Kerkelijke activiteiten

—————————————————————————————————–

Sacrale dansavonden najaar 202213 en 27 oktober
10 en 24 november

Beste gemeenteleden,
Voor 25 augustus verschijnt er geen Klankbord en ook de Rotonde komt in die week na de zomerstop
pas weer uit. De kerkenraad wil u toch informeren over een verandering die per 1 augustus 2022 is
ingegaan.
Onze koster Jos Oostermeijer heeft zijn dienstverband met onze kerk, om gezondheidsredenen, per 1
augustus beƫindigd. Dat is heel jammer maar gezondheid gaat voor alles.
We willen Jos niet zomaar laten vertrekken daarom wil de kerkenraad in de dienst van 21 augustus,
hem bedanken voor zijn werk als koster/beheerder van onze gemeente. Na de dienst kunt u in een
informeel samenzijn Jos de hand drukken en afscheid van hem nemen. Jos verdwijnt niet helemaal
maar hij zal af en toe nog vrijwilligerswerkzaamheden in en om de kerk doen.
Jos had een dienstverband van 15 uur. Margreet gaat deze uren (bovenop haar huidige uren) voor
het grootste gedeelte overnemen.
Verder wens ik u namens de kerkenraad nog een mooie zomer toe.
Met warme groeten,
Tineke Hupkens