Hervatten kerkdiensten i.v.m. het coronavirus

Mededelingen vanuit de kerkenraad Hervatten kerkdiensten i.v.m. het coronavirus De regels voor het hervatten van de kerkdiensten zijn per 1 juli versoepeld. De kerkenraad heeft daarom besloten om de kerkdiensten per 12 juli te hervatten. Natuurlijk moeten wij ons nog steeds aan een aantal regels houden. Vriendelijk verzoeken wij u om hieraan mee te werken. … [Read more…]

Ds. Hanneke Borst

Omdat onze gemeente vaccant is van een predikant, doet ds. Hanneke Borst uit Enkuizen, 1 dag in de week op donderdag pastoraal werk in onze gemeente. Mocht u een bezoek willen ontvangen meld dit dan aan Tineke Hupkens, 0228-753817 zij zal dan hierover contact op nemen met ds. Hanneke Borst.

Helpt u ons?

De Oecumenische Werkgroep Hoogkarspel organiseert al vele jaren de jaarlijkse dodenherdenking, waarbij steeds ook de leerlingen van de groepen 8 van de driebasisscholen worden betrokken. Hiervoor wordt er door de werkgroep aan de scholen steeds een klein voorbereidingsproject aangeboden rond het jaarlijkse herdenkingsthema. De werkgroep heeft nu het initiatief genomen tot het maken van een … [Read more…]

Geridderd 26-04-2016

  Vandaag zijn Jaap en Truus Groot onderscheiden met de koninklijke onderscheiding lid in de orde van Oranje Nassau. Zij kregen de onderscheiding o.a voor het vele werk dat zij voor de Protestantse Kerk hebben gedaan en nog doen. Jaap en Truus van harte gefeliciteerd. Jullie hebben het verdiend. De kerkenraad is super trots op … [Read more…]

Seidermaaltijd en The passion

Witte donderdag (24 maart) vindt in Hoogkarspel de traditionele Seidermaaltijd plaats. U bent van harte welkom om deel te nemen. Wel verzoeken wij u om u aan te melden via info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl De Seidermaaltijd begint dit jaar iets eerder om 17u30. Dit omdat aansluitend the Passion wordt vertoond op het grote scherm in de protestante kerk in … [Read more…]