Hervatten kerkdiensten i.v.m. het coronavirus

Mededelingen vanuit de kerkenraad

Hervatten kerkdiensten i.v.m. het coronavirus De regels voor het hervatten van de kerkdiensten zijn per 1 juli versoepeld. De kerkenraad heeft daarom besloten om de kerkdiensten per 12 juli te hervatten. Natuurlijk moeten wij ons nog steeds aan een aantal regels houden. Vriendelijk verzoeken wij u om hieraan mee te werken. Voorlopig zingen we de eerste weken nog niet. We willen eerst kijken hoe het e.e.a. zich gaat ontwikkelen. Een aantal liederen worden door Wilma van Ophem en Els Muijen in de diensten gezongen. Bij de ingang van de kerk staan de ouderling en de diaken van dienst om mensen de regels uit te leggen. Hieronder staan de regels waarin wij en u ons moeten houden.

· Vanaf 1 juli mag er een onbeperkt aantal bezoekers in de kerk aanwezig zijn mits de anderhalve meter afstand wordt gehandhaafd. Bij meer dan 100 mensen, moet bij de ingang van het gebouw, de triage worden toegepast.

· Bezoekers moeten erop gewezen worden dat de handen met vloeibare zeep of gel moeten worden gereinigd. Er staat handgel bij de ingang van de kerk.

· Er mogen geen handen worden gegeven. Een knik of lichte buiging is prima.

· Er mag niet worden gezongen. Dit geldt voor binnen en buiten. Voorzang door een kleine groep is wel mogelijk maximaal 4 zangers. De afstand tussen voorzangers en gemeenteleden moet tussen de 3 en 5 meter zijn.

· Op de tafels worden kaartjes gelegd waarop bezoekers hun naam en adres kunnen schrijven. Deze kaartjes moeten ongeveer 3 weken bewaard blijven en worden daarna vernietigd. dit i.v.m. een eventuele uitbraak van het virus.

· Kerkgangers worden verzocht plaats te nemen op de gereedstaande stoelen.

Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

· Er mag niet gecollecteerd worden met zakken of lange stokken. Bij de uitgang staan schalen.

· Na de dienst koffiedrinken mag weer maar de afstand van 1,5 meter moet gewaarborgd zijn. Koffiedrinken is aan de tafels waar u zit, kopjes zijn neergezet, er wordt rond gegaan met kannen koffie/thee.

De kerkenraad is erg blij dat er nu een einde komt aan de periode dat wij elkaar niet konden ontmoeten. Hopelijk komt die tijd ook niet meer terug. Hoewel je je hart soms vasthoudt met al de nieuwe uitbraken in de wereld. Het is fijn dat we via internet online diensten hebben kunnen houden. Tot slot een woord van dank aan Richard Hupkens voor de technische ondersteuning en uitvoering van de online diensten.

Pastorie

· In de vorige mededelingen heb ik u beloofd u verder te informeren over de stand van zaken voor het aankopen van een pastorie. Een afvaardiging van het CCBB (classicaal college behandeling beheerszaken) is voor een gesprek hierover naar Hoogkarspel gekomen. In dit gesprek is het volgende besproken en uitgelegd:

· De diaconie mag wel een huis maar geen pastorie kopen dit i.v.m. de huurvoorwaarden die in de kerkorde zijn vastgesteld voor het bewonen van een pastorie.

· Het college had er begrip voor dat er in het kader van beleggen iets met het diaconaal geld moet gebeuren. Het staat nu op een rekening en er gebeurt niets mee. In de toekomst moet er waarschijnlijk zelfs voor betaald gaan worden. We zijn tot de volgende afspraak gekomen.

De kerk ruilt met de diaconie twee kavels grond voor geld. De diaconie ontvangt dan pacht voor de gronden. Het college van kerkrentmeesters kan een pastorie kopen en ontvangt huur. De inkomsten van het college van kerkrentmeesters blijven hierdoor ongeveer gelijk. De kerkenraad heeft besloten het op deze manier te gaan regelen.

· Inmiddels is er een geschikt huis gevonden aan de Tuinfluiter en is de koopakte ondertekend.

· De overdracht van de grond is in januari 2021. De overdracht van het huis is op 1 februari 2021. Het huis is in een prima staat er hoeft niets aan te gebeuren. Ds Henri en zijn gezin kunnen er zo intrekken. In de loop van februari zullen zij zich in Hoogkarspel vestigen.

Jaarrekening

In de kerkenraadsvergadering van 1 juli 2020 zijn de jaarrekeningen van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen besproken en in orde bevonden. De stukken liggen, vanaf 12 juli, twee weken ter inzage in de kerk of bij Jaap Klasen thuis. U kunt altijd bij Jaap een afspraak maken (562601) om de stukken in te zien. In de eerstvolgende kerkenraadsvergadering worden zij ondertekend en opgestuurd naar het CCBB.

Koffiegroep De eerste weken verzorgen de kosters de koffie. Wij willen eerst kijken hoe of alles loopt met de handhaving van de Coronaregels. Zodra het mogelijk is kan de koffiegroep het weer vernemen.

Tineke Hupkens

Geef een reactie