Loting Kerstdiensten 2020

De loting is nog niet geopend

Helaas kunnen door Corona maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn in de kerk. Dit betekend dat er geloot wordt. De loting voor de kerstzangdienst vindt plaats op vrijdag 18 december.
De loting voor de kerstnachtdienst vindt plaats op dinsdag 22 december. Hoeveel mensen uiteindelijk toegelaten worden is afhankelijk van de dan geldende Coronaregels. De kerkraad behoud het recht om gemeenteleden op basis van pastorale gronden voorrang te geven.

De hieronder ingevulde gegevens worden enkel gebruikt voor de loting en zullen binnen twee weken na de loting vernietigd worden.