Kerkdiensten 2022

10 juli 10.00 uur Hoogkarspel, pastor Piet
Meijer
15 juli 09.45 uur Noorderlandhuis, pastor Cor
van der Spek
17 juli 10.00 uur Hoogkarspel, dhr Kees van
Lenten
24 juli 10.00 uur Hoogkarspel, Jerke de Vries
30 juli 19.00 uur Westwoud, oec. werkgroep
07 aug 10.00 uur Westwoud, oec. werkgroep,
zomerviering
14 aug 10.00 uur Hoogkarspel, mevrouw Ina
Broekhuizen-Slot
21 aug 10,00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich
28 aug 10.00 uur Hoogkarspel, ds Wim Kievit