Liturgie doop 11 juni 2018

Liturgie van de Doopviering van Renske, Marijn en Sara

 

in de Protestantse Gemeente van Hoogkarspel-Lutjebroek

 

Thema ‘Vlinders’

 

 Voorganger: Ds. Marina Slot

Orgel: Piet Beemster

Piano: Bo de Myttenaere

Ouderling: Tineke Hupkens

Diaken: Marianne Soorsma

Bo speelt vanaf 10.00 u The Opening van Philip Glass

 Welkom

 Openingslied  (samenzang staande)

Lied Wees van harte welkom 

                                     Vrij naar Coot van Doesburgh /Mel: Nu sijt wellecome

Wees van harte welkom

lieve alledrie,

kwetsbaar, klein en moedig,

en o zo, bemind.

 

Wees van harte welkom

in een wereld diep verward,

welkom in ons huis, ons leven, in ons hart.

Kom in ons hart.

 

Wees van harte welkom kleine zonnestraal,

zo’n levensgroot geschenk voor ons allemaal.

Wees van harte welkom als een vaste zekerheid,

blijk van pure liefde en vrede in de strijd.

Kom in ons hart.

 

Opening (staande)

Met grote blijdschap zijn we hier bij elkaar, met kleine en grote mensen in liefde bijeen om de doop te vieren van Marijn, Renske en Sara Guerain.

Onze Barmhartige en Tedere God is met ons en in ons, we leven hier in navolging van Jezus Messias en worden geïnspireerd door de Geest. Amen

 Inleiding op de doop

Het is zover, we zijn er helemaal klaar voor, we hebben een prachtig nieuw en tegelijk oud doopvont ontvangen uit het kerkje van Lutjebroek. Mooi opgepoetst en wel!

We gaan het inwijden omdat jij jouw kinderen wilt laten dopen Marinda, wat een feest alle drie tegelijk, Marijn, Renske en Sara. En ze zijn zo groot dat ze er natuurlijk hun eigen stem in hebben.  Want jullie willen ook zelf gedoopt worden.

We gaan jullie dopen met water, zout, olie en licht. Oude tekenen die al eeuwenlang bij dit ritueel horen.

De doop hier in de gemeenschap van Hoogkarspel-Lutjebroek heeft als betekenis dat je naam genoemd wordt in onze kring, dat je bij naam en toenaam wordt gekend door de Eeuwige en haar mensen.

Het betekent dat je bij ons mag horen, bij de mensen van onze kerken en bij de mensen van het dorp en van de wereld die van goede wil zijn en die geloven in een God die Liefde heet.

Marinda gaat ons eerst vertellen waarom ze haar kinderen in onze kring wil laten dopen.

En zij leest ook een gedicht voor…

Je hebt een peetoom en 2 peettantes gevraagd omdat zij belangrijk zijn voor jou en de kinderen, Marinda.

Peetoom van Marijn is opa Pieter Jong, peettante van Renske is tante Marloes van Ingen en peettante van Sara is buurvrouw en vriendin Marieke Vriend-van Bezooijen.

Ik mag hun doopwensen voorlezen.

Namens peetopa Pieter voor Marijn: 

Ik wens dat ik samen met (oma) Marianne nog vele jaren mag genieten van Marijn en natuurlijk ook van Renske en Sara

Namens peettante Marloes voor Renske:

Welkom in de wereld van alledag,
in het licht van de gele zon,
in het hart van de mensen,
in het blauw, het groen
van de wereld om je heen.

Dat je elke morgen
verwonderd mag zijn en dankbaar
voor het licht van de dag.
Dat je mag juichen
omdat je ogen zien, je benen lopen.
Dat je mag zingen, omdat je hart klopt.

Dat je mag lachen en genieten
van de kleinste en gewoonste
bloemen op je levensweg.
Welkom in deze wereld.
Begroet haar met wat in je is en maak haar mooi!

Namens peettante Marieke voor Sara

Ik wens je twee stevige voeten
Om door het leven te gaan
Ik wens je twee stevige handen
Om andere bij te staan
Ik wens je een mond
Om te lachen met vrienden die vrolijk zijn
Maar ook om mensen te troosten
Bij tegenspoed en pijn

Ik wens je twee heldere ogen
Om te zien wat kwaad is of goed
Dan zul je altijd weten
De weg die je volgen moet

Doopgesprek met de kinderen

Op 30 mei hebben we met elkaar het doopgesprek gevoerd bij jullie thuis. Ik heb een beetje verteld wat dopen inhoudt.

Dat jij zegt, ik wil erbij horen en dat wij zeggen je hoort bij ons. Dat je net zo’n mensenhelper wilt worden als Jezus was. Hij werd ook gedoopt met water in de rivier de Jordaan omdat hij erbij wilde horen en omdat hij daarna aan de slag kon gaan met zijn levensopdracht.

Je wordt gedoopt met zout omdat je voor ons een kostbaar en uniek mensenkind bent net zo kostbaar als het zout van de aarde vroeger was.

Je wordt gedoopt met olie, met mirre, zoals de koningen heel vroeger in het oosten omdat wij ons de koning te rijk voelen met jullie in ons midden. Ook Jezus kreeg toen hij geboren was van de wijzen uit het oosten mirre als geschenk. En je krijgt een mooie doopkaars met je naam erop, want dan weet je dat altijd weer het licht kunt aansteken  in je leven. Straks mag je dat samen met mama doen, maar later kan je het ook alleen, zelf doen.

En toen we dat allemaal besproken hadden, zei Renske wat volgens haar de doop betekende. God woont nu nog in je logeerkamer en als je gedoopt bent, woont hij in je hart.

Komen jullie met mamma naar voren om gedoopt te worden? En je naaste familie er om heen en peetoom en peettantes en alle kinderen mogen ook naar voren komen.

 

Doop met water, zout, olie en licht/vuur

Marijn Cornelis Guerain,

Renske Hendrika Guerain

Sara Andrea Marianne,

ik doop jullie hier temidden van de gemeenschap

van mensen van goede wil die geloven

in de Liefde hier en overal ter wereld,

ik doop je met het levende water

in de Naam van de Eeuwige Vader en Moeder,

de Zoon en de Heilige Geest

En met dit water stroomt ook de liefde bij je binnen.

Ik doop je met een beetje zout op je tong,

Zout ooit kostbaar goed,                                                                           een proefje van hoe je het zout der aarde mag zijn, hoe je de wereld mag opschudden met je aanwezigheid.

Je komt in een gemeenschap van mensen

die geloven dat het anders kan in de wereld.

Doe je mee? Wordt je ook een mensenhelper?

 

 

Ik zalf je met mirre, omdat we de koning(in)

te rijk zijn dat je er bent. Ik zalf je met olie om de zachtheid en de liefde in je leven te brengen. Ik zalf je voorhoofd om je denken te heiligen. Ik zalf je handen opdat ze liefde brengen en zegenrijk werk mogen doen in jouw omgeving.

Ik zalf je voeten opdat je wegen zult gaan die geluk en vrede brengen.

Ik geef je licht mee, opdat je weet hoe belangrijk het is om je levensweg letterlijk en figuurlijk te verlichten. Neem het mee en laat samen met je moeder anderen zien wat het verschil is tussen licht en duister. Laat je lach het leven verlichten.

Hier staan drie prachtige doopkaarsen met jullie naam erop in goud geschreven, je mag samen met Mamma Marinda om beurten het licht aansteken aan de paaskaars. Opdat jullie weten dat je met elkaar elke keer weer licht kunt maken, ook als je eens verdrietig of bang bent.

Het wordt altijd weer licht in jouw wereld.

 

We zingen Renske, Marijn en Sara toe lied 359 : 1, 2, 3 (melodie Ozewiezewoze)

Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.

Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

 

Lieve kleine Renske                   geschreven door Manny de Greeuw

Nu jij hier net gedoopt bent

Wees welkom in ons midden

Hier bij ons in de kerk.

 

Lieve kleine Marijn                      geschreven door Manny de Greeuw

Nu jij hier net gedoopt bent

Wees welkom in ons midden

Hier bij ons in de kerk.

 

Lieve kleine Sara                        geschreven door Manny de Greeuw

Nu jij hier net gedoopt bent

Wees welkom in ons midden

Hier bij ons in de kerk.

Doopkaart Marijn          Doopkaart Renske        Doopkaart Sara

Tineke deelt de doopkaarten uit en schrijft jullie in het grote doopboek en je mag met oma Marianne, de eikeltjes met je naam in de levensboom ophangen.

                       

De kinderen zingen een liedje Samen voor altijd van Marco Borsato

 

Viering van het woord

 

1e Lezing Psalm 8 : 4- 9

Ik kijk naar de hemel

die u hebt gemaakt.

Ik kijk naar de maan en de sterren

die u daar een plaats hebt gegeven.

En ik denk:

Een mens is niet belangrijk,

en toch denkt u aan hem.

Een mens is maar klein,

en toch vergeet u hem niet.

 

U hebt de mensen veel macht gegeven,

ze zijn bijna zo machtig als ​goden!

Ze mogen heersen over alles op aarde.

U hebt hun alles gegeven:

De schapen en de koeien,

alle dieren op het land.

Ook de vogels in de lucht

en de vissen in de zee,

alle dieren in het water.

 

Bo speel Traumerei van Robert Schumann

 

2e Lezing

De zomerwei des ochtends vroeg.

En op een zuchtje dat hem droeg

vliegt een geel vlindertje voorbij.

Heer, had het hierbij maar gelaten.

Uit: M. Vasalis, De oude kustlijn (2002)

Overweging

We hebben mooi gesproken tijdens de doop, een positieve start voor deze drie lieve kinderen die al zoveel hebben meegemaakt. En wat zijn ze welkom in ons midden samen met Marinda, van het begin af aan dat jullie in Lutjebroek je toevlucht zochten. Hier in de kerk was iedereen blij met jou en met je kinderen, er kwam weer leven in de brouwerij.

Kinderstemmetjes en geren door de gangen en dat is heerlijk in een gemeente van oudere mensen.

Vlindertjes vlinderden om ons heen en wat een feest is dat.

Dat was wat Marinda ook zo fijn vond, dat ze hier welkom is, dat ze met haar vragen altijd terecht kan en dat zij en haar kinderen ons veel geven.

Marinda vond als Thema ‘Vlinders’ toepasselijk voor vandaag. Je hebt gegoogled waar Vlinders voor staan en dat is voor liefde, rust en een nieuw begin!

En dat is precies wat jij en jullie nodig hebben en wat jullie zelf maken met elkaar, een nieuw begin.

En daarnaast zei je, zijn we flink aan het fladderen geweest zo samen door alle moeilijke tijden heen..maar toch met een positieve gemoed.

Wat heerlijk dat je dat nu kan zeggen. En dat kan ik ook goed merken als ik in jullie lieve kleine huisje kom.

Een goede moeder met haar kinderen in de vrede en de liefde die vooral jij en ook je naasten in hun leven brengen.Chapeau!

 

Bij dat vlindertje zouden we soms wel willen blijven, dat lieve vlindertje zoals de dichteres Vasalis zegt.

Want in het gewone doen spreken we niet altijd zo mooi en lief over onze medemens.

Wat zijn we soms dubbel in onze uitspraken over de mensen om ons heen, ook over de mensen van wie we houden. We houden van ze, maar het gaat dikwijls ook niet goed. We vinden onszelf en elkaar kostbaar maar soms kan je elkaar ook wel achter het behang plakken.

 

Het is tweeslachtig die mens zoals jij ons gemaakt hebt, God. Dat is wat Psalm 8 zegt: We zijn klein en kwetsbaar maar jij hebt ons ook macht gegeven over ons leven en over jouw schepping.

En als de balans tussen dat kleine en kwetsbare en die macht niet goed is, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of je denkt te klein, te min over je zelf.

Je maakt jezelf kleiner dan je bent en daar kom je in deze wereld niet zo ver mee.

Of je blaast jezelf op en maakt jezelf groter dan je bent en dan gaat het ook niet goed. Dan ga je over mensen heen, dan ben je een blok aan je eigen been en dat van anderen.  En dat terwijl je het vaak goed bedoelt, maar gewoon niet zo goed voor elkaar krijgt.

 

Ik ken dat ook uit mijn eigen leven, dat je zoekt naar die balans tussen klein en groot, kwetsbaar en sterk, maar dat je niet de juiste tips krijgt, of de goede mensen tegen komt die jou kunnen helpen.

Want in die balans hoort een derde kracht: de liefde die tussen mensen kan stromen en maar ook kan stokken.

Als je vanuit de liefde naar een ander mens kijkt, zie je de hele mens met zijn mooie en minder mooie kanten, dan zie je de kracht en de onmacht, dan zie je en voel je de vreugde en het verdriet van binnen.

Als je vanuit die stroom van liefde leeft dan kan je bergen verzetten met mensen.

Dan komen ze naar je toe, want wie wil er nu niet bemind worden?

De kracht van liefde noemen sommige mensen God, en anderen houden het gewoon bij liefde met een grote of een kleine L.

We bidden dat de kracht van Liefde in het leven blijft van Marijn, Renske en Sara en moeder Marinda.

Wij bidden dat ook U ze niet vergeet, die lieve vlindertjes, en dat geheeld wordt in hun leven wat misschien kapot is gegaan.

Wij bidden ook voor alle kinderen, hun ouders, grootouders, tantes en ooms en iedereen hier in de kerk, dat u ons geen van allen vergeet, lieve God.

Stroom met uw liefde in ons hart en geef ons elke dag weer de kans om opnieuw te beginnen.

Moge het zo zijn.

 

Bo speelt Every Ending is a new beginning van Joep Beving

 

Viering van het delen

Intenties

Marinda, Marijn, Renske en Sara

Rein en Hanneke

Johan

Jan Posch en zijn gezin

 

Stil gebed  

 

Voorbeden

Lieve God,

Wij bidden voor Marinda, Marijn, Renske en Sara om liefde en aandacht, om rust en vrede in hun leven. Om de lieve mensen in hun leven, dat ze bij hen blijven en hen helpen en bewaren.

Wij bidden voor de zieken, voor de ouderen en de jonge mensen, voor rust en ruimte in gezinnen.

Wij bidden om vrede en afwezigheid van macht en geweld in onze gezinnen en die om ons heen.

Wij bidden, Barmhartige, geef ons een vluchtweg als we het niet meer weten, geef ons helpers als we de weg kwijt zijn. Dat we niet in ons eentje blijven doormodderen als het leven te zwaar lijkt en te veel.

Want het mooie van kwetsbaar zijn, is dat we dat allemaal zijn en dat hulp vragen alleen maar een teken van kracht is en niet van zwakte!

 

Wij bidden voor de wereld om vrede en liefde tussen volkeren, stammen, mensen van allerlei ras, kleur, geaardheid en sexe.

 

Dankgebed

Wij danken voor gezondheid en voorspoed, voor liefde ons gegeven. Wij danken dat we hier bij elkaar zijn en het feest mogen vieren van de doop van deze kinderen.

Wij zijn zo blij dat dat weer eens in onze kerkgemeenschap mag plaatsvinden.

Wees met ons en blijf in ons midden, want wij hebben u hard nodig…

 

Onze Vader  Het Rijk der Hemelen (Liselore Gerritsen)                              

Onze Vader die in de hemel zijt
geef mij een plek op aarde
waarvan de naam mij heilig is,
een koninkrijk dat mijn huis is,
een plek die mijn spelend kind ruimte wil geven,
waar dan ook. Geef mij een plek waar het koren groeit voor mijn brood,
waar de wind in de bomen en het vuur in huis
vergeving van alle schuld is,
zoals ook ik vergiffenis ben voor dat stukje aarde
dat zonder mij braak zou liggen;
een plek die mij niet in verzoeking leidt;
die mij verlost van angst. Amen 

Mededelingen en collecte

Bo speelt I Giorni van Einaudi

 

Slotlied ( op de melodie van Alle menschen werden Brüder van Beethoven)

 1. Vreugde, vreugde, louter vreugde
  is bij U van eeuwigheid,
  Schepper, die ’t heelal verheugde,
  Bron van eeuw’ge vreugde zijt.
  Gij, die woont in licht en luister,
  drijft de schaduwen uiteen.
  Hij, die zoekend doolt in ’t duister,
  vindt het licht bij U alleen.3. Duizend lichten, duizend kleuren
  zijn de weerglans van uw pracht;
  daarmee wilt Gij mensen beuren
  uit hun zorgen, uit hun nacht.
  Op een zee van licht en zangen
  voert Gij ons tot U omhoog.
  Gij, Heer, zijt ons hoogst verlangen;
  doof niet voor uw licht ons oog.

 

Zegen voor jou met gezongen Amen

Zegen ons met zonnestralen, zegen ons met vreugde,

Zegen ons met gezondheid en liefde,

Laten wij elkaar tot zegen zijn alle dagen van ons leven.

En tot troost als het licht verduisterd wordt.

Tedere en liefdevolle God, vergeet ons niet.

Amen

Bo speelt ons naar het doopfeest toe….met een Nocturne van Chopin

 

Alle foto’s kunt u vinden op de website van de PKN Hoogkarspel Lutjebroek.

Geef een reactie