Kerst 2020

Kerst 2020 is anders dan andere kerstfeesten. Wanneer ik dit stukje schrijf wachten we op extra maatregelen die helaas getroffen gaan worden om het coronavirus toch weer verder terug te dringen. We worden zo langzamerhand met z’n allen steeds meer corona moe. Maar daar heeft het virus helaas geen enkele boodschap aan. Dus komen er extra beperkingen. Juist in deze tijd kunnen we dus wel wat lichtpuntjes gebruiken. Het thema van de afgelopen adventsperiode was dan ook ‘Dichtbij het licht’. Het kerstlicht staat voor mij symbool voor het goede dat wij in onszelf opdiepen; voor de zachte krachten die we vinden; voor het duister dat we verdrijven, juist ook in deze voor velen lastige periode. We lazen deze weken woorden van Jesaja en hij vertelt over schitterend licht en vreugde, over het slavenjuk dat wordt afgeworpen en de langdurende vrede. Het kan heus zo gaan, zegt hij, laat je kop niet hangen, geloof erin! Jesaja schreef in een tijd waarin het joodse volk in bange dagen hoopte op de komst van de Messias, de door God gezonden redder. Veel Bijbelse verhalen zijn verhalen van hoop, die mensen elkaar vertelden om het geloof in hun visioen te redden en te blijven uitkijken naar de komst van de Messias. Maar de joodse traditie leert ook dat die Messias zich in ieder van ons bevindt. Al die verhalen gaan over het reikhalzend uitzien naar de redder, maar doen tegelijk de oproep om die redder te zijn. Ook ik moet licht zijn dat tot leven wekt. Ook ik moet verhalen van hoop vertellen en zo nodig een appel doen op een ander. Maar kan ik dat? Heb ik voldoende geloof daarvoor? En durf ik dat?  Gelukkig hoef ik het niet alleen te doen en draait het niet alleen om mijzelf, ook dat leren we keer op keer uit al die Bijbelverhalen. Huub Oosterhuis dichtte eens: ‘Maar er was daglicht, alle dagen, wat er ook gebeurde, alsof wij liepen over een onzichtbaar weefsel boven de afgrond gespannen, dat niet scheurde.’ Hoe onzichtbaar ook, dat weefsel draagt ons. Als we dat geloven en als we erop vertrouwen dat er alle dagen daglicht is, wat er ook gebeurt, dan moeten wij toch ook licht voor elkaar kunnen zijn, licht dat ziende maakt en tot leven wekt?  

Ik wens u veel licht en hoop voor de Kerstdagen en alle dagen daarna!

Ds. Henri Frölich

Geef een reactie