Liturgie van de Viering van Pinksteren op 20 mei 2018

Liturgie van de Viering van Pinksteren van

 de Protestantse Gemeentes van  Hoogkarspel-Lutjebroek en Westwoud en Binnenwijzend

 op 20 mei 2018

 ‘De Geest is beweging’

 

Voorganger: Ds. Marina Slot

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Marianne Soorsma

A capella koor Anima Mea

Orgel: Renee Campfens                           

 

Anima Mea zingt ‘In de Geest nabij’   Tui Amoris ignem, Taizé 14
Kom maar in de Geest nabij,
lichtend als vuur, in alles aanwezig,
kom maar in de Geest nabij,
spreidt jouw liefde over mij

 

Welkom door ouderling

Openingslied (zo mogelijk staande)  Een nieuw bruiloftslied

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,
zo wijd als licht, zo eeuwenoud,
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer en vuur te zijn,
om zout en zoet en zuur te zijn,
om mens voor een mens te zijn,
wordt allemens geboren.

Om water voor de zee te zijn,
om andermens een woord te zijn,
om niemand weet hoe groot en klein,
gezocht, gekend, verloren.
Om avond en morgenland,
om hier te zijn en overkant,
om hand in een and’re hand,
om niet te zijn verloren.

Opening (zo mogelijk staande)

In de gloed van het vuur van Pinksteren zijn wij hier bij elkaar in de Naam van de Eeuwige en Barmhartige die bij ons wil zijn,

en in de Naam van Jezus van Nazareth, onze hulp en onze broeder,

en in de Naam van de Geest die waait overal ter wereld waar mensen samen komen en vragen om troost en inspiratie. Amen

 

Lied 686: 1 t/ m 3

De Geest des Heren heeft

een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft

zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt

die koud zijn en versteend,

herbouwt wat is vernield,

maakt een, wat is verdeeld

Wij zijn in Hem gedoopt,

Hij zalft ons met zijn vuur.

Hij is een bron van hoop

in alle dorst en duur.

Wie weet vanwaar Hij komt,

wie wordt zijn licht gewaar?

Hij opent ons de mond

en schenkt ons aan elkaar.

 

De Geest die ons bewoont,

verzucht en smeekt naar God,

dat Hij ons in de Zoon

doet opstaan uit de dood.

Opdat ons leven nooit

in weer en wind bezwijkt,

kom, Schepper Geest, voltooi

wat Gij begonnen zijt.

Kindertijd                                                                                         

Renske vertelt dat zij drietjes gedoopt worden en we praten over elkaar verstaan, begrijpen

Inleiding op de viering

Fijn dat we wij bij elkaar zijn op deze mooie Pinksterdag.

En dat de Geest met ons en in ons is, dat is ons beloofd.

Die helper die ons is toebedacht en die op een dag in de wereld is gekomen en als een lopend vuurtje door de wereld gaat. Troost, inspiratie, liefde, kameraadschap, allemaal tekenen van Gods aanwezigheid in die bijzondere verschijning die voor ons soms lastig te herkennen is.

We zullen straks zoeken naar de betekenis van Pinksteren voor ons leven nu, zoals we altijd doen hier met elkaar.

Geniet van de muziek, de woorden en de klanken, geniet van elkaar en van de geestkracht die in je is en mag groeien zolang als je leeft.

 

Anima Mea zingt ‘Gesuis als de wind’

Zeg, voel jij het ook… die stille kracht,
die zich liefdevol verbindt
als de adem van de wind,
die kalm en geduldig op je wacht.
Heb je ’t echt nog niet gemerkt?
Geloof het maar, dat het stilaan in je werkt.
In een gesuis als de wind,
wakkert zacht de Geestkracht weer aan,
helper door God toebedacht, in het leven.
Die zich nabij je bevindt
en voortdurend met je zal gaan,
die werkzame stille kracht, ons gegeven.

Zeg, voel jij het ook… die warme wind,
die subtiel van binnenuit,
zachtjes tintelt op je huid,
die diep in jouw hart zijn oorsprong vindt.
Heb je ’t echt nog niet gemerkt?
Geloof het maar, dat het stilaan in je werkt.

In een gesuis als de wind,
wakkert zacht de Geestkracht weer aan,
helper door God toebedacht, in het leven.
Die zich nabij je bevindt
en voortdurend met je zal gaan,
die werkzame stille kracht, ons gegeven.
Viering van het woord

1e Lezing Handelingen 2: 1- 4 De komst van de heilige Geest

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven.

 

Anima Mea zingt ‘Bezieling’

Voed mijn ziel,
raak mij aan,
laat jouw Geestkracht
in mij verdergaan.

Geef jouw woord,
spreek mijn taal,
laat jouw waarheid mij overkomen,
naar binnen stromen in mijn verhaal.

 

2e Lezing Joel 3: 1-2

De Onnoembare zegt: ‘Daarna zal ik aan alle mensen mijn geest geven. Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen, en zelfs aan slaven en slavinnen. Aan alle mensen zal ik mijn geest geven. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken.

Overweging

Als je nu door de natuur wandelt, fiets of autorijdt, komen de blaadjes en de zaadjes je overal tegemoet: de bomen laten hun veelbelovende lichte vracht los terwijl ze veelal rijk in bloei staan.

Alles beweegt, dwarrelt, vlindert om je heen en als je net je stoepje hebt geveegd, kan je gelijk weer opnieuw beginnen.

En natuurlijk blaast de wind nog eens extra mee om alles ver te verspreiden zodat ergens weer iets nieuws kan groeien. Op een plek waar je het niet verwacht, waar je dan zomaar volgend jaar langs loopt en zegt: o, hier groeit nu ook die bloem, die plant die bij ons in de tuin staan.

Zou het zo ook met de Geest gaan? Die blaadjes en zaadjes kan je zien, voelen, ruiken, maar de Geest is voor ons onzichtbaar. De Geest is om ons heen en in ons en we weten soms niet eens wat zij in ons teweeg brengt. De profetie Joël citeert God die zegt dat de Geest aan ons allen is gegeven.

Aan mannen en vrouwen, aan oude en jonge mensen, en zelfs aan slaven en slavinnen. Dat was bijzonder in die tijd, want slaven en slavinnen hadden niks in te brengen. Zíj krijgen hiermee óók betekenis.

Geslacht, leeftijd, rang of stand doet er niet toe.

“God zegt: Aan alle mensen zal ik mijn geest geven. Dan zullen ze dromen krijgen en als profeten spreken”

Nu hebben we allemaal wel eens onze dromen, onze visioenen, en we leven in de hoop dat ze uit zullen komen, dat we weer beter worden, dat we weer goed kunnen lopen, dat onze kerk weer bloeiend verder mag gaan.

Dromen, dat onze kinderen en kleinkinderen het goed kunnen redden in deze wereld, dat onze vrienden nog een tijdje bij ons in de buurt blijven. Dat de macht van het geld wordt doorbroken op aarde en dat er vrede komt waar nu nog oorlog is. Dat mensen van allerlei slag met elkaar door een deur kunnen en dat er niet steeds ruzie, conflicten en geweld is in de samenleving.

In één adem met die dromen noemt de profeet, dat we als profeten mogen spreken.

Wat is dat als een profeet spreken: een profeet heeft een directe relatie met God, een profeet spreekt rechtuit, direct, wat fout is, is fout en wat goed is, is goed. Niet te veel gelul er om heen. Een profeet geeft advies aan God en aan mensen. God, als je nou dit doet, spaar je dan ook de mensen die onschuldig zijn ? En mensen, als jullie dit gedrag blijven vertonen, gaat het slecht met jullie en met de wereld aflopen.

Soms zouden we wel eens willen dat er een profeet kwam die ons de weg wees en nu zegt Joel:

Als de Geest je is gegeven, zal je dromen krijgen en spreek je als een profeet.

Dat betekent dat wij allemaal zoals we hier zitten de stem van God horen en mogen verstaan, dat we met God kunnen spreken. Dat we over verleden, heden en toekomst een richting meekrijgen, een richting van gerechtigheid en liefde. Dat wij onszelf en anderen op het rechte spoor mogen houden.

Dat we dingen te weten komen die we nog niet kunnen weten. En dat is zo apart, want we weten veel meer dan we denken. We krijgen zoveel ingefluisterd, maar hebben dat dikwijls al gerubriceerd als niks, onzin, gevoeligerigheid op niks af.

Dromen en visioenen mag je durven verstaan, durven horen. De taal van je hart en je gevoel mag je leren verstaan. Soms krijg je wijsheid en kennis anders aangereikt dan anders.

Het oordeel zit vaak in onszelf en niet in de Geest die waait waarheen zij wil. De Geest brengt ons in beweging, de Geest is de beweging zelf!

Zij is er als wij met 2 of 3 in Gods Naam bij elkaar zijn.

Nu dus, hier is de Geest onder ons aanwezig. We hoeven er niet eens om te vragen.

En ik persoonlijk geloof dat het veel vaker voorkomt dan je denkt, want de Geest is niet alleen in de kerk voor kerkmensen, de Geest is overal waar mensen zijn, aanwezig.

In ons samenzijn rond vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen kan je die bijzondere verschijning van God aantreffen.

In een popsong of een gedicht, in een kunstwerk of een lied dat ons raakt, worden we met elkaar verbonden.

In alle tijden zijn er mensen die nieuwe woorden vinden om ons te raken.

De Geest zet ons in vuur en vlam en wijst ons andere wegen dan de meest voor de hand liggende.

Als de Geest in ons is, is alles mogelijk, zijn we verbonden met onszelf en met onze medemens op een bijzondere manier. En wellicht voelen we ook die goddelijke verbinding met de Eeuwige die ons nabij is.

De Geest is hier en nu, het Pinkstervuur is ontbrand, de tongen komen los, we verstaan elkaar en komen in beweging.

Amen

 

Anima Mea zingt ‘Sterker dan de wind’
Als de ruis van de wind soms wordt opgelaaid,
een hevig geraas in je stuwt,
wees er dan van bewust dat het over-waait,
voor je ’t weet is de storm weer geluwd.

Vertrouw op zijn woord,
de Geest drijft je voort
op de adem van de wind.

Vertrouw, vertrouw de Geestkracht in jou,
die sterker dan de wind, een nieuwe weg begint.

 

Gedicht ‘Dromen’ van Wilma van Ophem

 

Viering van het breken en delen

 

Anima Mea zingt als Tafellied ‘Veni, Veni’

Laat ons zoeken, allerwegen
naar de oorsprong van ons bestaan,
die als Godsbron in ons midden
als een vriend met ons mee wil gaan.

Kom gerust naar binnen
en ga op zoek naar hem,
in de stilte van je hart
weerklinkt een zacht stem.
Veni, veni, veni, veni,
veni Sancte Spiritus.
Veni, veni, veni, veni,
veni Sancte spiritus.

Laat ons zoeken, allerwegen
naar verhalen die verder gaan,
van een Mens die brood ten leven
als een vriend met ons deelt, voortaan.

Kom gerust naar binnen… etc.

Laat ons zoeken, allerwegen
naar een Geestkracht in ons bestaan,
die ons steeds zal blijven sterken
als een vriend die nooit weg zal gaan.

Kom gerust naar binnen…

 

Tafelgebed

Rond deze tafel zijn wij verzameld

om te gedenken wat Jezus ons leerde:

Brood en wijn te zijn voor elkaar.

 

Hij gaf het voorbeeld

toen hij voor het laatst samen met vrienden

brood brak en deelde,

wijn schonk en rondgaf,

zeggend dat hij het was

die werd gegeten en gedronken.

 

Zijn voorbeeld willen wij volgen

met het brood als teken van liefde,

met de wijn als teken van leven.

Nu, hier, samen.

 

Uitnodiging

Ooit eens brak Jezus van Nazareth het brood en schonk de wijn voor zijn vrienden, zijn leerlingen.

Op een dag als vandaag met de Geest in ons midden, mogen we ervaren dat wij als vrienden, als mensenkinderen bij elkaar zijn en dat we elkaar mogen steunen, helpen.

Wij willen vandaag ook delen van brood en wijn, tekenen van leven en van samen.

Wij willen delen omdat wij het leven willen delen met elkaar als gemeenschap. Als mensen die zoeken naar de Waarheid, naar een weg van Liefde, Vrede en Gerechtigheid. Moge de Geest ons bewegen en bewogen maken.

                                                 

Breken en delen

Orgelspel

 

Intenties

Jan Posch, Wij  bidden voor Jan Posch en zijn  gezin, hij gaat steeds kleine beetjes vooruit maar er zijn nog problemen op te lossen voor de artsen, omdat zijn rechterheup zo beschadigd is; hij gaat wel veel naar buiten in de rolstoel en Esther zegt, Jan wordt weer steeds meer Jan. Hij gaat zich ook weer met de zaak bemoeien.

Johan, wij bidden om beterschap, want het gaat nog niet zo goed en voor kracht voor Johan en Tineke,

Rein en Hanneke, voor hen die al zolang strijden tegen ziekte en voor een menswaardig en liefdevol leven met hun kinderen en kleinkinderen,

Maria de Jong- van Kampen van de Kosterij, buurvrouw van Lies en Cor, voor haar zielenrust en voor haar gezin en familie om steun

 

Wij bidden voor het kindje in onze familie dat zo klein is en nog geboren moet worden. We bidden voor de ouders voor wie het zo spannend is of hun kindje gezond en wel ter wereld mag komen. En voor de familie er om heen.

 

Wij bidden in stilte voor allen die ziek zijn, die steun nodig hebben omdat ze een geliefde dreigen te verliezen

 

Stil gebed

 

Voorbeden

Barmhartige God, wij bidden voor hen die de geestkracht missen om verder te leven, wij bidden voor de zieken, de kwetsbaren van lichaam en geest.

Geef ze kracht en geduld om te dragen wat in het leven op hen af komt.

Liefdevolle, wij bidden voor onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen, voor het volgende geslacht en verder. Dat zij in liefde hun levensweg mogen gaan.

Dat zij op hun pad de Geest als gids mogen ervaren,

gelovig of niet is er altijd het kompas van binnen dat richting geeft. De goede richting vaak!

Goede God,

Gebed voor de wereld. Voor nabestaanden van de Cubaanse vliegramp, voor de inwoners van Venezuela die de armoede zo schrijnend aan den lijve ervaren.

Wij bidden voor Zuid-Soedan, het land dat in al jaren in een burgeroorlog is verwikkeld. Vrienden van mij hebben daar gewoond en het is verschrikkelijk hoe mensen elkaar naar het leven staan. De bisschop Paride Taban heeft deze week de Four Freedom Award gekregen voor zijn niet aflatende werk voor de vrede in zijn land. Al in 2005 heeft hij Peace Village, vredesdorp opgericht met steun van Pax Christi en organiseert programma’s om jonge strijders van rivaliserende stammen met elkaar in contact te brengen. Een Pinksterboodschap waarmee hij de vrede laat groeien op deze bijzondere plak. Moge zijn werk nog meer groeien en moge het vredesdorp uitgroeien tot een regio van vrede, een land van vrede.

 

Dankgebed

Lieve God,

Dank voor alle goede gaven aan ons toevertrouwd, dank voor geloof en vertrouwen in benarde tijden,

Dank voor liefde ons gegeven, ook al hebben we soms het gevoel dat wijzelf niet veel meer te geven hebben.

Dank voor de windvlaag van de Geest, die ons uittilt boven ons bestaan, ons bestaan dat soms beperkt en begrensd lijkt. In de stroom van uw liefde voelen we ons gezien en gehoord, wijs u ons wegen die wij samen kunnen gaan.

 

Het Rijk der Hemelen                 Liselore Gerritsen

Onze Vader die in de hemel zijt

geef mij een plek op aarde waarvan de naam mij heilig is,

een koninkrijk dat mijn huis is,

een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven, waar dan ook. Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,

waar de wind in de bomen en het vuur in huis

vergeving van alle schuld is,

zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde

dat zonder mij braak zou liggen;

een plek die mij niet in verzoeking leidt;

die mij verlost van angst. Amen

 

Mededelingen en collecte voor diaconie en voor onze kerk

Anima Mea zingt tijdens de collecte ‘Doe ons verstaan’

Heer, spreek in alle talen,
doe ons uw woord verstaan,
dat wij, door uw verhalen,
weer verder kunnen gaan.

Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum,
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.

Sjung lovsâng alla länder,
och prisa Herrens namn,
sjung lovsâng alla länder,
och prisa Herrens namn.

 

Slotlied ‘Over de horizon’

Mensen wachten vol hoop, ergens over de horizon.
Mensen vragen waarom? Ergens over de horizon.
Overal om ons heen, heel de wereld rond.
Voor alle rassen en kleuren kan het wonder gebeuren
als de boodschap komt.
Mensen willen verstaan, ergens over de horizon.

Mensen wachten op vuur, ergens over de horizon.
Mensen zoeken geluk, ergens over de horizon.
Overal klinkt een stem, uit het verre land.
Er worden mensen gezonden naar de zieken, gewonden,
met een helpend’ hand.
Mensen arm en alleen, ergens over de horizon.

Mensen gaan hier vandaan, ergens over de horizon.
Om andere wegen te gaan, ergens over de horizon.
Mensen gaan naar elkaar, om een licht te zijn.
Om met hun woorden van troost, om met hun handen
vol brood, zo goed als God te zijn.
Mensen gaan weer op reis, ergens over de horizon.

 

Zegen voor jou (staande)

Moge de Geest bij je zijn alle dagen van je leven,

Moge de zon je zegenen
met haar milde stralen,

moge je helen,
licht zijn op je wegen,
je hart verwarmen
en bij ontij
een regenboog spannen
aan je horizon.

met Gezongen Amen

Anima Mea zingt ons naar de ontmoeting met elkaar met het lied ‘In de Geest nabij’

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *