging

Eén van de werkers van Merakel vertelde dat zij het mooiste van haar werk met meervoudig gehandicapte kinderen vindt als je op een gegeven moment echt contact met het kind krijgt.

Dat is zo kostbaar en zo uniek met zulke mensenkinderen die zo heel anders zijn als wij.

Ze beschreef het bijna als een sacraal moment, een moment van overgave aan elkaar waarbij tijd en ruimte er niet toe doen. Een ontmoeting vaak zonder woorden, maar o zo kostbaar.

Iets waar je bijna geen woorden voor hebt, zo bleek.

 

Ieder mens reageert anders op iets onverwachts.

De een geeft zich over en verbindt zoals in het verhaal met het meervoudig gehandicapte kind, de ander schrikt en begint uit zijn nek te kletsen.

Dat laatste overkomt Petrus in de ontmoeting op de berg.

Hij heeft een bijzondere ontmoeting daar boven en hij schrikt zich een ongeluk.

Hij begint te praten over hutten bouwen, tenten opzetten, voor die voor ons onwezenlijke en etherische figuren.
Maar wat hij zegt, slaat eigenlijk nergens op.

Hij is zo geschrokken van deze verschijning.

Mozes en Elia, bijzondere mensen voor de joden uit de tijd maar toch zo aanwezig in de religieuze verhalen, hier komen niet zomaar een paar mensen binnen wandelen. Mozes die het volk naar het beloofde land heeft geleid, die de 10 geboden in ontvangst heeft genomen  van God zelf. En Elia, één van de belangrijkste profeten uit de geschiedenis van het joodse volk, de profeet die hen herinnerde aan hun eigen JHWH toen ze zich aan de god Baäl wilden verslingeren, Elia, de profeet die nog altijd wordt verwacht door de joden omdat hij terug zal komen voor de Messias.

En ook wij houden een stoel vrij voor Elia bij de Seidermaaltijd naar oud gebruik.

Jezus krijgt de legitimatie voor zijn werk van die beide reuzen uit de joodse godsdienstige geschiedenis. En alsof dat nog niet genoeg is, dan komt God zelf ook nog langs.

 

Wij filosofeerden bij de voorbereiding hoe dat is, zo’n moment dat je overvalt, dat bijna bovennatuurlijk is.

Dat opeens de ruimte gewijd wordt door een bijzondere ontmoeting en een natuurverschijnsel.

Ikzelf herinner me dat wij in Noorwegen waren in een dal en dat er een wolk op ons af kwam van de bergen af.

En we werden in een oogwenk omgeven door die wolk, heel bijzonder, zou het zijn zo gegaan toen God aan hen verscheen?

Dan ben je ook wel even van je apropos.

Maar ook andere verhalen kwam op tafel over bijzondere ontmoetingen, gesprekken waarin je tijd en ruimte vergeet.

Waarbij je het idee hebt dat je in elkaar opgaat, dat je vergeet wat er om je heen gebeurt. En je weet dat er meer gebeurt dan de woorden die gesproken worden.

Zulke ontmoetingen kunnen overal gebeuren op een terras, in de kerk, in de Herberg, op je werk, in de kroeg.

                                                                                    

Misschien heb je zelf ook wel eens zulke ervaringen gehad, ben benieuwd of er wat bij je opkomt.

Want het leven lijkt soms zo aards, maar het heeft zo zijn hemelse, onvoorspelbare, verrassende en spannende momenten.

Gewijde ruimte? Vind je dat in een klooster? In een bedevaartsoord? In een mooie stille kerk zonder toeristen?

De gewijde ruimte is daar vaak gemakkelijker te ontdekken, je hoeft maar te gaan zitten of het is er.

Er zijn van die plekken op aarde waar je zomaar iets kunt voelen van de gewijde ruimte die het herkennen van de aanwezigheid van God en zijn Geest gemakkelijk maken.

 

Daar kun je op allerlei manieren op reageren,want kwetsbaar zijn, open zijn, kan bang maken. Je kunt de neiging krijgen om te gaan schelden, te gaan vechten, of je kan op de loop gaan voor dat bijzondere gevoel.

Maar je kunt je ook laten raken, aanraken door de emoties en de ontroering die het oproept.

Een van ons vertelde dat hij in de synagoge in zijn geboorteplaats naar de plaquette stond te kijken waarop omgekomen joodse familieleden van hem vermeld staan, toen kwam de ontroering, in zo’n situatie van gedenken is er  direct die gewijde ruimte en stilte.

Betrokkenheid op hun situatie en het verleden waarmee je je verbonden voelt, raakt je in het diepst van je ziel.

Dus de ontmoeting hoeft niet alleen met levenden te zijn, maar kan ook over de dood heen plaatsvinden.

 

God komt langs in de schaduw van een wolk, een omfloerste verschijning, maar heel duidelijk in zijn spreken over de mens Jezus: “Hij alleen is mijn Zoon. Luister naar hem”

 

In de ontmoeting geeft de God van Mozes, Elia en Jezus een doorkijkje naar het koninkrijk, het gaat door en er is geen breuk, maar een voortgaande openbaring van het leven dat de dood overwint, in de verschijning van Mozes en Elia, maar ook in de vooraankondiging van Jezus opstaan uit de dood.

Jezus spreekt altijd over zijn lijden, dood en opstanding in één adem. Het gaat niet aan om een dode Jezus te verheerlijken, neen, er is lijden in het leven, maar de dood heeft niet het laatste woord.

Dat is waar we naar op weg zijn, naar de moed om door te leven ondanks verdriet en verlies.

Dat geeft ons ook kracht om te zijn, om door te gaan,

dat is de kracht van geloof in een levende God die naast mensen gaat staan en zich om hen bekommert.

Dat geeft moed, dat geeft hoop en vertrouwen en dat hebben we soms hard nodig.

Amen

Echo zingt ‘You are mine’

 

Geloofsbelijdenis

God, in de leegte zocht ik je

en ik heb je niet gevonden.

In de drukte heb ik je gezocht

en ook daar was je niet.

Toen keek ik in mijzelf,

daar zat je al te wachten

en alles was in jou

dus alles was in mij.

Je bent er!

Dat geloof ik.

 

Lied 793: 1, 2 en 3

 

Viering van het delen

Stil gebed

Echo zingt ‘Veni Jesu’

 

Voorbeden

Barmhartige,

Soms kunnen we zo in de knel zitten, zijn we zo verward in de spinsels in ons hoofd en geraakt door pijn in ons hart.

Soms lijkt het leven meer op een tranendal dan op de vreugde der schepping, maar de hoop zit er in dat er altijd weer tijden komen van lichtheid en kracht.

Als we steeds dat doorkijkje in ons leven weer te pakken kunnen krijgen, is het wel te doen.

Daar heb je wel elkaar voor nodig en de Tedere en Barmhartige die je het vertrouwen geeft dat zelfs de zwartste duisternis weer licht kan worden.

 

Krachtige en Tedere,

Wij bidden hier voor Jan Posch, zijn gezin, zijn broer Kees en zijn ouders Aaf en Cor Posch. Jan heeft deze week een ernstig bedrijfsongeval gehad en is in Amsterdam direct geopereerd.

Hij is gelukkig buiten levensgevaar, maar hij heeft nog een lange weg te gaan.

Wij bidden voor Wilma na haar knieoperatie om een spoedig en goed herstel.

Wij bidden voor Rein en Hanneke, voor Johan en Tineke, voor Aat de Vieter

 

Wij bidden voor hen die ziek zijn, hen die in rouw zijn, hen die zorg nodig hebben, voor de bewoners van het Noorderlandhuis, voor de bewoners van het St Nicolaas. Voor de verzorgenden en voor de mantelzorgers die er zomaar voor komen te staan.

 

Tedere,

Wij bidden voor de kinderen die ter wereld komen in deze wereld, geef hen de kracht en de liefde om op te groeien tot mooie mensen, in staat om kwetsbaar te zijn en sterk.

Wij bidden voor de ouders die hun kinderen moeten leren loslaten en koesteren.

Wij bidden voor ouders en kinderen dat zij leren in vrede te leven met elkaar, met respect en aandacht voor elkaars leven en positie.

Wij bidden voor grootouders die soms alles zien en niet kunnen veranderen wat mis gaat in de volgende generaties.

 

Onnoembare

Wij bidden voor de wereld om vrede, vrede in Syrië, in Oost Ghoutha, waar zelfs VN medewerkers geen woorden meer hebben voor de slachting die daar wordt aangericht onder burgers, mannen, vrouwen en kinderen.

Wij bidden om vrede in Amerika, in de hoop dat de wapenlobby door jongeren die nu zijn opgestaan, gebroken mag worden.

Wij bidden om vrede in onszelf, in ons hart.

 

 

Dankgebed

Onnoembare,

Dank voor leven in liefde, dank voor bijzondere ontmoetingen en onverwachte momenten van liefde en aanraking.

Dank voor onze familie en vrienden, voor hen die ons met hun liefde omringen.

Dank voor de steun die we van onze kinderen ontvangen, zij nemen het stokje over van ons en verrijken ons en onze samenleving met hun kracht, talenten en kwaliteiten.

Dank voor ons hier bij elkaar in de gemeenschap die we met elkaar vormen. ‘s Zondags en door de week.

Dank u, lieve God, dat u naast ons blijft staan.

 

Onze Vader

 

Mededelingen en collecte voor diaconie en voor onze kerk

Echo zingt  ‘Christ be in my waking’

 

Slotlied 981: 1 t/m 5

 

Zegen voor jou (staande)

Moge de Eeuwige je zegenen,

dat Hij je voeten laat dansen

en je armen sterk maakt.

Moge Zij je hart met tederheid vullen

en je ogen met pretlichtjes.

Dat we zo de wereld weer in mogen gaan.

 

Gezongen Amen

 

Echo zingt  ‘For the beauty of the earth’         

                       

Ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *