Jubileumviering 15 april 2018

Liturgie van de viering van

de Protestantse Gemeente Hoogkarspel-Lutjebroek

op 15 april 2018

 

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Wouter Kunz

Diaken: Jaap Klasen

m.m.v. het Gelegenheidskoor o.l.v. Tineke Broers Orgel: Renee Campfens

 

Het koor zingt         ‘t Is good, Lord, to be here’ (1, 2, 3, en 5)

Welkom door ouderling

Samenzang                  openingslied 280: 1, 2 en 3 (staande)

  1. De vreugde voert ons naar dit huis, waar ’t woord aan ons geschiedt.

God roept Zijn naam over ons uit en wekt in ons het lied.

2. Dit huis van hout en steen, dat lang, de stormen heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebeden hangt, van wie zijn voorgegaan.

3.Dit huis dat alle sporen draagt van wie maar mensen zijn, de pijler die het alles schraagt, wilt gij die voor ons zijn?

 

Opening (zo mogelijk staande)4Samenzang                  lied 280: 4 t/m7

4. Zal dit een huis, een plaats zijn waar, de hemel open gaat,

waar Gij ons met Uw eng’len troost, waar Gij U vinden laat.

5. Onthul ons dan Uw aangezicht, Uw naam, die mét ons gaat en heilig ons hier met Uw licht, Uw voorbedachte raad.

6. Vervul ons met een nieuw verstaan van’t woord, waarin Gij spreekt en reik ons zelf als leeftocht aan het brood, dat Gij ons breekt.

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd, maar blijven zal de kracht,

die wie hier schuilen verder leidt, tot alles is volbracht.

 

Kindertijd

Inleiding op de viering

Viering van het woord

Samenzang                  lied 281: 1, 3, 5 en 6

1. Wij zoeken hier uw aangezicht God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

3. Ontvlam in ons en vuur ons aan! Getroost zullen wij verder gaan: Kyrie eleison!

5. Wanneer het donker ons verrast, houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!

6. Het lied van wie zijn voorgegaan zet ons vandaag tot zingen aan: Amen. Hallejuja!

 

1e Lezing                          Leviticus 25: 1-13

Het zevende jaar

De Heer zei op de berg Sinai tegen Mozes: ‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten: ‘Over een tijd komen jullie in het land dat ik, de Heer, aan jullie zal geven. In dat land moet de grond telkens in het zevende jaar rust krijgen. Dat jaar is voor mij bestemd.

Zes jaar lang mogen jullie werken en oogsten op jullie akkers en in jullie wijngaarden. Maar in het zevende jaar moet je de grond rust geven. Het is een heilig jaar, ter ere van mij. Je mag dan beslist niet zaaien op je akker of werken in je wijngaard.

Wat er dan vanzelf op je land opkomt, mag je niet oogsten. Want je moet de grond dat jaar rust geven. Maar iedereen mag wel eten van wat er op het land groeit. Ook je slaven en slavinnen, je knechten, en de vreemdelingen die bij je wonen, mogen eten wat er vanzelf groeit. En hetzelfde geldt voor je koeien, je schapen en je geiten, en voor alle andere dieren.

Het vijftigste jaar

Telkens in het zevende jaar moeten jullie de grond rust geven. Dat moet zeven keer gebeuren. Na de zevende keer, dus na 49 jaar, volgt er een bijzonder jaar. Dat vijftigste jaar is een heel heilig jaar. Het begint op de tiende dag van de zevende maand, dus op Grote Verzoendag. Dan moet er in het hele land hard op de trompet geblazen worden.

In dat jaar geldt: schulden hoeven niet terugbetaald te worden, en alle slaven mogen terugkeren naar hun eigen grond en naar hun familie. Het is een heilig jaar.

Jullie mogen ook in dat vijftigste jaar de grond niet bewerken. Je mag niet werken of oogsten op je akkers en in je wijngaarden. Want het is een bijzonder jaar, een heel heilig jaar. Jullie mogen alleen eten wat er vanzelf op je akkers groeit. En in dat jaar moet iedereen terug kunnen keren naar zijn eigen grond.

Het koor zingt         ‘For the beauty of the earth’, (1, 2 en 4)

2e Lezing                          gedicht uit de ‘de Veerman’ // J. Dijkstra

er is feest op het marktplein

het leven spat uiteen

als het schuim van de golven en lacht onstuimig

op de kusten van het al

ik verdrink in muziek

en dans en zing uitgelaten

en dronken van blijdschap

terwijl de sterren schijnen

danst het leven

en vergeet een moment

de niet te stillen pijn

dovende vonken op het marktplein te zijn

 

Overweging

 

Het koor zingt         ‘Rejoice in the Lord alway’ // G.Rathbone

Geloofsbelijdenis

God, in de leegte zocht ik je

en heb ik je niet gevonden.

In de drukte heb ik je gezocht en ook daar was je niet. Toen keek ik in mijzelf,

daar zat je al te wachten

en alles was in jou

dus alles was in mij.

Je bent er!

Dat geloof ik.

 

Het koor zingt         ‘Great is Thy faithfulness’

 

Viering van het delen van gebeden en gaven

 

Stil gebed

 

Het koor zingt         de acclamatie 368f:

God van leven en licht, maak alles nieuw, Hallejuja.

(daarna zingen wij allen tussen de gebeden door dit lied)

Voorbeden

Dankgebed

Het Rijk der Hemelen //  Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is, een koninkrijk dat mijn huis is,

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook.

Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,

waar de wind in de bomen

en het vuur in huis

vergeving van alle schuld is,

zoals ook ik vergiffenis ben

voor dat stukje aarde

dat zonder mij braak zou liggen;

een plek die mij niet in verzoeking leidt; die mij verlost van angst. Amen

 

Mededelingen

Collecte voor diaconie en voor onze kerk Het koor zingt ‘Lord of the worlds above’

Samenzang                  slotlied 416: 1 t/m 4

  1. Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten,

in zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen voor jou met gezongen Amen (staande)

 

ontmoeting

onder het genot van een kopje koffie of thee met lekkers

en daarna een lekkere lunch samen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *