Seideravond 2018

Liturgie voor de Seideravond     2018

van de Protestantse Gemeentes

van Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud

‘Onvoorwaardelijke liefde’

Zang: de Kleine Cantorij

Orgel: Renee Campfens

Voorganger: Marina Slot

Ouderling: Loes Siedenburg

Diaken: Marianne Soorsma

 

 

Welkom door Loes

 Openingslied Licht dat ons aanstoot in de morgen

Cantorij 1, Allen 2 en 3

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen of
ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft

Aansteken van het licht

Tijdens het aansteken van het licht spreekt Marina de tekst:

De Seideravond staat voor het leren omgaan met de onzekerheden van het bestaan, leren dealen met vreugde en verdriet, het leven met haar lichte en met haar donkere kanten, licht en donker in de buitenwereld, onder elkaar en in jezelf.

Daarom steken wij nu het licht van de paaskaars aan, deze kaars wordt voor het laatst aangestoken.

Morgen in Westwoud wordt het licht van de paaskaars gedoofd op avond van Goede Vrijdag wanneer de dood nabij is.

We steken hier het licht van de Paaskaars aan om nooit te vergeten dat er altijd weer licht komt, dat het altijd weer dag wordt, ook al duurt de nacht nog zo lang

De Kleine Cantorij: Lied 393 ‘Als ik in deze stille tijd’

Inleiding

Vanavond is ons thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’ Een mooi thema, maar ook een thema dat schuurt, want is het wel mogelijk? Een spannend thema.

We praten erover met elkaar in de openheid van deze avond die anders is dan alle andere avonden.

De aanleiding van de Seidermaaltijd ligt in de herinnering van de avond voor de vlucht, de vlucht uit Egypte, het is de tijd van stil zijn, van niet weten waar je morgen je hoofd ter ruste legt.

De tijd dat je moed moet verzamelen om de volgende dag weer verder te gaan, de onzekerheid tegemoet.

De avond waarop je met elkaar als vrienden eet en praat, maar niet weet of de vriend van vanavond, die zegt volgeling te zijn, medeleerling of hij morgen nog je vriend is. En voor Jezus die de beweging leidt, is het onzeker of het leven nog doorgaat. Op zo’n avond eet je anders dan anders en ben je anders bij elkaar, intenser, meer betrokken op elkaar.

Betekenis van Seideravond

Sederavond of Seideravond (Hebreeuws: leel haseder – ליל הסדר) is een avond aan het begin van het zeven dagen durende Pesachfeest, waarop joden uit de Haggada lezen, 4 glazen wijn (of druivensap) drinken en een feestelijke sedermaaltijd gebruiken. In Israël wordt één sederavond gevierd en erbuiten twee. De Haggada behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte. Seder (סדר) betekent letterlijk: volgorde of orde, omdat de gebruiken volgens een volgorde of orde worden uitgevoerd die eveneens in de Haggada staat. Haggada betekent: vertelling.

De eerste beker

Een toast op het leven, op het leven van ons mensen, leven in liefde en vriendschap, leven elke dag op de rand van iets nieuws, iets anders wat je verrassen of verontrusten kan. Een leven dat Jezus van Nazareth ons goddelijk heeft voorgeleefd.

Op ons leven hier in de gemeenschap van zoekers en zieners. Lachaim

 Tijd om even kort te praten met de mensen aan je tafel. Maak, indien nodig even kennis en vertel waarom je gekomen bent. En ik wil graag straks horen wie van jullie de jongste hier aan tafel is.

 

Gedicht                                   Judith Herzberg

(WANT) houden van
is gauwer gezegd
dan langer gedaan
maar soms komt het
in het donker
op gang en dan
is er verder
geen houden meer aan

De Kleine Cantorij zingt ‘An upper room’

 De vragen van de jongste

De traditionele vragen: Waarom is deze avond zo verschillend van alle andere avonden?Wat is pesach? Wat is dat voor brood en wat ligt er in de schalen op de tafels.

Uitleg van de gerechten

Matzes zijn het brood van de armen. In tegenstelling tot gerezen brood dat “chameets” heet is dit brood dat níet gerezen is.

Brood waarvan je veel kunt eten en toch nooit genoeg te hebben. Brood dat de joden in armoe in Egypte aten.

Mét de matzes wordt bitterkruid gegeten. Dat heet “Marror.” Seideravond leert de mensen hoe ze moeten omgaan met het bittere in de wereld. Het negatieve, de moeilijkheden die je niet uit de weg moet gaan maar die je op zijn tijd te consumeren hebt.

Op de Seiderschotel liggen een ei en een been. Herinneringen aan het Pesachlam en het feestoffer dat ieder Opgangsfeest gebracht wordt.

Er staat ook Charoseth op tafel: een lekkere spijs met een treurige achtergrond. De substantie doet denken aan de klei waarvan de joden de tichelstenen moesten bakken voor de Egyptenaren.

Naast de bekers wijn die wij zelf zullen drinken in de loop van de avond, mogen we niet vergeten om één beker wijn neer te zetten voor de profeet Elia. De Joden geloven er rotsvast is dat áls Elia terug zal keren op aarde, dit zal zijn tijdens Pesach. Laat zijn wijn daarom al klaar staan. En laten we de deur op een kier zetten, zodat hij niet voor een gesloten deur staat.

Omdat we én in de Joodse en in de Christelijke traditie staan, staat er ook een beeltenis van Christus in de vorm van een ikoon, de mandylion geheten.

De traditie zegt dat dit beeld van Jezus is gemaakt van de gezichtsdoek die gevonden is in het lege graf. In de ikoon kunnen wij het gelaat van Jezus werkelijk aanschouwen en ook vanavond Hem en elkaar ontmoeten.

De Kleine Cantorij zingt ‘It happened on that fateful night’

De handwassing

Een ander eeuwenoud gebruik is de handwassing.

Aan het begin van een Seideravond is het gebruikelijk dat de gastheer zich de handen wast of laat wassen. Van oorsprong een reinigingsritueel dat Jezus ook al omkeerde. Niet hem werden de handen gewassen, maar hij waste de voeten van zijn trouwe volgelingen. Het gaat immers niet om gediend worden maar om zelf te dienen.

We zijn nu bijna zo ver dat we kunnen beginnen wat de tafel ons vanavond te bieden heeft. Als wij ons gereinigd hebben, als we onze handen hebben gewassen kunnen we aan tafel gaan.

De handwassing

Ter voorbereiding op het aan tafel gaan zullen Loes en ik, naar oud gebruik de oudsten van de tafel dienen bij het wassen van de handen. Wij zullen met een kan water langs de tafels komen en de oudste de handen wassen.

De koks gaan het vlees halen

De Kleine Cantorij zingt ‘Onze Vader’

Vullen van de glazen, ter voorbereiding op de tweede beker

De tweede beker

Laten wij, voordat we overgaan tot het gebruiken van de maaltijd, toasten. Laten wij het glas heffen op ons voorbeeld: Jezus van Nazareth, die ons liet zien hoe je als mens met elkaar wilt omgaan

Toasten wij op de eeuwige Zoon van God, Jezus van Nazareth, ons voorbeeld. Lachaïm

We gebruiken de maaltijd

De Kleine Cantorij zingt ‘Ecce Panis’   

Een inleiding op het themagesprek over

‘Onvoorwaardelijke liefde’

Wat is dat in Godsnaam? Onvoorwaardelijke liefde?

Dat je alles overhebt voor de ander, dat je geen voorwaarden stelt. Zo van: als jij nu maar lief bent tegen mij, dan ben ik lief tegen jou? Natuurlijk komt het op omdat we naar Pasen toegaan. Omdat Jezus zijn leven heeft gegeven om de liefde in de wereld post te laten vatten. Omdat hij de grens van leven en dood transparant heeft gemaakt.

Zijn goddelijke natuur die zich uitte in alle wonderen die hij heeft gedaan, overschrijdt de doodsrivier tweemaal, heen en terug, wat geen mens kan. Terugkeren naar het leven.

Maar vanavond zijn we nog bij de maaltijd, de maaltijd voor Pesach, de Seider, alles op zijn tijd, de ordenng is belangrijk.

Bestaat in dit leven onvoorwaardelijke liefde?

En wat is het: ik weet dat onvoorwaardelijke liefde geen beperkingen kent, dat het niet zoetig is, maar stevig en solidair.

Zoals de kinderen van een vriend van ons die een nier nodig heeft, direct zeiden: papa, je mag er een van ons krijgen.

Of zoals de 45-jarige Arnaud Beltrame in Trebes die de plaats innam van een gegijzelde maar overleed aan zijn verwondingen en daar mee zijn leven gaf voor het leven van de ander.

Gewoon direct aanbieden, gaan, geen twijfel of je gedoe. Dat is onvoorwaardelijke liefde.

Ik ben benieuwd hoe jullie er tegenaan kijken.

De derde beker

Vul de glazen nog eenmaal. We drinken op de liefde van de Eeuwige die ons draagt door het leven, die ons liefde schenkt waardoor wij in staat zijn om liefde door te geven. Laten wij ons glas heffen op de goddelijke liefde die in ons woont. Lachaim.

Tafelgesprek

Vragen:

Onvoorwaardelijke liefde bestaat dat?

Waar ken je dat van? Ook hier in de gemeenschap?

De Kleine Cantorij zingt ‘Panis Angelicus’

Aan het einde van een Seideravond is het gebruikelijk dat iedereen nog een stukje van de affikoman (dat is een matze die aan het begin van de maaltijd wordt ingepakt in een doek) krijgt uitgereikt.

De joden hadden daarvoor de achterliggende gedachte dat je de smaak van de matze zo lang mogelijk moet bewaren.

Jezus echter gaf een heel andere wending, een heel nieuwe dimensie aan het teken van het delen van brood en wijn.

Jezus deelde brood en wijn als teken van een verbond tussen hem en de mensen die hem volgen. Een heilig verbond dat niets meer of minder zegt dan: ik verbind me met jouw woorden, ik verbind me met jouw geest. In die zin zijn we één in denken en doen.

Een eeuwig verbond dat je kunt tonen in houding en gedrag in het menselijk verkeer.

Want zó eenvoudig is Jezus’ boodschap: weest elkaar tot zegen.

Om elkaar daar in te sterken komen wij als gemeenschap wekelijks bijeen. Om elkaar te bemoedigen en te steunen.

Ook vanavond willen wij het door Jezus ingestelde teken stellen.

Daarom vraag ik jullie allemaal een vierde beker wijn in te schenken. Dan komen wij met een schaal met matzes langs. Eet de matze nog niet o

De vierde beker

Zoals wij dikwijls hier delen met elkaar van brood en wijn, tekenen van leven en van samen, doen wij dat vandaag ook. Als gemeenschap hebben wij met elkaar onze verhalen gedeeld, ons lief en ons leed en een heerlijke maaltijd die met liefde is bereid.

We vieren dat wij geloven in de liefde van God die alle verstand te boven gaat en dat wij met vallen en opstaan die liefde ook leven, hier in Hoogkarspel, Lutjebroek en Westwoud.

We denken aan allen die de liefde niet kennen en niet weten wat gemeenschap is. We drinken op de wereld dat zij wat vriendelijker en herbergzamer mag worden, doordat wij en al die anderen geloven in de liefde en het laten stromen. Lachaim

Afronding gesprek

Kijk nog even of je elkaar nog iets toe wilt wensen en of alles gezegd is wat gezegd moest worden. Laat je hart spreken.

Danklied 793 Bron van liefde, licht en leven
Cantorij 1, Allen 2 en 3                                                                   Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door Uw hand elkaar gegeven,
door Uw vinger aangeraakt.
Laat ons op Uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet,
dat wij samen lachend lopen,
in Uw grote bruiloftsstoet.
Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind.
Al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten,
Gij, Gij laat ons niet alleen.Bron van liefde, licht en leven,
laat Uw vreugde in ons zijn,
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen,
zó dat zelfs de dood niet scheidt,
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Woord van dank aan de leden van de Kleine Cantorij, Manny en Toos, Rom en Peter

Dank aan Irma en Jetze, Joka, Loes, Jaap, de koks van vandaag en aan Margreet en Jos

Zegen voor jou

Ga maar in vrede en liefde

Besef dat jij het bent die de liefde vorm mag geven,

Voel je gezegend met de Liefdevolle en met elkaar

En ga op naar Pasen om op te staan

Elke dag weer.

Gezongen Amen

De Kleine Cantorij bestaat vandaag uit Manny de Greeuw, Toos en Rom Maatjens en Peter van Troost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *