Stille week en Pasen

Stille week en Pasen

De week voorafgaand aan het christelijke paasfeest (zondag 12 april) wordt binnen de kerkelijke geloofsgemeenschappen ‘stille week’ genoemd. De gedwongen stilte die momenteel heerst op zoveel plekken in onze samenleving lijkt wel illustratief voor de week die voor ons ligt. De stille week… en dat, terwijl het al zo stil is rondom ons. De coronacrisis hakt er diep in. Niet alleen bij de zieken en de doden die we daarbij betreuren, maar ook alle krachttoeren die mensen uit moeten halen om staande en gaande te blijven in een maatschappij, waarin bijna alles stil ligt. Het is om stil van te worden. En dan klinken deze woorden met Pasen:

Door alles heen komt God aan het licht

Het duister is verslagen

Hoop herboren

Een mens opgewekt.

Dit licht is niet te doven

En voedt onze hoop

Dag aan dag

Dat het anders is en anders wordt

En dat wij geroepen zijn

Om te leven

Uit liefde.

Pasen! In het hart van de christelijke traditie woont dit feest. Een feest dus dat ons uitnodigt alles van onszelf te laten zien. De hoogte- en dieptepunten, het zoet en het zuur, de teleurstellingen en de successen, het verdriet en de vreugde, de wanhoop en de hoop. Het één kan niet bestaan zonder het ander. In het lijden en sterven van Jezus wordt ook ons leven pijnlijk blootgelegd. Tegelijk horen we dat het daar niet eindigt. We horen dat er een doorkomen aan is. Pasen vieren is stil staan bij de grote scheuren in ons bestaan, in onze wereld en vieren dat het leven en de liefde sterker is dan alle dood. Het lijkt bijna niet samen te gaan. Toch is het zo. Pasen, een wereld van verschil. En ondanks dat het ook met Pasen dit jaar in de kerken stil blijft mogen we de betekenis van dit feest wel echt tot ons door laten dringen om ons te steunen en te troosten. Ook in deze voor velen heftige tijd worden er mooie initiatieven ontplooid om elkaar nabij te zijn. Een mooi voorbeeld daarvan dat ik graag met u wil delen is van de protestantse gemeenten in Heerenveen. Sinds vorige week wapperen er daar vlaggen met de tekst ‘Houd moed. Heb lief’ aan de kerkgebouwen. Naast de vlaggen, zijn er ook posters met deze tekst te zien. De plaatselijke predikant meldt: “Bij het kerkblad hebben we een poster met de tekst ‘Houd moed. Heb lief’ toegevoegd met de oproep: deel deze woorden, hang ze voor je raam! De woorden van 1 Korinthe 13:7 liggen als basis onder deze banner. ‘Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden’ (Bijbel in Gewone Taal). Het is de liefde die ons moed geeft! En dat vind ik een hele mooie Paasboodschap. Ik wens u vanaf deze plek alle goeds en kracht voor de komende tijd. ‘Houd moed. Heb lief’!

Ds. Henri Frölich

Dia 6 van 34: Door een economische crisis was Anton in 1935 genoodzaakt zijn Veluwse bezittingen te verkopen aan een nieuw opgerichte stichting: Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

Licht, adem, ruimte

Vrede met het leven zoals het is

Onrust om wat niet loopt

zoals het zou moeten zijn

Moed om te doen wat je kan

Vooral mogen zijn

LEVEN met hoofdletters.

Dat wens ik u toe!

Geef een reactie