Paasviering 2018

Liturgie van de

 Paasviering van de Protestantse Gemeente

 Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud

 op 1 april  2018

 Thema : Onvoorwaardelijke Liefde

 

 

Zang: Marleen Kunst en Mieneke Boots-Verhoef

Organist: Renee Campfens

Voorganger Ds. Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Wilma van Ophem

Zang ‘Morning has broken’

 

De kleine en de grote Paaskaars wordt binnengedragen

 

Welkom door Tineke

 

Allen Openingslied (staande) 624: 1, 2 en 3

 

Opening (staande)

Op deze dag van blijdschap en vertrouwen in de toekomst zijn we bij elkaar om het Paasfeest te vieren.

In het licht van de nieuwe Paaskaars mogen wij het nieuwe begin vieren, nieuw leven.

In de liefde van God, in de verschijning van Jezus en met de inspiratie en troost van de Geest verheugen wij ons en laten de lach weer klinken.

Amen

 

Allen Lied 650: 1, 2, 4 en 7

Renske zingt

Het is sinds de Middeleeuwen een goede gewoonte om met Pasen een mop te vertellen, een paasgrap. De risus paschalis heet dat in de traditie. We vertellen een grap om vandaag de lach het te laten winnen van de ernst. .                                

1. Eiraadsel:     Waarom kan een ei niet bevriezen?… Omdat er een dooier in zit!

2. Math-ei-matisch:     De juf vraagt aan Stijn: “Als ik 2 paaseieren op tafel leg en jij legt er 3 bij, hoeveel eieren paaseieren hebben we dan samen?”. Waarop Stijn antwoordt: “Maar juf, ik kan helemaal geen eieren leggen, laat staan paaseieren!”

3. 2 eieren spreken met elkaar: Het ene ei vraagt aan het andere ei: “Hé! Hoe is het tegenwoordig met je vader?”. Antwoordt het andere ei: “Goed, hij is nu advocaat!”

Kindertijd: gesprekje over onvoorwaardelijke liefde en dieren

 

Inleiding op de viering

Pasen voelt als een opluchting, even de zwarigheid de deur uit. Het lijden en de dood zijn iets minder nadrukkelijk aanwezig, behalve natuurlijk als het in je eigen leven aan de orde is.

We mogen het verhaal van de opstanding lezen, een wonderlijk verhaal met een diepe betekenis en ook een prachtig gedicht van Hein Stufkens uit zijn laatste bundel ‘Geef het licht eens door’

Als je dat gedicht tot je door laat dringen, dan wordt het vanzelf licht van binnen.

We vieren Pasen onder het thema ‘Onvoorwaardelijke liefde’, het thema waarmee we ook tijdens de Seideravond hebben gestoeid.

Laten we er een mooie en feestelijke viering van maken met elkaar.

 

 

Viering van het woord

Lezing Johannes 20 :1-18 over Opstanding

Maria komt bij het ​graf

Na de ​sabbat, op zondagochtend, ging Maria uit Magdala naar het ​graf. Het was heel vroeg in de ochtend, het was nog donker. Toen ze bij het ​graf​ kwam, zag ze dat de steen voor het ​graf​ weggehaald was.

Maria rende weg, naar Simon ​Petrus​ en de ​leerling​ van wie ​Jezus​ veel hield. Ze zei tegen hen: ‘De ​Heer​ is weggehaald uit het ​graf! En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

Meteen gingen ​Petrus​ en de andere ​leerling​ op weg naar het ​graf, ze renden erheen. De andere ​leerling​ liep sneller dan ​Petrus, en was het eerst bij het ​graf. Hij keek naar binnen en zag de doeken liggen. Maar hij ging het ​graf​ niet in.

De ​leerlingen​ kijken in het ​graf

Kort daarna kwam ook Simon ​Petrus​ bij het ​graf. Hij ging wel naar binnen. Hij zag de doeken liggen, ook de doek die om het hoofd van ​Jezus​ gezeten had. Die lag niet bij de andere doeken, maar apart, netjes opgerold.

De andere ​leerling​ ging nu ook het ​graf​ in. Toen hij de doeken daar zo zag liggen, geloofde hij dat ​Jezus​ was ​opgestaan.

In de ​heilige​ boeken stond al dat ​Jezus​ moest opstaan uit de dood. Maar dat hadden de ​leerlingen​ nog niet begrepen.

Toen gingen ​Petrus​ en de andere ​leerling​ terug naar huis.

Maria ontmoet ​Jezus

Maria bleef huilend bij het ​graf​ staan. En terwijl ze huilde, keek ze naar binnen in het ​graf. Daar zag ze twee ​engelen​ in witte ​kleren. De ​engelen​ zaten op de plaats waar het lichaam van ​Jezus​ gelegen had. De één zat aan het hoofdeind, de ander aan het voeteneind. De ​engelen​ vroegen haar: ‘Waarom huil je?’ Maria zei: ‘Mijn ​Heer​ is weggehaald uit het ​graf. En ik weet niet waar hij naartoe gebracht is.’

Toen ze dat gezegd had, draaide ze zich om. Ze zag iemand staan. Het was ​Jezus, maar Maria wist niet dat hij het was. Jezus​ vroeg aan haar: ‘Waarom huil je? Wie zoek je?’ Maria dacht dat het de tuinman was, en zei: ‘Meneer, hebt u soms mijn ​Heer​ uit het ​graf​ weggehaald? Vertel me dan waar u hem naartoe gebracht hebt! Dan kan ik hem meenemen.’

Jezus​ zei tegen haar: ‘Maria.’ Maria ging naar hem toe en zei: ‘Rabboeni!’ Dat is Hebreeuws en het betekent: mijn meester. Maar ​Jezus​ zei tegen haar: ‘Houd me niet vast, want ik moet ​omhooggaan​ naar de Vader. En jij moet aan mijn vrienden gaan vertellen dat ik gezegd heb: ‘Ik ga omhoog naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Ik ga naar mijn God, die ook jullie God is.’’

Toen ging Maria uit Magdala naar de ​leerlingen. Ze zei tegen hen: ‘Ik heb de ​Heer​ gezien!’ En ze vertelde alles wat ​Jezus​ tegen haar gezegd had.

Zang ‘I don’t know how to love him’

 

Gedicht                                    Hein Stufkens uit ‘Geef het licht eens door’

Jij die uit licht geboren bent

van oorsprong af door God gekend,

jij bent een kostbaar instrument,

jij draagt de mooiste dromen.

 

Wees onverkort je dromen trouw

en zo ook onze droom van jou:

dat liefde je bewonen zou

en licht in jou zou stromen.

 

Overweging

Onlangs was ik bij een vriendin die 3 jaar geleden haar partner heeft verloren. Ik had de uitvaart geleid, dus het contact tussen ons daarover was heel intens.

Zij vertelde mij over het plotselinge overlijden van haar moeder. Zij zei: “Ik voelde me zo verlaten op het moment dat mijn moeder overleed….

Allebei de mensen weg, die er echt helemaal voor míj waren”

Ik zag dat het haar diep had geraakt en dat is niet zo’n wonder. Daar kunnen wij ons veel bij voorstellen.

Je levenspartner verliezen die er was vóór jou en met jou én dan je moeder die altijd even belde hoe het was, hoe het ging.

Dit gaat over ‘onvoorwaardelijke liefde’, dacht ik, dit is de liefde die in 1 Corinthe 13 wordt omschreven.                                               En ik citeer uit de nieuwe vertaling van Huub Oosterhuis:

“Liefde is ruimte geven,
Tijd laten, goedheid, geduld.
Liefde is niet kleinzielig,
Jaloers, hebzuchtig.
Liefde laat zich niet gelden,
ijdel, grof, ongenaakbaar.
Wie liefheeft
is niet belust op zichzelf.

Liefde wordt niet verbitterd,
Liefde vindt niets onvergeeflijk.
Onrecht maakt haar niet gelukkig,
Waarheid maakt haar gelukkig.

Liefde houdt stand tegen alles:
Telkens weer gelooft zij,
Alles verdraagt zij,
Altijd opnieuw vol hoop.
Nooit bezwijkt de liefde.

Die liefde is niet benepen of benauwd,

zij geeft ons ons leven in vrijheid en omringt ons …..”

 

We spraken erover tijdens onze laatste Seideravond op Witte Donderdag. Dikwijls in de gesprekken kwam naar voren dat in de liefde tussen ouders en kinderen

zo iets kan gebeuren.

Eén van de jongeren in de kerk sprak juist op die bijzondere avond tegen zijn ouders uit dat hij had ervaren dat zijn ouders hem altijd onvoorwaardelijk hebben liefgehad, zijn hele leven lang. Een ontroerend moment voor allen aan tafel en niet in de laatste plaats voor de ouders zelf.

Aan een andere tafel vertelde een jonge vrouw, zelf ook moeder tegen haar moeder, dat voor haar onvoorwaardelijke liefde speelt naar haar kinderen en naar haar ouders. De moeder in kwestie was er niet zo zeker van hoe het zat met haar en haar kinderen én de onvoorwaardelijke liefde . Maar ze zei ook: “ik weet eigenlijk niet precies wat het is”

 

Wat is dan die liefde waar het in het Evangelie en in de brief van Paulus over gaat.

Het is niet gladjes en gepolijst, het is een stevige liefde voluit en eerlijk.

Het is liefde die gericht is op waarheid en bestrijden van onrecht, vergevingsgezind en verdraagzaam.

Om dat te bereiken in de wereld vertelt Jezus hoe hij wil dat er van hem wordt gehouden door zijn geliefden.

 

Maria herkent hem in de tuin aan zijn stem als hij haar naam uitspreekt: “Maria” En zij zegt dan:”Mijn meester”

Maria wil hem vasthouden in de tuin, ze wil hem letterlijk vastpakken en ze roept ‘mijn meester’. Hij is van haar, ze heeft hem weer bij zich, maar Jezus zegt: “Houdt mij niet vast, want ik heb andere dingen te doen….ik moet opgaan naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is”

Ze was op zoek naar zijn dode lichaam en nu verschijnt hij haar in een andere gedaante. In een sneltreinvaart moet zij omschakelen en de leerlingen ook….

Een innerlijk proces van verwarring en herkenning vind plaats. Dat is wat er is: liefhebben is ook loslaten, weten dat jouw plek gewaarborgd is, maar dat je niet altijd boven op elkaar hoeft te zitten om dat te weten.

 

Allerlei voorbeelden komen bij mij boven:

  • Onvoorwaardelijke liefde is ‘er zijn’ als het nodig is, zoals de kinderen die tegen hun vader zeggen: als je een nier nodig hebt, krijg je hem van mij.
  • Klaarstaan om te helpen, zelfs om je leven te geven voor een ander zoals die franse politieman die de plaats innam van een gegijzelde en die uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed.

Als we er over na gaan denken, weten we uit ons eigen leven vast ook voorbeelden van zo’n grote en belangeloze liefde.

En natuurlijk kunnen wij als mensen niet altijd zó liefhebben, we hebben in onze persoonlijkheid onze beperkingen, onze blinde vlekken.

Maar als je het gedicht nog een keer leest, weet je dat je in potentie wel beschikt over die mogelijkheid van onvoorwaardelijke liefde.

Jij bent uit licht geboren, jij bent van oorsprong af door God gekend, misschien wist je het niet, jij bent een kostbaar instrument.

En wat doe je met een Stradivariusviool, daar ben je heel zuinig op en die draag je overal zelf mee naar toe.

Dus wees ook zuinig op jezelf en op je talenten en je mooiste dromen. Blijf ze trouw, doe er wat mee, laat ze niet wegzakken met de moed die je soms in de schoenen zakt als het leven niet zo wil als jij zou wensen.

 

En wat bijzonder dat anderen ook een droom over jou hebben: dat liefde je bewonen zou en licht in jou zou stromen. Dat besef je vaak niet, dat je je alleen maar hoeft te openen naar de ander om die droom te leren kennen.

 

Gisteren voelde ik dat even tijdens de Noorderland-huisviering, toen pastor Mariet Vet mij bemoedigend toeknikte en later zei dat ik de dingen toch zo mooi kan zeggen. Het was mijn laatste Oec. Paasviering en dat maakte mij wat weemoedig en kwetsbaar.

En dan vertelt de ander haar droom van jou.

Wat een kostbaar moment! Wat een rijkdom!

 

Hebben mensen aan jou wel eens hun droom van jou vertelt? En wat vond je daarvan?

 

Pasen is hét moment om ons leven te spiegelen aan het leven van Jezus van Nazareth die zich met huid en haar overgaf om met alle liefde die hij in zich had het leven te laten overwinnen over de dood.

Jezus van Nazareth die de Liefde zelf is en die ons nog steeds laat opstaan, elke dag weer, om jaloezie en hebzucht, verbittering en wantrouwen van ons af te schudden. Wat een geschenk en wat een zegen!

Amen

 

Zang ‘Tot je mijn liefde voelt’

 

Geloofsbelijdenis

Ik besef, dat ik niet alleen sta,

waar ik ook leef.
Dat bij mij en bij jou
macht en onmacht is,

dood en leven, aan mijn kant en jouw kant.

Ik erken, dat we elkaar kwetsen en gekwetst worden.

Ik weet dat er moed voor nodig is

dit te aanvaarden.
Ik geloof in de vrijheid,

in de vrede voor ieder mens,
ook al moet er nog veel gebeuren.
Ik geloof dat er één is,

die groter is dan ons hart,
en ons het eerst heeft liefgehad.
Ik geloof, dat hij uit liefde voor ons

mens geworden is, net als wij mensen,

geleden heeft en is gestorven.
Ik geloof dat wij elke dag weer mogen opstaan
met hem als voorbeeld.

Ik geloof dat wij in de liefde en in de kracht van de God van levenden verder mogen gaan.
Amen.

 

 

Zang ‘Als de liefde niet bestond’

 

Viering van het delen

 

Acclamatie 368d afwisselen met de  gebeden

 

Stil gebed

 

We bidden voor

Eeuwige,

We bidden voor de jonge mensen in onze dorpen, dat zij de moed en de spirit vinden om hun leven te leven, elkaar te ontmoeten en hun weg te vinden op school en in werk waar ze blij van worden.

Wij bidden voor de ouderen die last krijgen van ziek en zeer, van de dingen die minder worden.

Wij bidden om steun en verlichting door hen die hen omringen en  dat zij nog kunnen genieten van de vreugdevolle ogenblikken met kinderen en kleinkinderen

 

Barmhartige,

Wij bidden voor de armen in de wereld, mensen van wie het kleine beetje dat zij hebben, nog geroofd wordt. Wij bidden om een dak boven hun hoofd, eten, medische zorg en onderwijs. Wij bidden om steun voor de ontwikkelingswerkers die elke dag bezig zijn met de verbetering van hun levensomstandigheden.

 

Krachtige en Tedere,

Wij bidden voor hen die ziek zijn, hen die in rouw verkeren. Wij bidden voor Jan Posch, zijn gezin en naaste familie. Hij en zijn omgeving hebben een lange weg van herstel te gaan en dat kost veel energie.

Wij bidden voor Rein en Hanneke Frima, we noemen hun namen zodat zij toch in ons midden zijn ook al zijn ze nog niet in staat om hier te komen.

We bidden voor Dick Oud, voor de behandeling die na Pasen gaat starten, moge aan hem en Bertha nog vele jaren samen gegeven worden bovenop de 50 jaar die ze al hebben gehad.

Wij bidden voor Marleen die een nieuwe toekomst tegemoet gaat als zwemjuf in Hoogkarspel, geef haar de kracht om de overstap goed te maken ook al brengt dat onzekerheid met zich mee. Maar haar dromen komen waar, dat weten we.

 

 

 

Dank je wel

Krachtige en Tedere,

Wij danken voor de liefde en de zorg die wij van elkaar en van andere mensen ontvangen.

Wij danken voor de aandacht en de warmte van familie om ons heen.

Dankbaarheid welt op als we in de mooie natuur zijn, als we om ons heen kijken in dit prille voorjaar met al de bollen die uitkomen en de lammetjes die buitelen in de wei.

En wij zijn dolblij dat we in vrijheid leven, dat we genoeg te eten en te drinken hebben, een veilig thuis en lieve mensen om ons heen.

Dank voor het licht en de liefde die op deze dag van Pasen tot ons komt.

 

Onze Vader

 

Mededelingen en Collecte voor diaconie:St.Epafras en kerk

                         Tijdens de collecte zang ‘Omarmen’ van Blöf

 

Allen Slotlied (staande) 634 : 1 en 2

 

Zegen voor jou (staande)                                                               

Ga in de kracht die je gegeven is
in eenvoud
in vrolijkheid
in vriendelijkheid
op zoek naar liefde
en de Geest zal met je gaan

Gezongen Amen, amen, amen

 

Zang ‘Mag ik dan bij jou?’

 

Wij wensen jullie allen een gezegend Pasen toe en heb lief!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *