Gemeente

En de klokken… zij luiden.

En de klokken…
zij zwengelen aan
in de verte.

Gehoor gevend
sluiten er
meerdere aan.

Zij vullen
het ruim,
uit verschillende torens.

Met hoop
en met troost
in ons kwetsbaar bestaan.

En de klokken…
zij roepen ons op
te verstillen.

In een roerige tijd
naar elkaar
óm te zien.

Hun klank
resoneert
en bereikt onze diepten.

Vertolken ‘eensluidend’
een hart
onder de riem.

Wilma van Ophem

De Protestantse Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek is de voortzetting van de Hervormde Gemeente Hoogkarspel – Lutjebroek, die op zijn beurt ontstaan is uit een fusie tussen de Hervormde Gemeenten van Lutjebroek en Hoogkarspel. De gemeente heeft 229 leden, waarvan 16 onder de 20 jaar en 134 van 60 jaar en ouder. Van de mensen onder de 20 woont er geen in Lutjebroek en van boven de 60 wonen er 17 in Lutjebroek.

Het dorp Lutjebroek is onderdeel van de (burgerlijke) gemeente Stede Broec en heeft ongeveer 2000

inwoners. Van oorsprong heeft het dorp een agrarisch karakter. Het is een hechte gemeenschap;

veel families wonen hier al generaties lang en kinderen van deze families blijven er vaak ook wonen. Vandaag de dag komen er steeds meer mensen ‘van buitenaf’ wonen.

Van de inwoners is 85% katholiek, 10% protestant en 5% anders of geen geloof.

Het dorp Hoogkarspel behoort tot de (burgerlijke) gemeente Drechterland. Ook dit dorp heeft van

oorsprong een agrarische achtergrond. Evenals Lutjebroek telt Hoogkarspel een groot aantal katholieken.

Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw is het dorp uitgegroeid tot een inwonertal rond de 8000 met veel forensen uit de Randstad, met name Amsterdam. Dit is ten koste gegaan van het besloten karakter van het dorp. Veel kinderen van de ’nieuwe’ inwoners vertrekken uiteindelijk uit het dorp.

Vanuit onze kerkelijke gemeente is er op een aantal gebieden samenwerking met de naburige gemeente Westwoud-Binnenwijzend. Zo wordt gezamenlijk een predikant beroepen, waarbij Hoogkarspel – Lutjebroek driekwart voor z’n rekening neemt en Westwoud-Binnenwijzend eenkwart. Alle vieringen zijn gezamenlijk; de 1ezondag van elke maand wordt die gehouden in Westwoud-Binnenwijzend, de 2e tot en met 4e zondag van de maand in Hoogkarspel-Lutjebroek en als er een vijfde zondag is, vindt de viering plaats in Westwoud-Binnenwijzend. Gemeenteleden bezoeken regelmatig over en weer elkaars vieringen.

Preekrooster maken gebeurt gezamenlijk. Er wordt ook samengewerkt op het gebied van het jeugdwerk en er is jaarlijks een gezamenlijke gemeentezondag. Het kerkblad, Het Klankbord, is ook gezamenlijk.