Kerkelijke adressen

KERKELIJKE ADRESSEN HOOGKARSPEL/LUTJEBROEK

Algemeen adres:
Protestantse Gemeente  Hoogkarspel/Lutjebroek
Raadhuisplein 24a
1616 AV Hoogkarspel
e-mail: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Predikant:
Dominee Henri Frölich

Koster(s):
Jos Oostermeijer
Anemonenlaan 92
1616 XT Hoogkarspel
mobiel: 06-19422730
e-mail: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

M. Kievit
Anemonenlaan 92
1616 XT  Hoogkarspel
mobiel: 06-19422730
e-mail: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl

Voorzitter kerkenraad:
Tineke Hupkens-Domburg
Kluut 9
1616 GX Hoogkarspel
tel: 0228-753817 of 0640860984
e-mail: tinekehupkens@gmail.com

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HOOGKARSPEL-LUTJEBROEK

RSIN: 8241.26.671

College van diakenen

Wilma van Ophem, diaken
Laurier 20
1616 TM Hoogkarspel
tel: 0228-583733
email: wilmavanophem@quicknet.nl

Jaap Klasen, penningmeester/adviseur
Kosterij 3
1616 PK Hoogkarspel
tel: 0228-562601

email: jaap.klasen.mail@gmail.com

Marianne Soorsma, secretaris
Molenstraat 7
1613 JX  Grootebroek
tel: 06-12493356
email: mariannesoorsma@ziggo.nl

Financiële administratie:
Bankrekening nummer diaconie: NL32 RABO 0143 8970 39

College van kerkrentmeesters.

Jaap Klasen, ouderling kerkrentmeester, penningmeester
Kosterij 3
1616  PK  Hoogkarspel
tel: 0228-562601
email: jaap.klasen.mail@gmail.com

Peter Keersemaker, kerkrentmeester
Boterweid 3
1616 PG  Hoogkarspel
tel: 0228-562081
email: peterkeersemaker@live.nl

Tineke Hupkens-Domburg, voorzitter van college kerkrentmeesters
Kluut 9
1616 GX Hoogkarspel
tel: 0228-753817
e-mail: tinekehupkens@gmail.com 

Bankrekening nummer kerkrentmeesters: NL66RABO0329301160

Ouderlingen:

Tineke Hupkens-Domburg, ouderling-voorzitter
Kluut 9
1616 GX Hoogkarspel
tel: 0228-753817
e-mail: tinekehupkens@gmail.com

Loes Siedenburg, ouderling-scriba
Kosterij 3
1616 PK  Hoogkarspel
tel: 0228-562601
e-mail: loes.siedenburg@xs4all.nl

Ledenadministratie:

Johan Hupkens, ledenadministrateur
Kluut 9, 1616 GX Hoogkarspel
tel: 0228-753817
e-mail: johanhupkens@gmail.com

Autovervoer naar de kerk:

Johan Hupkens
tel: 0228-753817
mobiel: 06-37229429
e-mail: johanhupkens@gmail.com